Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 13 lipiec 2021 r.KGHM Polska Miedź rozpoczął kluczowy etap przygotowywania polityki klimatycznej, podała spółka. Finalizacja prac przewidziana jest na ostatni kwartał 2021 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea oraz Tauron Polska Energia złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z utworzeniem wspólnych przedsiębiorców, podał Urząd.Grupa Euvic zakłada wejście na warszawską giełdę do 2024 roku, a wcześniej – osiągnięcie 1 mld zł przychodów, poinformował założyciel i prezes Wojciech Wolny.

Prodromus, który jest w trakcie oferty publicznej akcji serii C, oczekuje, że jeszcze w tym roku wprowadzi na rynek amerykański swoje pierwsze urządzenie rehabilitacyjne, zaś sprzedaż na większą skalę rozpocznie w 2022 roku, poinformowali przedstawiciele spółki.

Przyjmowanie zapisów na max. 15,3 mln akcji spółki Labocanna w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych rozpocznie się 19 lipca, podała spółka. Labocanna informowała wcześniej, że przy założeniu objęcia wszystkich akcji pozyska z emisji 10,71 mln zł.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowę o współpracy z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym, dzięki której fundusz poręczy kredyty i pożyczki udzielane przez bank, podał BOŚ. W puli na poręczenia na br. jest 5 mln zł.

Oferta publiczna do 148 131 000 akcji nowej emisji serii O spółki Modern Commerce rozpocznie się w czwartek, 15 lipca, od budowania księgi popytu, podała spółka w memorandum informacyjnym. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na przejęcie właściciela marki Moliera2.com.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Ørsted wybrały konsorcjum Geoquip Marine i Mewo do wykonania badań geotechnicznych dna morskiego na potrzeby Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW, podały spółki.

Oferta publiczna 180 tys. akcji nowej emisji serii D1 spółki TenderHut rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów po cenie maksymalnej wynoszącej 62 zł za akcję, podała spółka. Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone na dalszy rozwój w kraju i za granicą m.in. na 4-5 akwizycji. TenderHut chce przenieść się z NewConnect na główny rynek GPW do końca tego roku.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prowadzi badania nad energetycznym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, w ramach których powstał prototyp instalacji produkcji bioCNG, podała spółka. Partnerem naukowym projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP).

TenderHut, prezes spółki Robert Strzelecki oraz akcjonariusze Thomas Birk i Mateusz Andrzejewski zawarli z Domem Maklerskim Navigator umowy lock-up do 31 lipca 2022 r., podała spółka.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek Ursusa o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz ogłosił upadłość spółki, podał Ursus. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) objęło 40 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy za łączną kwotę 20 mln zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej – Quercus Agent Transferowy (Quercus AT). Celem objęcia przez spółkę udziałów w kapitale zakładowym Quercus AT jest sfinansowanie nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Quercus AT, spółka będzie posiadała wszystkie 40 100 udziałów w kapitale zakładowym Quercus AT. Głównym przedmiotem działalności Quercus AT jest prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych.

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła długoterminowy rating PKO Banku Hipotecznego do A3 wobec Baa1, podał bank. Krótkoterminowy rating  pozostaje bez zmian na poziomie P-2. Perspektywa ratingu pozostaje bez zmian i jest stabilna. Moody’s poinformował, że zmiana ratingów nastąpiła w konsekwencji zmiany metodyki “Banks Methodology”, która miała miejsce 9 lipca 2021 roku.

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła 3 ratingi ING Banku Hipotecznego: długoterminowy rating do A3 z Baa1, długoterminowy ratingu kontrahenta do A1 z A2 oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta do A1 (cr) z A2 (cr). Jak wskazano, podwyższenie wybranych ratingów i ocen banku odzwierciedla zmianę metodologii Agencji w zakresie oceny ryzyk dla silnie zintegrowanych podmiotów. Moody’s uznał, że prawdopodobieństwo, iż podmiot dominujący – tj. ING Bank Śląski  – w sytuacji stresowej może zmienić priorytety w zakresie realizacji swoich zobowiązań w sposób niekorzystny dla banku jest niewielkie.
PKN Orlen pozostanie sponsorem generalnym drużyny piłki ręcznej SPR Wisła Płock na sezony 2021/2024 oraz sponsorem strategicznym piłkarskiej Wisły Płock na sezon 2021/2022.

Stilo Energy zawarł z Sendom Domy Drewniane ramową umowę o współpracy, która okresla warunki współpracy w zakresie montażu i uruchomienia przez Stilo Energy kompletnej instalacji fotowoltaicznej na domach produkowanych przez Sendom, podała spółka. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: złotówka | akcje pge | notowania mercator | aktualne kursy walut w czasie rzeczywistym | giełda akcje | datawalk notowania | giełda nasdaq |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here