Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 13 lutego 2023 r.Oferta Budimeksu o wartości 909,52 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe, podała spółka. Wartość oferty podstawowej to 903,23 mln zł, prawo opcji 6,29 mln zł.

Energa Green Development, spółka z grupy Orlen, uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra, podała spółka. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które wyłoni wykonawcę obiektu, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku.PolTREG zawarł umowę o wartości ok. 5,3 mln euro netto z firmą Clinmark na przeprowadzenie badania klinicznego fazy I/II w projekcie terapii cukrzycy przedobjawowej – PreTREG, podała spółka. Na realizację swojego priorytetowego projektu PolTREG otrzymał od Agencji Badań Medycznych dofinansowanie w wysokości 31,7 mln zł.

Intersport miał 3,63 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 r.) wobec 5,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Oznacza to wzrost o 5,4% r/r.

PKO TFI i Enea podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, przewidujący utworzenie funduszu inwestującego w akcje spółek działających na rynku OZE, podało Towarzystwo.

Oferta Stalprofilu o wartości 38,7 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. “Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce”, podała spółka. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 11 miesięcy od zawarcia umowy.

KI Chemistry – spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51% akcji Ciechu – zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie pozostałe akcje chemicznej grupy, podała spółka. Większościowy inwestor zaoferuje 49 zł za każdą akcję Ciechu. Według KI Chemistry, działanie spółki w formule spółki niepublicznej zapewni możliwość szybszego i elastyczniejszego reagowania na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, regulacyjne oraz geopolityczne.

Prime Bit Games podpisał umowę z Untitled Interactive na prace programistyczne przy tworzeniu prototypu gry “Primal Carnage: The Apocalypse” na komputery PC, w oparciu o silnik Unreal 5, podała spółka. Wartość umowy wynosi 399 tys. USD.

AVA Trade

Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy – spółki z grupy kapitałowej Grupa Azoty – powołała do składu zarządu spółki, na czas wspólnej trzyletniej kadencji trwającej od 26 maja 2022 roku, Marcina Kowalczyka, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu oraz Pawła Brydę, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Zarząd Image Power podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 150 tys. akcji serii F w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 1 553 233 akcje.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułRaporty inflacyjne z Polski i USA kluczowe dla złotego
Następny artykułZłoto kontynuuje swój rajd w II połowie roku, przekonują analitycy Commerzbanku
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.