Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 12 maj 2021 r.KGHM Polska Miedź rozesłał materiały informacyjne do firm potencjalnie zainteresowanych nabyciem kopalni Franke w Chile oraz kopalni Carlota w USA, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź odnotował 1 366 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 692 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Łączna liczba RGU (Revenue Generating Unit) Grupy Cyfrowego Polsatu wzrosła o 3,8% r/r do 18,09 mln na koniec I kw. 2021 r., podała spółka. Wzrost ARPU wyniósł 3,8% r/r w wyniku wzrostu przychodów z usług kontentowych, jak i telekomunikacyjnych.

Cyfrowy Polsat odnotował 389,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 182,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Forte pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę całość zysku netto za 2020 r. w wysokości 33,32 mln zł oraz dodatkowo część kapitału rezerwowego w wysokości 62,4 mln zł, podała spółka. W rezultacie rekomendowana wysokość dywidendy to 4 zł na akcję.

Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła rekordowe na polskim rynku bankowym 5,5 mln, podał PKO Bank Polski. Użytkownicy aplikacji mobilnej mogą teraz korzystać z trybu dark mode, ograniczającym ilość światła emitowanego przez ekran, podano także.

Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o przeznaczeniu 430,15 mln zł z zysku netto za 2020 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, tj. 44,57 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

One More Level zawarł z All in! Games aneks do umowy wydawniczej dla gry “Ghostrunner” gwarantujący minimalny poziom tantiem od dochodu z komercjalizacji oraz dla gry “Cyber Slash”, podała spółka.

invest

Erbud podpisał umowę na roboty budowlane o wartości 35,15 mln zł netto w ramach realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy, podała spółka.

Bloober Team ustalił światową premierę gry “Layers of Fear 2” na platformę Nintendo Switch na 20 maja br., podała spółka.

Producent oprogramowania dla e-commerce CStore uruchomił 5 maja emisję akcji przy współpracy z platformą equity-crowdfundingową Beesfund, z której chce pozyskać 2,3 mln zł (po tym, jak w ub.r. pozyskał z crowdfundingu 1 mln zł), podała spółka. CStore podkreśla, że gwarantuje inwestorom możliwość wyjścia z inwestycji w czerwcu 2023 r., na kiedy planowany jest debiut spółki na NewConnect z gwarantowaną ceną co najmniej 2,7 zł za akcję do dnia debiutu lub skup akcji przez inwestora strategicznego z co najmniej 14-proc. zwrotem w skali roku.

Varsav Game Studios podpisał umowę w ramach konkursu “Szybka ścieżka dla Mazowsza”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na dofinansowanie kwotą blisko 3,84 mln zł projektu związanego z animacją zwierząt w grach komputerowych, podała spółka.

Mercator Medical spodziewa się spadku marży w segmencie dystrybucji w kolejnych kwartałach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. W II kwartale br. można spodziewać się lekkiej korekty w dół, jeśli chodzi o ceny producentów.

PKN Orlen docelowo chciałby dysponować kilkakrotnie większą mocą morskich farm wiatrowych niż wynosi planowana moc pierwszej farmy, której budowa ma ruszyć w 2023 roku, o mocy do 1,2 GW, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki i Polenergia Farma Fotowoltaiczna 9 – spółki zależne Polenergii – zawarły z mBankiem umowy kredytowe na łącznie do 34,2 mln zł finansowania budowy farm fotowoltaicznych, podała spółka.

Rada nadzorcza Introl powołała na kolejną kadencję zarząd z Józefem Bodzionym jako prezesem i Dariuszem Bigajem jako wiceprezesem, podała spółka.

PKP Cargo odebrało pierwsze 44 z 220 wagonów platform serii Sggrs, pozyskiwanych w ramach umowy z konsorcjum Wagony Świdnica i Astra Rail Industries z grupy Greenbrier, podała spółka.

Bezgotówkowa struktura transakcji przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) gwarantuje płynność finansową po połączeniu, co jest szczególnie ważne ze względu na planowane inwestycję w zakresie transformacji energetycznej kraju, ocenia dr Artur Bartoszewicz z Katedry Polityki Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Wskazał, że firmy europejskie już jakiś czas temu zareagowały na wyzwania wynikające z coraz bardziej restrykcyjnych regulacji środowiskowych – właśnie poprzez konsolidacje.

Bowim odnotował 32,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. według szacunkowych danych, co stanowi wzrost o 29,78 mln zł r/r, podała spółka.

