Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 10 listopada 2021 r.Energa odnotowała 300 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ryvu Therapeutics odnotowało 22,82 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 12,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Oponeo.pl uruchomi skupi do 0,5 mln akcji własnych 12 listopada br. i będzie mogło go kontynuować do 31 grudnia br., nie dłużej jednak niż do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych, wynika z regulaminu buy-backu, przyjętego przez zarząd spółki. Kwota na skup akcji to maksymalnie 50 mln zł, a cena akcji wyniesie 40-100 zł za sztukę.

Grupa Oponeo.pl planuje wprowadzenie spółki zależnej Rotopino.pl na GPW w II kwartale 2022 r., podało Oponeo.pl.

Oponeo.pl odnotowało 3,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Niewykluczone, że wysokie ceny gazu ziemnego utrzymają się do wiosny. Jeżeli wejdziemy w kolejne lato ponownie z niskimi poziomami zapasów, jak w tym roku, to wysokie ceny gazu mogą się utrzymać nawet dłużej, ocenił wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski.

PKP Cargo odnotowało 153,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 3 145,9 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami w I-III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że pozytywny wpływ podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w październiku i listopadzie br. na wynik odsetkowy wyniesie ok. 140 – 170 mln zł w ciągu kolejnych 12 miesięcy, podał bank.

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 172 mln zł, na okres kończący się 10 listopada 2025 roku, podała spółka. Emisja miała miejsce w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjęła decyzję o wyznaczeniu daty debiutu Triggo na rynku NewConnect na 15 listopada br., podała spółka.

W przetargu prowadzonym przez Polską Agencję Kosmiczną na “Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, oferty z udziałem Creotech Instruments zostały uznane za najkorzystniejsze, podała spółka.

Grupa Platige Image widzi duży potencjał rozwoju dla swoich usług w regionie MENA (Middle East and North Africa), poinformował prezes Platige Image Karol Żbikowski. Grupa rozpoczęła realizację projektów gamingowych, a ponadto planuje inwestycje w nowe studio oraz projekty filmowe.

Getin Noble Bank oczekuje, że podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) będą miały pozytywny wpływ na wyniki. Bank będzie dostosowywał politykę depozytową do sytuacji na rynku, poinformował prezes Artur Klimczak.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez bank ugód z klientami posiadającymi kredyty walutowe podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 8 grudnia br., podał bank. Koszt programu ugód nie powinien przekroczyć 400 mln zł.

Cyfrowy Polsat – po zakończeniu wezwania na sprzedaż akcji spółki – planuje przedstawić w najbliższych tygodniach aktualizację strategię rozwoju, poinformowali przedstawiciele spółki.

Getin Noble Bank nie zakłada, że zostanie dokapitalizowany przez swojego głównego akcjonariusza przed końcem tego roku, wynika ze słów prezesa Artura Klimczaka.

Arcic Paper spodziewa się utrzymania wykorzystania mocy produkcyjnych na poziomie 98-99% w IV kwartale 2021 roku, w porównaniu do 99% w III kwartale, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Eurocash wprowadzi ofertę Frisco.pl do piątego miasta w IV kw. tego roku i do dwóch kolejnych w I poł. 2022 r., planuje też przeprowadzić test w mniejszym mieście w przyszłym roku, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

Po zamknięciu transakcji nabycia 49% udziałów w spółce prowadzącej sieć sklepów Arhelan, Eurocash jest zainteresowany kolejnymi partnerstwami tego rodzaju, choć nie ma obecnie skonkretyzowanych celów przejęć, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

Eurocash spodziewa się poprawy EBITDA grupy w IV kw. tego roku (wobec 242 mln zł w IV kw. 2020 r.), natomiast wynik netto za cały rok będzie ujemny (wobec 68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r.) z uwagi na odpis w kwocie 80 mln zł dokonany w II kw. br., poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek.

Fabryka opakowań Arctic Paper w Kostrzynie, która ma zostać wybudowana wspólnie ze spółką zależną Rottneros do końca 2023 roku, po około roku od uruchomienia zostanie rozbudowana, podwajając swoje zdolności produkcyjne, zapowiedział prezes Michał Jarczyński.

Nakłdy inwestycyjne Grupy Arctic Paper wyniosą ostatecznie około 100 mln zł w 2021 roku, tj. nieco więcej, niż spółka zakładała, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Neuca spodziewa się ok. 4-proc. r/r wzrostu rynku dystrybucji leków w Polsce w IV kw. i podobnej dynamiki w przyszłym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Bank Ochrony Środowiska ocenia, że cele, w tym również finansowe, ogłoszone w strategii do 2023 nie są zagrożone, poinformował prezes Wojciech Hann. BOŚ liczy na dalszy wzrost przychodów prowizyjnych dzięki zainteresowaniu klientów zielonymi produktami, a także poprawę marży odsetkowej związaną z podwyżką stóp procentowych.

