Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 11 maja 2023 r.AmRest odnotował 1,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,1 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Creepy Jar miał 9,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. (wzrost o 44% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT wyniósł w I kw. br. 8,6 mln zł (wzrost o 29% r/r), przy 12 mln zł przychodów (wzrost o 9% r/r).Zarząd KGHM Polska Miedź, rekomenduje by z zysku za 2022 r. wynoszącego 3 533,25 mln zł, przeznaczyć na dywidendę kwotę 200 mln zł, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, zaś pozostałą część zysku – 3 333,25 mln zł – przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka.

Alumetal odnotował 40,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 58,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zaktualizowane dane kliniczne z etapu eskalacji dawki w trwającym badaniu fazy Ib RVU120 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka wykazują korzystny profil bezpieczeństwa i obiecujące oznaki skuteczności, podało Ryvu Therapeutics.

Milton Essex podpisał ze spółką ZURAD, będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, umowę licencyjną dotyczącą najnowszej generacji modułowego biometrycznego systemu kontroli dostępu i monitorowania biobezpieczeństwa FACE-COV Hybrid II z oprogramowaniem ActiveScan, który umożliwia zdalne wykrywanie markerów gorączkowych zakażeń, w tym SARS-COV2 oraz zawiera rozbudowane systemy kontroli dostępu z wykorzystaniem biometrii, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi przejaw komercjalizacji systemu FACE-COV.

CD Projekt zakończył prace nad zdefiniowaniem nowych ram Projektu Sirius tworzonego przez studio The Molasses Flood, podała spółka. W wyniku tego w księgach spółki: (a) częściowo – w kwocie 21,5 mln zł – odwrócony zostanie odpis aktualizujący wartość poniesionych w 2022 r. nakładów na prace rozwojowe związane z projektem, który wyniósł pierwotnie 33,4 mln zł i obciążył wynik finansowy spółki i grupy za rok 2022; (b) spisana zostanie wartość części nakładów poniesionych na prace rozwojowe związane z projektem w I kwartale 2023 r. – w kwocie 2,7 mln zł.

Budimex podpisał umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi na “Rozbiórkę, przebudowę, ‎rozbudowę i budowę obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – ‎Nowy Sącz na odc. A1 wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104, wzdłuż linii ‎kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka na odc. od km istn. 33+830 do km ‎istn. 35+313 oraz na stacji Chabówka”, podała spółka. Wartość umowy to 366 057 633,33 zł netto w tym zakres podstawowy – 360 122 484,33 zł netto (w tym kwota warunkowa – ‎‎26 040 700,00 zł)‎ i zakres dodatkowy – 5 935 149,00 zł netto.

Konsorcjum Torpolu zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę o wartości maksymalnie ok. 963,95 mln zł brutto (tj. ok. 783,7 mln zł netto) na “Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E”. Udział Torpolu w konsorcjum wynosi ok. 76%.

Aplisens miał 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2023 roku, co oznacza wzrost o 66,3% r/r, przy przychodach na poziomie 40,7 mln zł (wzrost o 35,7%), podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Akcjonariusze spółki Neuca zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 57,22 mln zł, co daje 13 zł na akcję, podała spółka. Dniem dywidendy ma być 18 lipca, zaś dniem wypłaty 27 lipca 2023 r.

Ostatni z banków finansujących Boryszew wyraził wymaganą zgodę na wypłatę dywidendy w kwocie 0,74 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, podała spółka. Boryszew zarekomendował walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie 151,85 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, tj. wypłatę 0,74 zł na akcję.

Dzięki projektom sponsoringowym PKN Orlen wypracował ponad 2 mln publikacji w mediach, które przełożyły się na rekordowe 1,4 mld zł ekwiwalentu reklamowego w 2022 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Zarząd Unibepu za cel stawia sobie bycie w TOP3 – TOP4 spółek budowlanych w Polsce. Jednocześnie ocenia, że bieżący rok może być trudny dla spółki, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Bank Handlowy odnotował powrót przedsiębiorstw do kredytów inwestycyjnych w I kw. br. i spodziewa się wzrostu zainteresowania takimi produktami, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

ING Bank Sląski nie zdecydował jeszcze, czy będzie partycypował w rządowym programie “kredyt 2%”, widzi bardzo duże wątpliwości, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Unibep chce w ciągu najbliższych 3-4 lat koncentrować się na obszarach, które mają dobre perspektywy finansowania: infrastrukturze drogowej, działalności deweloperskiej i budownictwie modułowym (spółka Unihouse), poinformował nowy prezes Unibepu Dariusz Blocher. Chce w tych obszarach osiągnąć rentowności EBIT odpowiednio powyżej 3%, powyżej 12% i powyżej 2%.

Asbis Enterprises może zwiększyć biznes z Apple do niemal 3 mld USD w 2025 roku, wobec oczekiwanych 1,7-1,8 mld USD w tym roku i 1,4 mld USD w ub.r., wynika w wypowiedzi dyrektora ds. finansowych Asbis Mariosa Christou.

Serinus Energy liczy na wzrost produkcji w Tunezji po zakończeniu rekonstrukcji odwiertu N-2 na polu Sabria, poinformował prezes i CEO Jeffrey Auld. Z kolei w Rumunii spółka poszukuje kolejnych pokładów surowców – równie efektywnych, jak Moftinu.

