Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 październik 2021 r.Monnari Trade widzi ryzyka na rynku, które mogą wpłynąć na przyszłe wyniki, choć wiele będzie zależało także od decyzji administracyjnych związanych z dalszym rozwojem pandemii w kraju, wynika ze słów prezesa Mirosława Misztala. Spółka wciąż odczuwa skutki ataku hakerskiego, jaki miał miejsce pod koniec sierpnia 2021 r.

Erbud zawarł umowę na budowę hali widowiskowo-sportowej w Dęblinie za 29,21 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Lotnicza Akademia Wojskowa.Simteract przygotowuje się do wprowadzenia dwóch dużych aktualizacji gry Train Life: A Railway Simulator w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Simteract Marcin Jaśkiewicz

AB Kauno Tiltai, spółka zależna Trakcji, zawarła umowę z miastem Kowno na „wykonanie robót budowlanych kontynuacji alei Ateities od ul. Palemono do ul. T. Masiulio w Kownie, I odcinek” za 11,52 mln euro (53,31 mln zł), podała Trakcja.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 2,32 USD na baryłce we wrześniu br., w porównaniu do 2,99 USD w poprzednim miesiącu i wobec 1 USD rok wcześniej, podała spółka.

BNP Paribas Bank Polska wprowadził od dziś możliwość wynajmu długoterminowego smartfonów marki Apple dla klienta indywidualnego, poinformował dyrektor departamentu nowych modeli biznesowych i innowacji personal finance banku Krzysztof Wojciechowski.

Gaming Factory podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 562 770 zł poprzez emisję 27 700 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja, podała spółka. Podjęcie uchwały nastąpiło w celu realizacji postanowień programu motywacyjnego.

Pozbud zakłada, że w najbliższym czasie dojdzie do ostatecznego wyboru lokalizacji pod budowę zakładu produkcji baterii w Polsce na podstawie podpisanego wcześniej porozumienia z Durapower z Singapuru i firmą Elmodis, poinformował prezes Łukasz Fojt.

invest

AC SA odnotowało 53,68 mln zł przychodów w III kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 3,4% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Comarch uruchomił nowy projekt o nazwie Greenhouse, podała spółka. To inicjatywa biznesowa, która ma na celu wspieranie startupów pod względem finansowym oraz organizacyjnym, aby pomóc im urzeczywistniać pomysły na rewolucyjne rozwiązania IT.

Protektor odnotował 0,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Biuro Maklerskie Pekao (BM Pekao) wprowadziło do oferty fundusze indeksowe inPZU, podał bank. Klienci BM Pekao będą mieć do wyboru 9 funduszy, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stopy zwrotu określonego indeksu, opartych o najbardziej popularne klasy aktywów.

Airway Medix odnotował 12,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NanoGroup odnotowało 2,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Answear.com rozpoczął sprzedaż online w Chorwacji, podała spółka. To dziewiąty kraj, w którym obecnie operuje polski internetowy sklep multibrandowy.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 30,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 26,7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PunkPirates zaktualizowało plan wydawniczy, podjęło także decyzję o zwiększeniu budżetu do kwoty 1 mln zł na każdą z produkcji, podała spółka.

Brand24 odnotował 0,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster w restrukturyzacji odnotował 3,28 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zamet odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Andrzej Wrona złożył rezygnację z funkcji prezesa Satis Group oraz z członkostwa w zarządzie, podała spółka.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 73,78 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 80,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo podpisało list intencyjny ze spółką Wagony Świdnica z Grupy Greenbrier, który dotyczy współpracy przy produkcji wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej, poinformował prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

Mirbud podpisał umowę z LCP Corentin Investments na zrealizowanie budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy centrum handlowego, zlokalizowanego przy ul. Akademickiej i Jana Pawła II 20 w Koszalinie, podała spółka.

Libet odnotował 3,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pozbud odnotował 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 18,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka zależna Enter Air – Enter Air sp. z o.o. – zawarła umowę pożyczki preferencyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w kwocie 78 074 257,7 zł, w ramach programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, podał Enter Air.

TenderHut podjął decyzję w sprawie wznowienia emisji akcji serii D1 w ramach kapitału docelowego, która została zawieszona 23 lipca br., podała spółka. W wyniku wznowienia emisji, TenderHut chce uzyskać wpływy na poziomie 9 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój oraz ekspansję w kraju i za granicą m.in. poprzez realizację kolejnych akwizycji, rozszerzenie oferty produktów i usług własnych, a także rozwój platformy venture buildingu, czyli ekosystemu startupowego.

Work Service odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 25,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 2,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowało 1,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 16,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 28,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 19,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 56,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Captor Therapeutics odnotował 12,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 4,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tower Investments odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 3,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

3R Games odnotowało 0,6 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako wynosiła 774 mln zł na koniec II kw. 2021 r., z czego na II półr. br. przewidziano realizacje za 532 mln zł, a na 2022 r. – za 241 mln zł, podała spółka.

Master Pharm odnotował 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 2,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PGS Software zawarł z Xebia Consultancy Services B.V. umowę o współpracy strategicznej, podała spółka. Zawarcie umowy stanowi warunek ogłoszonego przez Xebia 5 sierpnia 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki.

Bacteromic – spółka zależna Scope Fluidics realizująca projekt BacterOMIC – zakończył walidację w ramach pierwszych właściwych badań przedrejestracyjnych, podał Scope Fluidics. W ramach testów przeanalizowano łącznie ponad 900 szczepów bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. System BacterOMIC skutecznie wykrył i sklasyfikował wzrost drobnoustrojów we wszystkich testowanych grupach bakterii. Wyniki wykazały także bardzo wysoki poziom powtarzalności.

Rafako odnotowało 89,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 270,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień grupy Feerum na lata 2020 i 2021 wynosi ok. 73,2 mln zł, podała spółka.

Medicalgorithmics odnotował 1,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen uzyskał zgodę zarządu na budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, podała spółka. Rozpoczęcie produkcji w zakładzie planowane jest na połowę 2024 r.

Feerum odnotowało 2,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Groclin kontynuuje rozmowy z potencjalną grupą inwestorską, których celem jest włączenie w struktury Groclinu podmiotu operującego w segmencie rynku e-commerce o bardzo dużym potencjale wzrostu, podała spółka.

Simple odnotowało 3,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom odnotował 0,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

British Automotive Holding (BAH) odnotował 6,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 8,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EMC Instytut Medyczny odnotował 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rainbow Tours odnotowało 14,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 14,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service od 9 czerwca br. prowadzi negocjacje w przedmiocie sprzedaży wszystkich swoich udziałów w spółce zależnej Prohumán 2004 Kft., stanowiących 80,22% całkowitego kapitału zakładowego, podała spółka. W toku negocjacji spółka wystąpiła do banków kredytujących o wyrażenie zgody na przeprowadzenie – w razie pozytywnego zakończenia negocjacji – transakcji na warunkach wstępnie przyjętych przez strony.

Celon Pharma odnotował 2,02 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Games Operators odnotował 0,27 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 9,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4Fun Media odnotowało 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action testuje nowe projekty w kolejnych obszarach e-commerce, jak np. segment produktów zoologicznych, poinformował ISBtech wiceprezes Sławomir Harazin.

Vistal Gdynia odnotował 0,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay odnotował 25,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 128,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 31,06 mln zł wobec 136,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Action odnotował 62,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Piotr Marcinkowski, wiceprezes zarządu AC SA złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie, podała spółka.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mercator giełda | giełda develia | cena akcji pkp cargo | asseco akcje kupno | pko akcje | biomed gpw | kernel kurs akcji |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here