Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek 10 listopada 2022 r. Boryszew odnotował 22,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 40,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4 PJ, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE), prezentując wstępne szacunkowe dane.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniósł ok. 654 mln zł w III kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Powtarzalny zysk EBITDA w tym okresie wyniósł ok. 2 328 mln zł. Nakłady inwestycyjne sięgnęły 1 990 mln zł.

Trakcja oszacowała wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto na -61,51 mln zł w III kw. 2022 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Cloud Technologies, który spółka złożyła 8 sierpnia br. w związku z planowanym przeniesieniem notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Przejściu nie będzie towarzyszyć emisja akcji, podała spółka.

PKO Bank Polski spodziewa się, że sytuacja makroekonomiczna spowoduje wzrost kosztów ryzyka w 2023 roku, nie spodziewa się jednak, by był to wzrost znaczący, poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) widzi trend dużego przesunięcia popytu z kredytów inwestycyjnych na obrotowe i spodziewa się okresowego pogorszenia jakości portfela kredytowego oraz wzrostu kosztów ryzyka, poinformował prezes Wojciech Hann.

MOL sfinalizował umowę sprzedaży na rzecz Waldorf Production Limited całego swojego portfela segmentu poszukiwawczo-wydobywczego w Wielkiej Brytanii za bazową cenę 305 mln USD, podała spółka.

XTB

Zainteresowanie zielonymi kredytami narasta z każdym kwartałem, zaś cel Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w zakresie 50% ich działu w portfelu na koniec 2023 r. jest ambitny, ale wciąż realny, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Wojciech Hann.

Figene Capital wprowadziło na NewConnect dodatkowe 143 955 458 walorów, co daje łączną liczbę akcji 154 947 131, podała spółka. Przybliża to ją do planowanego w 2023 r. debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Oferta Torpolu, złożona w ramach aukcji elektronicznej i wynosząca 691 mln zł brutto (tj. ok. 561,78 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na wykonanie robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk, podała spółka. Środki inwestora przeznaczone na realizację inwestycji wynoszą ok. 710,78 mln zł brutto tj. ok. 577,87 mln zł netto. Termin realizacji został określony na 36 miesięcy od daty rozpoczęcia.

Przy utrzymaniu obecnych cen nawozów oraz gazu ziemnego zysk segmentu Agro Grupy Azoty w IV kwartale jest możliwy, ocenił wiceprezes Marek Wadowski.

Grupa Eurocash liczy na pokazanie dalszej poprawy wyników sprzedaży i spodziewa się rekordowego zysku EBITDA w całym 2022 r., poinformował ISBnews prezes Paweł Surówka.

Oferta Mirbudu, warta 116,48 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym Agencji Rozwoju Miasta Krakowa na budowę budynku usługowego “Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej, podała spółka.

One2tribe prowadzi negocjacje z kolejnymi podmiotami, które są zainteresowane usługami spółki i cały czas ma ambitne plany skalowania biznesu na kolejnych rynkach, poinformował wiceprezes zarządu One2tribe Wojciech Ozimek. Firma zakłada największą dynamikę tegorocznych przychodów w drugiej połowie roku.

Intersport Polska miał 59,93 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży (+6,7% r/r) i 5,9 mln zł wyniku EBITDA w II kwartale roku obrotowego 2022/2023 (tj. od 1 lipca do 30 września 2022 r.) wobec 3,45 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

JR Holding zainwestuje wspólnie z AIP Seed ok. 100 mln zł w startupy w najbliższych latach, podała spółka. Partnerzy deklarują chęć wprowadzenia AIP SEED ASI na NewConnect.

Gdyby bardzo wysokie ceny energii utrzymały się przez dłuższy czas, byłby to istotny czynnik ryzyka dla jakości portfela kredytowego dla firm i mogłyby spowodować wzrost kosztów ryzyka, ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes Pekao Paweł Strączyński.

Około 50% zdolności produkcyjnych nawozów w Europie nadal pozostaje na chwilę obecną wyłączone, choć sytuacja zmienia się dynamicznie w miarę spadku cen gazu ziemnego, ocenił wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

Benefit Systems ocenia, że indywidualni klienci nie rezygnują z aktywności w klubach fitness w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w Polsce, poinformował członek zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse Bartosz Józefiak.

