Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 10 czerwiec 2021 r.Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny, tj. 31 maja 2021 r. lub na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosła 6,7 mld zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 7,323 mld zł. v

Zarząd Ten Square Games (TSG) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Akcjonariusze Trans Polonia zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 5,07 mln zł. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto za 2020 r. w wysokości 2,37 mln zł oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2,7 mln zł.

CI Games zapowiada kilka nowych dodatków w najbliższych tygodniach do gry “Sniper Ghost Warrior Contracts 2” i liczy, że tytuł ten stanie się “long sellerem”, poinformował prezes Marek Tymiński. Spółka nie planuje wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za 2021 r.

Akcjonariusze Seco/Warwick, zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,94 mln zł z zysku netto za 2020 rok na wypłatę dywidendy, tj. 0,55 zł na akcję, podała spółka.

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry “Sniper Ghost Warrior Contracts” w okresie od dnia premiery, tj. 22 listopada 2019 r., do 31 marca 2021 r. wyniosły 69,4 mln zł, poinformował CI Games.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 51,89 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

Orange Polska oraz INEA zawarły umowę rozszerzającą współpracę w zakresie wykorzystania sieci światłowodowej Fiberhost. Dzięki nowemu porozumieniu, światłowody Fiberhost zostaną doprowadzone do blisko 100 stacji bazowych Orange w Wielkopolsce, podały spółki.

invest

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 2,7 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka.

MedApp otrzymał informację, że część jego akcji zostało wprowadzonych do obrotu na platformie Börse Frankfurt, podała spółka. Wprowadzenie do obrotu akcji spółki odbyło się bez jej udziału, dodano.

Kruk dokonał przydziału 700 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK3 o łącznej wartości nominalnej równej 70 mln zł. Była to trzecia emisja spółki w ramach nowego VII Programu Obligacji. Zainteresowanie obligacjami przekroczyło podaż – stopa redukcji wyniosła 28,2%.

Akcjonariusze Mennicy Polskiej zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 35,8 mln zł na dywidendę, tj. 0,7 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wysokości 25,57 mln zł, tj. 0,5 zł na akcję.

Bank Pekao umożliwił otwarcie firmy online poprzez bankowość Pekao24. Jest też drugim bankiem w Polsce, który udostępnił kompleksową rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG oraz założenie Profilu Zaufanego w aplikacji mobilnej PeoPay, podał bank.

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – rozpoczyna budowę 20 jednomegawatowych farm fotowoltaicznych w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. Część z nich zostanie uruchomiona w 2021 r., pozostałe w 2022 r., podała spółka. Nowe elektrownie będą realizowane w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) podpisaną z PGE.

Ponad 1/5 (21%) użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce inwestuje lub zamierza zacząć to robić w najbliższym czasie. Jednocześnie 43% jest otwarta na rozpoczęcie inwestowania w przyszłości, wynika z badania ING Banku Śląskiego “Inwestycje? To robota dla robota”. Zgodnie z nim, brak wiedzy pozostaje jedną z głównych barier powstrzymujących klientów przed rozpoczęciem inwestowania. Odpowiedzią na ten problem mogą być narzędzia oparte o nowe technologie (np. robo-doradztwo) – 44% respondentów uważa, że ułatwiają podejmowanie decyzji.

11bit studios liczy na podpisanie 1-2 umów wydawniczych i chce zapowiedzieć także dwa tytuły nowych własnych gier do końca tego roku, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. Kumulacja premier gier oczekiwana jest przez spółkę w okolicach 2023 roku.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) jako akcjonariusz Banku Pekao reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił projekt uchwały, proponując wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r., podał bank. Zarząd rekomendował wcześniej niewypłacanie dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Po debiucie Urteste na NewConnect następnym krokiem, w perspektywie około dwóch lat, może być kolejna emisja i przeniesienie na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, poinformował członek zarządu Urteste Tomasz Kostuch.

Supernova Studio – spółka zależna od T-Bull – zawarła z inwestorem umowę wykonawczą dotyczącą współfinansowania trzeciego projektu gry symulatorowej na PC (projektu nr 3), podał T-Bull. Spółka rozpocznie realizację pierwszych projektów jeszcze w 2021 r.

Asbis Enterprises zaprojektował, wyprodukował i wprowadził do oferty innowacyjny dyfuzor jonowy “Perenio Ionic Shield” chroniący przez koronawirusami, który zostało zarejestrowany jako aktywne, nieinwazyjne urządzenie medyczne klasy I do użytku na rynku Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, podała spółka.

Atal rozpoczął realizację projektu Zakątek Dąbie, podała spółka. W projekcie zaplanowano 121 mieszkań, ceny za m2 zaczynają się od 10 250 zł brutto.

