Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 12 stycznia 2022 r.Atal uzna łącznie w przychodach 2022 roku 3 380 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych (netto) w tym okresie nabywcom, podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dotyczącej portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec 2022 r. w łącznej kwocie ok. 1,9 mld zł, podał bank. To oznacza zaksięgowanie w ciężar IV kwartału ub.r. rezerwy w wysokości ok. 383 mln zł, tj. ok. 740 mln zł w całym 2022 r.

Na poniedziałek zaplanowane jest spotkanie przedstawicieli Tauron Wytwarzanie i Rafako w siedzibie Prokuratorii Generalnej ws. bloku 910 MW w Jaworznie, podał Tauron i zadeklarował, że pozostaje otwarty na rozmowy z wykonawcą.

Medinice podpisało z niemieckim podwykonawcą umowę dotyczącą prac badawczo-rozwojowych dla projektu EP Bioptom, podało Medinice. Wartość umowy to ok. 1 mln euro.

Prawomocny wyrok sądu zakończył postępowanie sanacyjne Komputronika, podała spółka.

Feardemic z grupy Bloober Team udostępnił jedną z pierwszych polskich gier na TikTok pod tytułem “TikTok Dungeon”, podała spółka.

Choć Mostostal Warszawa jest pasywnym członkiem konsorcjum realizującego blok 910 MW w Jaworznie dla Taurona, zamawiający może zwrócić się do niego o zapłatę tej części kar umownych i odszkodowania, której nie będzie w stanie zapłacić Rafako, wynika ze słów prezesa Rafako Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego.

Compremum podpisało porozumienie określające warunki dla ostatecznej umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej, z Durapower Holdings PTE oraz Elmodis realizacji przedsięwzięcia, polegającego na uruchomieniu zakładu produkcyjnego baterii w Polsce, podała spółka.

AVA Trade

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 372,2, tj. o 6% więcej r/r, a wartość spłat z posiadanych portfeli wzrosła o 5% do 419 mln zł mln zł w 2022 r, podała spółka. W ub.r. GK Best przeznaczyła ponad 131,5 mln zł (-16% r/r) na zakup portfeli o wartości 522,3 mln zł (-26% r/r).

Rafako skieruje do Tauron Polska Energia i Tauron Wytwarzanie roszczenia w wysokości ok. 1 mld zł, wynika ze słów prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego.

Konsorcjum Kobylarni (lider konsorcjum) i Mirbudu (partner) podpisąło umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku umowę na budowę zachodniego obejścia drogowego Chojnic wartości 57,61 mln zł brutto, podała spółka. Termon realizacji kontraktu to 24 miesiące.

Przejście spółki Movie Games z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odbędzie się 18 stycznia, podała spółka.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt Scope Fluidics sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H, podała Komisja. Firma inwestycyjna to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

PGNiG Obrót Detaliczny – spółka z Grupy PKN Orlen – wprowadził do oferty nowe rozwiązanie, które w 2023 roku zagwarantuje wytwórcom ciepła gaz po maksymalnej cenie 400 zł za MWh za zamówiony wolumen, podał PKN Orlen.

Santander Bank Polska utworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na skup akcji własnych do kwoty 55,3 mln zł na potrzeby programu motywacyjnego, zdecydowali akcjonariusze banku.

Mostostal Warszawa, w związku z wezwaniem do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312,44 mln zł przez konsorcjum realizujące blok 910 MW w Jaworznie, przypomina że jest pasywnym członkiem konsorcjum i wezwanie nie zagraża jego pozycji prawnej czy finansowej, podał Mostostal. Podkreślił, że Rafako zobowiązane jest zwolnić go ze wszelkich zobowiązań związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem kontraktu przez Rafako.

PKN Orlen przedłużył współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) o kolejne blisko cztery lata, podała spółka. Koncern będzie sponsorem generalnym polskiej piłki nożnej, jedenastu reprezentacji narodowych, w tym reprezentacji mężczyzn, oraz sponsorem tytularnym rozgrywek piłkarskich – m.in. ekstraligi kobiet, Pucharu Polski kobiet oraz ePucharu Polski. Współpraca z PZPN obejmie także realizację projektów piłkarskich ukierunkowanych na wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży.