Anwim podpisała z BrickBuyBrick B.V. umowę nabycia udziałów, na podstawie której Anwim zobowiązała się, po spełnieniu określonych w SPA warunków zawieszających, do nabycia 90% udziałów spółki The Fuel Company Holding BV, podała spółka. Cena za udziały została ustalona na 9,03 mln euro.

Neuca przeznaczy na inwestycje odtworzeniowe w 2022 r. podobną kwotę, jak w roku 2021, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik.

Neuca jest otwarta na nowe alianse z partnerami biznesowymi, w szczególności pod kątem pozyskania nowych kompetencji, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik.

Dom Development ocenia, że rynek mieszkaniowy w Polsce będzie nadal dobry w perspektywie kilku kwartałów, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Budimex zawarł z Figene Capital umowę, na mocy której uzyska wyłączność negocjacyjną w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy (SPV), realizującej projekt budowy farmy wiatrowej, podała spółka. Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy 7 MW i jest projektem gotowym do budowy (ready-to-build).

Rynek akcji zagranicznych GlobalConnect zostanie uruchomiony pod koniec roku lub na początku 2022 r, zapowiedziała członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Izabela Olszewska.

Dom Development podtrzymuje założenie przekazania ok. 3 400 lokali w całym 2021 r., poinformował CFO Leszek Stankiewicz.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) pracuje obecnie nad uzyskaniem zgód korporacyjnych na rozpoczęcie programu ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne w CHF, ale operacyjnie jest już gotów do tego procesu. Bank nie zakłada obecnie dynamicznego wzrostu liczby pozwów w kolejnych miesiącach, który w ostatnich dwóch kwartałach wynosił średnio ok. 30-33 pozwów miesięcznie, poinformowali przedstawiciele zarządu BOŚ.

Bank Pekao zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na podstawie której udzieli firmom z sektora MSP z woj. mazowieckiego pożyczek płynnościowych POIR w celu ograniczenia skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym umożliwiających odbudowę działalności po pandemii, podał bank. Budżet programu dla województwa mazowieckiego wyniesie 25 mln zł.

Wyniki Ronsona w okresie I-III kw. br. są zgodne z planem osiągnięcia podobnego r/r wyniku netto w całym 2021 r., wynika ze słów prezesa Boaza Haima.

Grupa Ciech analizuje możliwości sprzedaży sody w Chinach w transakcjach spotowych, ze względu na wysokie ceny tego produktu w tym kraju, dwukrotnie wyższe niż w Europie, poinformował ISBnews szef biznesu sodowego w Grupie Ciech, członek zarządu Ciech Soda Polska Adam Czarnul.

Photon Energy odnotował 1,43 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,62 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PZ Cormay odnotował 2,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cherrypick Games prowadzi z kilkoma partnerami rozmowy w ramach przeglądu opcji strategicznych, koncentruje się również na rozmowach dotyczących finansowania bieżących prac, podała spółka.

Spyrosoft odnotował 4,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biomed-Lublin spodziewa się lepszych r/r wyników w IV kw. br. i “jest spokojny” o wyniki całego 2021 roku, w którym EBITDA powinna wzrosnąć w ujęciu rocznym, poinformował prezes Maksymilian Świniarski.

Biomed Lublin odnotował 0,58 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 0,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OEX odnotowało 17,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2021 r. wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Astarta Holding odnotował 12,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 12,09 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

STS Holding chce przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną skierowaną zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, i zadebiutować na rynku regulowanym GPW, podała spółka. Po IPO, które obejmie wyłącznie istniejące akcje, STS Holding byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 28,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 69,77 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rada nadzorcza Unibepu zarekomendowała spółce utworzenie nowego segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego, a także wprowadzenie akcji spółki zależnej Unidevelopment na GPW, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny, tj. 29 października 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 6,72 mld zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6,64 mld zł.

Ronson Development odnotował 6,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 3,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 9,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 18,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development odnotował 53,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 57,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 11,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca odnotowała 40,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 44,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 23,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Eurocash odnotował 27,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 32,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 14,1 mln zł w sierpniu br., podała spółka. Spółka podała wcześniej, że w październiku 2020 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 9,2 mln zł.

(ISBnews)Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here