Kredyt Inkaso zwołało zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1 o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł na 2 lipca 2021 r., podała spółka. Celem zgromadzenia jest dokonanie zmiany warunków emisji obligacji.

Comarch Inc., spółka zależna od Comarchu, podpisała umowę z The Weitz Company LLC na budowę “Comarch Data Center” wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 72,16 mln zł netto.

Urteste opublikowało memorandum informacyjne i rozpoczyna publiczną ofertę akcji o wartości do 2,5 mln euro, podała spółka. Debiut na NewConnect planowany jest w III kwartale 2021 roku.

Gamivo wdrożyło na platformie transakcyjnej dla gier i towarów cyfrowych chatbota, który w kompleksowy sposób automatyzuje komunikację z klientami, podała spółka.

Ronson Development wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę inwestycji Grunwaldzka 240 w Poznaniu.

OZE-Biomar planuje pozyskanie z emisji akcji ok. 10 mln zł i debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica (FO Dębica) otrzymała decyzje naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2014-2015, z których wynika, że powstał obowiązek zapłaty przez spółkę zaległości podatkowej w łącznej wysokości 14,7 mln zł wraz z odsetkami, podała spółka.

Energa Green Development – nowo powołana spółka zależna Energi – zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii w zintegrowanej Grupie Orlen, podała spółka. Podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowywanie projektów, jak też nadzór nad ich budową.

Mateusz Cacek i Michalina Marzec – akcjonariusze Sfinks Polska – zażądali umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 30 czerwca 2021 roku, podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 7 mln akcji serii R z wyłączeniem prawa poboru w całości, podał Sfinks Polska.

Photon Energy opublikował długoterminową strategię rozwoju na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie w 2024 r. pięciokrotności wyniku EBITDA z 2020 r., podała spółka. W celu zapewnienia finansowania realizacji strategii, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych.

Walne zgromadzenie Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) zmieniło funkcję powierzoną Pawłowi Pasternokowi w ramach zarządu z członka zarządu na wiceprezesa zarządu, a także powołało Dawida Prysaka jako członka rady nadzorczej, podała spółka.

Cognor podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do emisji zabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, podał Cognor Holding.

Health Medica – spółka z Grupy Excellence – podpisała umowę na dostawę produktów na rzecz OTCF o łącznej wartości 2,35 mln zł, podała Excellence. Współpraca ma charakter długoterminowy. W ramach umowy Health Medica dostarczy wyroby witaminowe niedostępne dotąd na polskim rynku.

Grupa Azoty podjęła decyzję w sprawie planowanego zaprzestania kontynuowania działalności w zakresie biznesu polioksymetylenu (POM), nie później niż do 31 sierpnia 2021 r., podała spółka.

Skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży Solar Company w maju br. wyniosły 12,9 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych grupy kapitałowej, w tym w outletach oraz zaewidencjonowana w sklepach franczyzy depozytowej) 12 mln zł, podała spółka.

Bumech i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG pozyskały dofinansowanie projektu “Innowacyjny pojazd do załadunku materiałów sypkich EV-LKP1” od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach “Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, podał Bumech. Całkowity koszt projektu wynosi 10,52 mln zł (w tym dla Bumechu – 5,33 mln zł), a ostateczna kwota dofinansowania to 8,46 mln zł, z czego dla Bumechu przypada 3,27 mln zł.

Miraculum odnotowało 2 mln zł przychodów ze sprzedaży netto w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 43% r/r, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. W okresie styczeń-maj 2021 roku spółka odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 11,06 mln zł, co stanowi wzrost o 14% r/r.

Foxytech – spółka zależna od Sonel – zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE wraz z antenami, od sierpnia 2021 roku do lipca 2022 roku, na łączna kwotę 31 148 999,70 zł brutto (25 324 390 zł netto), podała spółka.

Vivid Games szacuje przychody ze sprzedaży za maj 2021 na poziomie 1,61 mln zł, a. narastająco za okres styczeń – maj to 8,24 mln zł. Wynik netto za maj 2021 roku spodziewany jest na poziomie -0,45 mln zł. Narastająco wynik netto za okres styczeń – maj 2021 to -1,39 mln zł.

Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA w maju br. wyniosła 7 272, podało Medicalgorithmics. Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w maju 2021 r. wyniosła 364 w porównaniu do 341 wniosków na dzień roboczy w kwietniu 2021 r., co stanowi wzrost o 6,7%.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: intercars notowania | bitcoin nowości | notowania giełdowe | datawalk kurs | notowania pkn orlen | benefit akcje | dyskusja na temat kursu btc |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here