Bowim odnotował skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 2,5 mln zł w I kw. 2023 r., co stanowi spadek o 43,96 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Liczba sklepów Spar Express na stacjach paliw Avia wzrosła do 35 placówek, podała spółka. W ostatnim czasie otwarto nowe sklepy w Krakowie, w Pyskowicach (woj. śląskie), Maliszewie, Sokołowie Podlaskim oraz Bielanach-Żyłakach (woj. mazowieckie). Planowane są kolejne otwarcia w całej Polsce.

Platige Image zawarło z Ubisoft Entertainment Sweden AB umowę ramową o świadczenie usług produkcyjnych (ang. master services agreement) i otrzymało w ramach umowy ramowej pierwsze zamówienie na wykonanie utworu audiowizualnego, podała spółka. Wartość prac zleconych w ramach zamówienia stanowi równowartość 5% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Platige Image za rok 2022 (wg kursu USD z dnia dzisiejszego). Termin realizacji prac został uzgodniony na I półrocze br.

Sieć marketów alkoholowych Duży Ben otworzyła 350. sklep, podała Grupa Eurocash. Sklep powstał w Warszawie i jest to 45. placówka marki w stolicy. Warszawskie otwarcie wpisuje się w plany intensywnej rozbudowy sieci w największych aglomeracjach w Polsce. Marka ma obecnie 350, a chce mieć 430 punktów na koniec 2023 roku.

Alior Bank powołał zespół specjalistów do zdalnej obsługi posprzedażowej firm, dzięki czemu klienci biznesowi zyskali możliwość szybkiej i wygodnej realizacji dyspozycji, zarówno telefonicznie, jak i e-mailowo oraz za pośrednictwem bankowości internetowej, podał bank. Z rozwiązania mogą korzystać klienci z segmentu małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Archicom, który będzie wkrótce skupiać całość biznesu mieszkaniowego Grupy Echo-Archicom, szacuje, że aby objąć pozycję lidera sprzedaży mieszkań w Polsce, będzie musiał podwoić skalę i uważa, że jest to cel jak najbardziej realny, poinformował ISBnews członek zarządu Dawid Wrona. Po finalizacji włączenia biznesu mieszkaniowego Echo Investment do spółki Archicom – spodziewanej latem – spółka pokaże plan, jak tego dokonać.

Draw Distance zatwierdził prototyp nowej gry o nazwie kodowej “Atlas” i skierował ją do dalszej produkcji; premiera gry planowana jest wstępnie na 2025 r. i zakłada możliwość rozszerzenia jej o odpłatne, popremierowe dodatki, podała spółka. Będzie to gra akcji – w rzucie izometrycznym – osadzona w tematyce kryminalnej.

Libet zawarł umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości w Pruszkowie za 12 mln zł netto oraz sprzedaży środków trwałych znajdujących się na terenie sprzedawanej nieruchomości za 6 mln zł netto, podała spółka.

Zarząd Games Operators zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 3 299 556 zł z zysku netto za 2022 r. w kwocie 3 340 534,56 zł na dywidendę, tj. wypłatę 0,6 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku, czyli 40 978,56 zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rada dyrektorów CEZ zatwierdziła propozycję dotyczącą najwyższej dywidendy w historii spółki w wysokości 117 CZK na akcję, podała spółka. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 48 CZK dywidendy na akcję z zysku 2021 r.

Ultimate Games odnotował szacunkowo 1,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. przy przychodach całkowitych wynoszących 6,27 mln zł, podała spółka.

Asbis odnotował 17,45 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 16,05 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa CEZ zmieniła prognozę zysku EBITDA na 105-115 mld CZK wobec wcześniej prognozowanych 105-125 mld CZK, a skorygowanego zysku netto na 33-37 mld CZK wobec wcześniejszych 30-40 mld CZK w całym 2023 r., podała spółka.

Serinus Energy odnotował 1,27 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,05 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 6 czerwca br. o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia i związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego, podała spółka. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wynosi nie więcej niż 500 mln zł.

Bank Handlowy odnotował 603,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 281,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Mo-Bruk odnotował 19,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 18,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Niemal 8 na 10 miast w Polsce uwzględnia smart city w swojej strategii rozwoju, wynika z badania Orange Polska. Jednak 54% z nich, mimo posiadania strategii smart city, deklaruje brak konkretnych planów w tym zakresie na kolejne 3 lata.

ING Bank Śląski zawarł 549 ugód z posiadaczami kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich do końca marca 2023 r., podał bank.

DataWalk wypracował 3,22 mln zł przychodów w I kwartale 2023 r., co oznacza spadek o 23% r/r, podała spółka. Łączna wartość projektów w lejku po raz pierwszy w historii spółki przekroczyła 40 mln USD, wzrastając o 59% r/r.

ING Bank Śląski odnotował 908,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 792,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Zarządy BXF Energia i Budimeksu, który w tej spółce ma 51% udziałów, oceniają, że osiągnięcie przez BXF portfela projektów w eksploatacji lub budowie o mocy 500 MW do 2027/2028 r. to ambitny cel, zwłaszcza, że w międzyczasie planowana jest sprzedaż kilku gotowych projektów, poinformowali przedstawiciele spółek.

(ISBnews)

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułWall Street w odwrocie po wyższych claimsach w USA. Konferencja Prezesa Glapińskiego tematem dnia w Polsce
Następny artykułRisk-off na rynkach podbija kurs dolara
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.