Celem Benefit Systems na przyszły rok jest co najmniej utrzymanie rentowności operacyjnej na rynku polskim na poziomie z II połowy 2022 r., poinformował członek zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse Bartosz Józefiak.

Kool2Play przesunął – w ramach aktualizacji planów wydawniczych – premierę gry “Uragun” w pełnej wersji na PC na I kw. 2023 r. z II kw. 2023, podała spółka. Premiera na Nintendo Switch, Xbox i PlayStation planowana jest na IV kw. 2023 roku. Dodatki DLC przewidywane są na IV kw. 2023 r.

PZ Cormay odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Calypso Fitness (CF) – Camaro FIZAN, Benefit Systems oraz Cal Capital – zdecydowali o kluczowych elementach transakcji, która ma na celu m.in. rozliczenie zobowiązań Calypso Fitness względem Benefit Systems, podała spółka.

Astarta Holding odnotował 34,34 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 12,7 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen i Grupa PZU podpisały list intencyjny dotyczący możliwości sprzedaży na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wszystkich udziałów Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podało PZU.

CEZ podniósł prognozę skonsolidowanego skorygowanego zysku netto na 2022 r. do 65-75 mld CZK z oczekiwanych wcześniej 60-65mld CZK, a prognozę EBITDA – odpowiednio do 115-125 mld CZK z 110-115 mld CZK, podała spółka.

Akcje spółki TenderHut zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 44 zł.

Capital Park odnotował 54,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 22,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska zawarł 825 ugód z kredytobiorcami we frankach, podał bank. Liczba zawartych ugód wzrosła o 46,3% kw/kw.

Photon Energy odnotował 6,04 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,44 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataWalk odnotował 7,7 mln zł przychodów w III kw. br., co oznacza wzrost o 31% r/r (od początku roku łącznie 25,8 mln zł, czyli wzrost 29% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

CEZ odnotował 18,71 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 5,13 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Liczba kredytobiorców BNP Paribas Bank Polska, którzy w III kw. złożyli wnioski o zawieszenie co najmniej jednej raty kredytu wyniosła 52,5 tys., tj. 55% uprawnionych, podał bank.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 39,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 13,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 346,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 153,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 49,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AN1, podała spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 250 tys. niezabezpieczonych obligacji, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln zł, podano także.

Grupa Azoty odnotowała 52,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 11,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fitch Ratings podwyższył długoterminowy rating PKN Orlen do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Decyzja agencji to efekt skutecznie przeprowadzonego połączenia PKN Orlen z PGNiG, a także wcześniejszych akwizycji.

PKO Bank Polski zawarł do końca września br. 17 476 ugód z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), podał bank. Z tego 17 057 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 419 w toku postępowań sądowych.

Liczba klientów grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, który złożyli wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w ramach tzw. wakacji kredytowych wyniosła 265 tys. do końca września 2022 r., a poziom skorzystania przez klientów grupy kapitałowej z rządowego programu wakacji kredytowych jest zbliżony do oczekiwanego, podał bank.

Sprzedaż Frisco zwiększyła się o 47% r/r do 85 mln zł w III kw. 2022 r., przy wzroście liczby klientów do ponad 80 tys. z 56 tys. rok wcześniej, podał Eurocash – właściciela supermarketu internetowego.

Eurocash odnotował 34,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 27,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKO Bank Polski odnotował 237 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1 258 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Solar Company w październiku br. wyniosły 14,8 mln zł, w tym salony własne – 13,9 mln zł, podała spółka. Według wcześniej publikowanych informacji, w październiku ub.r. kwoty te wynosiły odpowiednio: 14,1 mln zł i 13 mln zł.


Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułWIG20 kończy dzień niemal 3 proc. zwyżką. Fala optymizmu zalewa rynki
Następny artykułBlok po 22 – 10 listopada 2022: EUR/USD, USD/PLN
Comparic.pl jest portalem tworzonym przez traderów, z myślą o traderach. W naszej codziennej pracy skupiamy się na dostarczaniu Państwu najświeższych rynkowych informacji, wartościowych analiz, praktycznych i realnie testowanych strategii inwestycyjnych, ciekawostek ze świata bankowości centralnej i makroekonomii oraz wywiadów z najbardziej poważanymi osobami w branży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here