Open Finance odnotował 2,36 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 4,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical przedstawi w ciągu kilku tygodni informację o rozpoczęciu nowej działalności, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski.

PKN Orlen podejmie decyzję w sprawie aktywów wydobywczych w Kanadzie w ciągu maksymalnie 2-3 lat, poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen będzie rekomendował utrzymanie polityki dywidendowej, przewidującej minimum 3,5 zł dywidendy na akcję, po finalizacji przejęcia Grupy Lotos i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), poinformował prezes Daniel Obajtek.

Rada nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) powołała na kolejną pięcioletnią kadencję zarząd z Jakubem Baranem jako prezesem i ToOmaszem Baranem jako wiceprezesem, podała spółka.

Photon Energy widzi potencjał do inwestycji w najbliższych 2-3 latach, w związku z czym nie zakłada wypłat dywidendy w tym okresie, poinformował prezes Georg Hotar.

Spectral Games – spółka zależna Incuvo – planuje debiut na NewConnect na początku 2022 roku. Wcześniej rozważy emisję akcji, poinformował ISBtech prezes Paweł Sobik.

Myneviskin z portfela Satis Group podpisał porozumienie z Puwer Polska dotyczące skanera do wczesnej diagnostyki raka skóry, podało Satis Group. W początkowej fazie komercjalizacji urządzenie ma znaleźć się w dwóch sieciach aptek liczących 60 placówek. Docelowo Myneviskin ma być gotowy do wprowadzenia produktu do 12 tys. polskich aptek. Start sprzedaży planowany jest do końca czerwca.

Simteract, pomimo kosztów związanych z produkcją dwóch gier oraz debiutem na NewConnect, odnotował 82 tys. zł zysku netto w I kw. 2021 r., a przychody w tym okresie wzrosły o ponad 55% r/r do 1 mln zł, podała spółka.

Wrocławska spółka technologiczna Woodpecker.co w najbliższych tygodniach chce przeprowadzić publiczną ofertę akcji do 2,5 mln euro, a na przełomie II i III kwartału zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Po finalizacji bezgotówkowego połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), udział Skarbu Państwa w PKN Orlen wzrośnie do 50% w porównaniu do 27,52% obecnie, poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Vivid Games planuje debiut symulatora randek “Eroblast” na platformach iOS i Android na 22 czerwca 2021 r., podała spółka.

Sprzedaż gry ” The Wizards: Dark Times” osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji gry na gogle Facebooka, podał producent – Carbon Studio. Tytuł w wersji na Oculus Quest i Oculus Quest 2 zadebiutował 6 maja br.

Plantwear ukończył prace związane z rozpoczęciem sprzedaży produktów marki Plantwear oraz Giftbay na platformie Amazon w krajach niemieckojęzycznych: w Niemczech i Austrii, podała spółka. Do końca maja w serwisie mają być dostępne do zakupu również produkty marki JustPlants.

PKN Orlen, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy, dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG, podały spółki.

Mercator Medical odnotował 286,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 21,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryvu Therapeutics odnotowało 13,56 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 4,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medinice zdecydował o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 1 072 400 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Rada nadzorcza Medicalgorithmics powołała Marcina Gołębickiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu z dniem 16 czerwca 2021 r., podała spółka.

Columbus Energy rozwiązał umowy kredytowe z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ Bank), podała spółka. Rozwiązanie umów związane jest z finansowaniem inwestycji prowadzonych przez grupę kapitałową Columbus w farmy fotowoltaiczne z emitowanych zielonych obligacji

Lokum Deweloper odnotował 3,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 20,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Erbudu postanowili przeznaczyć kwotę 25 mln zł na kapitał rezerwowy, tworzony na nabycie akcji własnych, a kwotę 2,31 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z przyjętych uchwał. Jednocześnie akcjonariusze upoważnili zarząd do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia za maksymalnie 20 mln zł, po cenie w przedziale 120-160 zł za akcję.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny tj. 30 kwietnia 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 7 228,3 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 908,6 mln zł.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 23,57 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE) miała około 2 206 mln zł EBITDA w I kwartale 2021 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wstępnie wyniósł około 808 mln zł (czyli 0,43 zł na akcję).

Grupa Lotos zarekomendowała akcjonariuszom pokrycie jednostkowej straty za 2020 rok w wys. 881,33 mln zł z kapitału zapasowego oraz niewypłacanie dywidendy z kapitału zapasowego, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here