Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 11 październik 2021 r.Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (MZ GPBP) – spółki zależnej Mostostalu Zabrze – została uznana za najkorzystniejszą w ramach prowadzonego przez Politechnikę Śląską postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i termomodernizacja DS Solaris w Gliwicach”, podała spółka.

Skarbiec Holding odnotował 61,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (lipiec 2020 – czerwiec 2021) wobec 29,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Markę Orlen znało 90% respondentów ankietowanych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) we wrześniu br., w tym 94% aktywnych kierowców, podał Instytut w raporcie „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce. III edycja”, którego PKN Orlen jest partnerem. Kolejne miejsca wśród najbardziej rozpoznawalnych sieci stacji paliw zajęły: BP (66%), Lotos (62%) i Shell (60%). Co trzecia zapytana osoba kojarzy marki Circle K i Moya, a Amic uzyskał 21% wskazań.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) i operator PGE Narodowego podpisały nową umowę sponsoringową na kolejne pięć lat, podała spółka. Jednocześnie arenie nadano imię trenera Kazimierza Górskiego.

Forever Entertainment planuje 11 premier gier na platformie Nintendo Switch w IV kw. br., 1 na PC, 4 na Xbox One oraz 4 na PS4, podała spółka w zaktualizowanym harmonogramie.

Każdy typ węgla produkowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) jest obecnie poszukiwany na rynku, poinformował wiceprezes spółki Robert Ostrowski. JSW ma obecnie zapytania dotyczące dostaw węgla od nowych klientów, nawet z Chin, ale praktycznie nie ma możliwości ich realizacji, również energetyka odbiera każdą ilość wydobytego surowca, dodał.

Pointpack podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Pocztą Polską i Jeronimo Martins Polska ws. możliwości współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych przez Pocztę do sklepów Biedronka, podała spółka. Pointpack w osobnym komunikacie poinformował, że wszystkie strony podpisały ramową umowę z Jeronimo Martins, dotyczącą prowadzenia w sklepach sieci handlowej – na zasadzie agencji pocztowej – placówek pocztowych Pointpack oraz wdrożenia w nich systemu Pointpack w oparciu o infrastrukturę handlową Jeronimo Martins.

Liczba przyczep i naczep pow. 3,5 t Wieltonu zarejestrowanych we wrześniu wyniosła 285 pojazdów, co oznacza wzrost o 38% r/r, podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów.

invest

Orange Polska uruchomił Warsaw Data Hub, czyli swoje najnowsze centrum przetwarzania danych, podała spółka. Znajdą się w nim zarówno kluczowe elementy sieci operatora, jak i infrastruktura jego klientów.

Creotech Instruments zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 12 października, podała spółka.

Allegro Pay – spółka zależna Allegro – podpisała umowę sprzedaży wierzytelności z Aion Bankiem, podało Allegro. Umowa dotyczy nabycia przez Aion wierzytelności z tytułu kredytów konsumenckich pochodzących od Allegro Pay. Wartość umowy może sięgnąć 2 mld zł do 30 listopada 2023 r.

Rada nadzorcza Drago entertainment podjęła uchwałę w sprawie zamiaru rozpoczęcia procesu przeniesienia akcji spółki z alternatywnego rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w Warszawie, podała spółka.

Sprzedaż gry „Gas Station Simulator” sięgnęła do dziś powyżej 250 tys. sztuk, podało Drago entertainment.

Movie Games nabył pakiet 271 875 akcji spółki Movie Games VR, zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym do 41,79%. Jednocześnie Movie Games zbyła posiadane akcje spółki Iron VR, stanowiące 10% w dotychczasowej strukturze akcjonariatu. Transakcje są związane z zamiarem koncentracji segmentu wirtualnej rzeczywistości w pełni wokół spółki Movie Games VR.

Atende podpisało list intencyjny ze spółką Sevenet, dotyczący rozpoczęcia działań, których zamiarem docelowym jest połączenie Sevenet i wydzielonych z Atende działalności związanych z integracją teleinformatyczną (ZCP), podała spółka. Umowa inwestycyjna określająca warunki połączenia ma zostać zawarta do 30 czerwca 2022 r.

Dekpol Deweloper spodziewa się przekazań mieszkań w 2022 r. podobnych do tegorocznych, które są zakładane na 300 lokali, poinformował ISBnews prezes Sebastian Barandziak.

Spółki odpowiadające za poszczególne segmenty działalności Grupy Dekpol podtrzymują swoje cele finansowe i operacyjne na 2021 r., poinformowali ISBnews członkowie zarządów grupy kapitałowej Dekpol: Dekpolu Steel, Dekpolu Budownictwo i Dekpolu Deweloper.

Bumech zawarł przedwstępną umowę kupna 100% udziałów w spółce Uniprom – Metali z Czarnogóry za łącznie 10,3 mln euro, podała spółka. Celem jest realizacji strategii grupy kapitałowej w zakresie stopniowego uniezależniania się od sektora węgla kamiennego.

Tower Project – spółka zależna od Tower Investments – zawarła jako sprzedający, umowę przedwstępną sprzedaży działek położonych w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, z jednym z deweloperów mieszkaniowych, podało Tower Investments. Na nieruchomości planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego do ok. 300 mieszkań. Wartość transakcji wyniesie do 24,1 mln zł.

Best przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczył 13,7 mln zł, w związku z czym zapisy zostały proporcjonalnie zredukowane średnio o 27,26%.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 144 lokale w III kwartale 2021 r. wobec 22 lokali w III kw. 2020 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne informacje. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 43 lokale wobec 134 lokali rok wcześniej.

Synektik odnotował 51,7 mln zł szacunkowych skonsolidowanych przychodów w IV kw. roku finansowego 2020 (zakończonego 30 września 2021 r.), co oznacza wzrost o 81,2% r/r. Jednocześnie w/w wyniki sprzedaży przekładają się na skumulowane szacunkowe przychody grupy za 2020 rok finansowy, które wyniosły 128,5 mln zł, wobec 125,4 mln zł w 2019 roku finansowym.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: najniższy kurs dolara australijskiego | gpw xtb | konto forex | amica giełda | notowania wig20 | kurs lotosu | pge akcje rekomendacje |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here