Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 12 sierpnia 2022 r.Grupa Novaturas obsłużyła w lipcu 30 tys. klientów, a jej przychody wyniosły 21 mln euro (wzrost o 38% r/r), podała spółka. W sumie w okresie styczeń – lipiec firma obsłużyła 158 tys. klientów, czyli 2 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Skumulowane obroty w okresie styczeń – lipiec osiągnęły 111 mln euro i były 2,5 razy wyższe r/r.

Quercus TFI na razie nie stworzy “zielonego” funduszu, woli wdrażać elementy ESG w już istniejących funduszach, poinformował prezes Sebastian Buczek.Fundusze dłużne powinny poprawiać wyniki w II połowie roku, natomiast na rynku akcji pozytywne tendencje mogą się zacząć na przełomie 2022 i 2023 r., uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek.

Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany statutu spółki w zakresie zmiany nazwy spółki Groclin na LESS, podała spółka. Sąd zarejestrował też podwyższenie kapitału spółki związane z emisją akcji serii K, L i M.

Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii odwołała Artura Michałowskiego z funkcji wiceprezesa ds. handlu oraz Jerzego Topolskiego z funkcji wiceprezesa ds. zarządzania majątkiem, podała spółka.

Advanced Graphene Products (AGP) jest na zaawansowanym etapie wprowadzenia filamentu z grafenem do drukarek 3D na rynek USA, poinformował prezes Maciej Gałązka.

genXone odnotował 0,21 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2022 r. wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,31 mln zł wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG Termika – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – zawarła umowę na opracowanie studium wykonalności budowy połączenia linią wysokiego napięcia bloku gazowo-parowego (BGP) projektowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z linią 220 kV PSE w relacji Piaseczno-Mory w rejonie Sokołowa, podała spółka. Zakończenie wszystkich prac projektowych planowane jest na grudzień 2023 r.

XTB

PGNiG Upstream Norway – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Aker BP odkryły złoże ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych szacowanych wstępnie pomiędzy 11 a 36 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na prospekcie Newt w północnej części Morza Norweskiego, podało PGNiG.

Agora podtrzymuje determinację w procesie przejęcia kontroli nad Eurozet, ale wskazuje, że trwają negocjacje umowy opcyjnej. Jednocześnie grupa oczekuje wyższej r/r dywidendy z Eurozet, poinformowała członek zarządu grupy Anna Kryńska-Godlewska.

Agora podtrzymuje plan opracowania nowej strategii rozwoju do końca bieżącego roku, poinformował prezes Bartosz Hojka.

Kruk dokonał przydziału 600 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 o łącznej wartości emisyjnej 60 mln zł, emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji i skierowanych do inwestorów indywidualnych, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 22,94%.

Obroty energią elektryczną i gazem na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w drugim półroczu 2022 r. nie powinny być gorsze niż w pierwszym, przewiduje wiceprezes TGE Piotr Listwoń.

Photon Energy przygląda się nowym rynkom, jednak aktualnie priorytetem są działania podejmowane w krajach, gdzie spółka jest już obecna, poinformował prezes Georg Hotar.

Agora spodziewa się efektów transformacji biznesowej swojej spółki Yieldbird w wynikach finansowych w przyszłym roku na poziomie zwiększonej marży ze sprzedaży. Natomiast na poziomie EBITDA rezultaty mają być widoczne w ciągu 2 lat, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

Prace nad nową pięcioletnią strategią Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczną się po wakacjach, a dokument powinien zostać przyjęty w marcu 2023 r., poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Gra “Green Hell VR” osiągnęła w okresie od 7 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku sprzedaż netto (z uwzględnieniem zwrotów i reklamacji typu chargeback) na poziomie 117 140 kopii. Liczba ta uwzględnia łącznie ilość sprzedanych egzemplarzy na obu platformach, na których gra debiutowała w II kwartale – czyli Oculus Quest II oraz PC VR (Steam), podało Incuvo.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) rozszerzył swój program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych o akcjonariuszy posiadających rachunek maklerski w Biurze Maklerskim Alior Banku, podał ubezpieczyciel. To drugi, po Biurze Maklerskim Banku Pekao, partner programu.

Akcje spółki SimFabric zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 6,38% i wyniósł 15,85 zł.

Klabater poinformował o ustaleniu dat premier 6 wydawanych przez spółkę gier – nastąpią one w okresie od 30 sierpnia do 8 grudnia br.

Quercus TFI odnotowało 7,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,67 mln zł wobec 4,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Wawel odnotował 1,83 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,66 mln zł wobec 2 mln zł straty rok wcześniej.

Agora przewiduje, że frekwencja w kinach w całym 2022 r. będzie na poziomie coraz bliższym tej odnotowanej w 2019 r. i powróci do poziomów sprzed pandemii już w 2023 r., podała spółka.

Wartość rynku reklamy w Polsce zwiększy się o ok. 3-6% r/r w 2022 r. po wzroście o 5,5% r/r do ponad 5,2 mld zł w I połowie br., szacuje Agora, podtrzymując oczekiwania z maja br. Jednocześnie Agora podniosła oczekiwania co do wzrostu wydatków reklamowych w przypadku reklamy zewnętrznej oraz w kinach.

Agora odnotowała 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 11,8 mln zł wobec 27,6 mln zł straty rok wcześniej.

All in! Games zawiązał nową spółkę zależną Taming Chaos Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podał All in! Games. Nowa spółka będzie deweloperem skupiała się na tworzeniu gier z eksperymentalnymi mechanikami rozgrywki na komputery PC i konsole.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 38,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: stalprodukt notowania | wskaźnik rsi | giełda amerykańska prognozy | kurs akcji lotos | swig80 notowania | akcje livechat | notowania allegro |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here