Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 10 grudnia 2021 r.Asseco SEE d.o.o. – spółka zależna Asseco South Eastern Europe – zawarła umowę określającą warunki nabycia 60% udziałów BS Telecom Solutions (BSTS) ze spółką BS TS z Czech, za łączną kwotę nieprzekraczającą 14,25 mln euro, podało Asseco SEE. Ostateczna cena będzie uzależniona od osiągnięcia celów finansowych przez BSTS, powiększoną o nadwyżkę gotówkową netto wyliczoną zgodnie z umową i nieprzekraczającą kwoty 1,25 mln euro.

Rada nadzorcza Vistal Gdynia powołała Andrzeja Niedbalskiego do zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa z dniem 11 grudnia 2021 r., podała spółka. Zastąpi Ryszard Matykę, który zrezygnował ze stanowiska z przyczyn osobistych.Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyżkach stóp procentowych w październiku, listopadzie i grudniu, wynoszących łącznie dla stopy referencyjnej 165 pkt bazowych, będą miały pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy Santander Bank Polska w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1 100 mln do 1 260 mln zł, podał bank.

Vivid Games otrzymał od SG Mobile LLC, działającej pod nazwą handlową Shori Games, z siedzibą w Mińsku (Białoruś), wypowiedzenie zawartych 17 marca 2020 roku umów wydawniczych gier “Knight Fights 2” oraz “The Cash”, podała spółka. Studio rozważa skierowanie sprawy na drogę sądową.

PGE Energia Ciepła (PGE EC) oraz Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (ZEW Kogeneracja) podpisały umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w Siechnicach i Zgierzu, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Łączna kwota udzielonego finansowania preferencyjnego wynosi blisko 352 mln zł.

eobuwie.pl z Grupy CCC otworzyło centrum logistyczne w Bukareszcie, podała spółka. Obiekt ma powierzchnię 15 tys. m2 i będzie obsługiwał kluczowe dla firmy rynki na południu Europy: Rumunię, Bułgarię i Grecję.

STS Holding oczekuje, że udział zagranicy w całkowitych przychodach będzie rósł w kolejnych latach, poinformował ISBtech prezes Mateusz Juroszek. Z kolei na polskim rynku zakładów firma chce utrzymać ponad 40-proc. udział w długim okresie i systematyczne zwiększać inwestycje w technologie.

JR Holding ASI chce poszerzyć portfel o kolejne spółki z segmentu odnawialnych źródeł energii (OZE), poinformowali członkowie zarządu.

JR Holding ASI liczy, że Ekipa Holding wejdzie na NewConnect w I kwartale 2022 r., poinformował prezes January Ciszewski. Oczekuje, że przyszły rok może być przełomowy dla innej spółki portfelowej – Ongeno.

JR Holding ASI zakłada aktualizację strategii po II kwartale 2022 roku, poinformował wiceprezes Artur Jedynak. Liczy, że w przyszłym roku spółka zrealizuje większe inwestycje niż w 2021 r.

Akcje STS Holding zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 23 zł.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według stanu na dzień wyceny, tj. 30 listopada 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 6,54 mld zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6,72 mld zł.

Photon Energy Solutions, spółka zależna Photon Energy, uruchomiła i podłączyła do sieci w Tolna na Węgrzech elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1,3 MWp, podał Photon Energy. Jest to pierwsza europejska elektrownia grupy.

Zarząd Storm Trident (ST), spółki powiązanej z Forever Entertainment, w ramach działań mających na celu jej upublicznienie, zawarł umowę o świadczenie usług w zakresie wprowadzenia akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect z Domem Maklerskim Q Securities, podał Forever Entertainment

Pointpack szacuje, że cały rok 2021 zakończy z liczbą ponad 16 tys. aktywnych punktów nadawczo-odbiorczych zintegrowanych na swojej platformie i bardzo dobrymi wynikami sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Marek Piosik. Spółka ocenia, że zapowiadane przejście na główny rynek GPW nastąpi w I kw. przyszłego roku.

Akcjonariusze Agora-Holding zdecydowali o zamiarze zgłoszenia na najbliższym walnym zgromadzeniu Agory kandydatury Wojciecha Bartkowiaka na członka zarządu tej spółki, podała Agora.

HalfPrice z Grupy CCC wprowadził kanał sprzedaży online, podała spółka. Sklep internetowy działa w formule klubu zakupowego, a asortyment online dostępny jest dla mieszkańców Polski.

Agora otrzymała decyzję Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o dokonaniu rejestracji umowy o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK) do końca 2022 r. Spółka szacuje, że przedłużenie funkcjonowania PGK może spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 8,5 mln zł w 2022 r., podała Agora.

Allegro otrzymało dodatkowy kredyt pomostowy w kwocie 1 mld zł z Santander Bank Polska do wykorzystania – w miarę potrzeb – na wsparcie sfinansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group as oraz WE|DO CZ, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania na poziomie skonsolidowanym funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,63 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank, na poziomie skonsolidowanym, utrzymywał bufor wysokości 0,50 pkt proc.

Solar Company szacuje, że skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej osiągnięte w listopadzie 2021 roku wyniosły 11,1 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych grupy kapitałowej Solar Company, w tym w outletach oraz zaewidencjonowana w sklepach franczyzy depozytowej) – 10,3 mln zł, podała spółka.

Artifex Mundi zanotował wstępnie w listopadzie 2021 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów na poziomie 840 tys. zł, zaś poniesione przez grupę koszty akwizycji nowych graczy w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 487 tys. zł, podała spółka.

Passus podpisał umowy z operatorem systemu dystrybucji energii na dostawę rozwiązania informatycznego do zarządzania urządzeniami do zabezpieczenia sieci i systemów informatycznych oraz z firmą z branży paliwowej na rozbudowę systemu do akceleracji sieci informatycznej, podała spółka. Łączna wartość obu kontraktów wynosi około 3,4 mln zł.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here