Famur planuje zmianę nazwy na Grenevia w związku z nową strategią zrównoważonego rozwoju, która celuje w rozwój grupy w zielonych obszarach inwestycyjnych, poinformował zarząd grupy. Zakłada, że zmiana zostanie sfinalizowana do końca kwietnia.

Zarząd Rafako podjął decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i rozpoczął prace nad rzeczonym wnioskiem, podała spółka. Decyzja jest skutkiem doręczenia przez Tauron Wytwarzanie wezwania, skierowanego do Rafako, jego spółki zależnej oraz Mostostalu Warszawa, dotyczącego zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1 312 440 218,91 zł.

Bank Pekao oferuje oprocentowanie 8% w skali roku przez 6 miesięcy na nowo otwieranych kontach oszczędnościowych, podał bank.

Pepco Group jest zadowolone z poziomu sprzedaży w okresie po Bożym Narodzeniu i ma nadzieję, że osiągnięcie szczytu inflacji w krajach, w których prowadzi działalność, przełoży się na lekką poprawę nastrojów konsumenckich, poinformował prezes Trevor Masters.

Międzynarodowa organizacja ratingowa CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project) z Wielkiej Brytanii po raz pierwszy sklasyfikowała Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) wśród czołowych światowych firm w kategoriach działań na rzecz klimatu, podała JSW. W badaniu zarejestrowano 103 polskie firmy, spośród których tylko 16 przedsiębiorstw uzyskało najwyższe oceny A do C. JSW uzyskała wysoką ocenę C i wyprzedziła wszystkie firmy z branży wydobywczej, podkreślono.

CD Projekt, w związku ze zmianami w swoim sklepie internetowym GEAR wstrzyma w nim sprzedaż pod koniec stycznia, a w nowej odsłonie esklep ruszy w marcu, podała spółka.

PragmaGO rozpoczęła zapisy na 2-letnie obligacje korporacyjne oferowane w ramach III publicznego programu emisji obligacji, podała spółka. PragmaGO planuje pozyskać z emisji do 20 mln zł, oferując inwestorom oprocentowanie zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 6 pkt proc. Zapisy trwają od 11 do 25 stycznia 2023 roku. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst GPW.

Drago entertainment podpisało z Ultimate Games umowy na porting i dystrybucję dwóch tytułów: “Food Truck Simulator” oraz “Treasure Hunter Simulator”, podało Drago. Pierwszy projekt trafi na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch. Drugi pojawi się w wersji na Nintendo Switch, ponieważ pozostałe porty konsolowe tego tytułu są już w sprzedaży od 2021 r.

Pepco Group podtrzymało prognozę kilkunastoprocentowego wzrostu wyniku EBITDA w całym roku obrotowym 2023 (rozpoczętym w październiku 2022), co byłoby zgodne z efektami osiągniętymi w I kwartale, podała spółka.

Pepco Group odnotowało 1 654 mln euro przychodów w I kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik – grudzień 2022), co oznacza wzrost o 27% r/r (przy stałym kursie walutowym), podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

PKN Orlen zarządzał największą siecią stacji paliw w Polsce na koniec 2022 r., która liczyła 1 920 placówek (tj. o 101 więcej r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 573 stacjami (+8 r/r), a na trzecim – MOL z 497 stacjami, wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie pięciu największych operatorów w Polsce, do których należą także Shell i Moya, zarządzało siecią 3 844 stacji.

(ISBnews)

Autor poleca również: Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułAllegro zyskuje na wycofaniu Shopee z Polski. Inflacja w USA pozytywnie zaskoczyła
Następny artykułPrzegląd dnia Comparic.pl: Shopee opuszcza Polskę. Inflacja w USA pozytywnie zaskoczyła
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.