Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 czerwiec 2021 r.Oferta Torpolu warta ok. 108,6 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu na budowę i przebudowę linii tramwajowej w Łodzi, podała spółka.

Zarząd Lokum Deweloper zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 9 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, tj. wypłaty 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Oferta Budimeksu, warta 586,99 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót dla fazy I projektu pn. “Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”, podała spółka.

Marvipol Development podpisał pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania projektu magazynowego w okolicy Katowic, podała spółka

Synektik podpisał umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie dotyczącą sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci, podała spółka.

Dekpol odnotował 7,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BioMaxima przewiduje, że prospekt emisyjny, który miał być pierwotnie złożony do 15 maja, ze względu na niezakończenie prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostanie złożony do 15 czerwca br., podała spółka.

Minister rozwoju, pracy i technologii wydał rekomendację do dalszego procedowania projektu Vigo System w procesie tworzenia Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego (IPCE) w dziedzinie mikroelektroniki, podała spółka.

invest

Akcjonariusze genXone zdecydują o przeznaczeniu  2,14 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,65 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.

Play of Battle, spółka międzynarodowego projektu tworzącego realistyczne strategie z aspektami geopolityki oraz działań wojennych, zapowiedziała crowdfunding udziałowy, podano w komunikacie. Play of Battle planuje debiut na polskiej lub europejskiej giełdzie w II połowie 2022 roku.

Grupa IMS finalizuje nabycie 100% udziałów spółki Audio Marketing Sp. z o.o., podała spółka. Grupa IMS zapłaciła dotychczasowym właścicielom AM 4,25 mln zł brutto.

Akcjonariusze Marvipolu Development zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 39,57 mln zł na dywidendę co oznacza wypłatę w wysokości 0,95 zł na akcję, podała spółka.

Wartość aktywów netto subfunduszu PKO Obligacji Samorządowych wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – fio według wyceny na 14 maja 2021 r. przekroczyła poziom 1 mld zł w ciągu 9 miesięcy od uruchomienia, podało PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI). W lipcu PKO TFI uruchomi kolejny subfundusz z taką samą polityką inwestycyjną.

Wśród pięciu trendów, które będą dominować w kolejnych latach na rynku finansów konsumenckich znalazły się: biometria, rozwój usług typu parent & child, a także korzystanie z usług finansowych połączone z dbałością o środowisko, oceniają eksperci Banku Millennium i Visa. Kolejne trendy to: konsument 4.0 oraz tzw. niewidzialny bank.

Pixel Crow, wchodzący w skład Rodziny Movie Games, uzgodnił oraz zatwierdził plan przejścia na rynek NewConnect poprzez połączenie z notowaną na tym rynku spółką Pixel Crow Games (dawniej Patent Fund), podała spółka.

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,64 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka.

Erbud, który dziś ogłosił przejęcie niemieckiej spółki serwisowej Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH, zamierza dokonać kolejnej akwizycji w segmencie serwisu w ciągu 2 lat, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

Erbud przejął niemiecką firmę serwisową Bilfinger RohrLeitungsbau GMBH, która będzie w Grupie Erbud funkcjonować pod nazwą IKR, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. W 2020 r. miała 39,3 mln euro przychodów, natomiast na potencjał na 50-60 mln euro, już od 2022 r.

Sieć handlowa HalfPrice z Grupy CCC zwiększy liczbę placówek do ponad 20 na koniec czerwca 2021 r., poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski.

Ailleron szacuje, że do końca roku będzie mogła dokonać do dwóch kolejnych akwizycji, poinformował prezes Rafał Styczeń.

Inpro wprowadziło do sprzedaży 108 mieszkań w ramach II etapu osiedla Ostoja w Rumi, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2022 r.

Mostostal Warszawa zawarł z Urzędem Miasta Łodzi umowę na realizację zadania pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 6 – Remont, przebudowa i adaptacja obiektu pofabrycznego przy ulicy Sienkiewicza 75/77 wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Teatru Pinokio oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego w kwartale ulic Nawrot-Piotrkowska-Roosevelta-Sienkiewicza”, podała spółka. Wartość umowy to 41,8 mln zł brutto.

Spółka zależna Bloober Team – Feardemic – wyda grę “Dark Fracture”, podał Bloober Team. Pełna wersja gry będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Nintendo Switch w 2022 roku, również w wersji pudełkowej. Spółka nie wyklucza również innych wersji, w tym urządzeń VR.

Atende rewiduje przewidywania co do wyniku spółki w II kw. 2021 r. po weryfikacji informacji uzyskanej od kluczowego dostawcy spółki o zakłóceniach w jego łańcuchu dostaw związanych z brakami materiałowymi w przemyśle półprzewodnikowym, opóźniających harmonogram dostaw produktów, podała spółka.

Immofinanz obserwuje stałe ożywienie w segmencie biurowym i handlowym w II kwartale i podtrzymuje strategiczne cele, w tym ekspansję marki myhive i wzrost sieci STOP SHOP do ok. 140 lokalizacji w najbliższych latach, podała spółka.

Mercator Medical ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 623 800 akcji po 500 zł za akcję, podała spółka. Akcje nabywane są w celu ich umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży akcji ustalono na 7 czerwca 2021 r.

Zarząd Wieltonu podjął decyzję o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia zysku netto spółki za 2020 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Medinice zawarł z krajowym podmiotem umowę kupna udziałów w spółce JitMed posiadającej prawa do opatentowanej globalnie technologii kardiochirurgicznej, tj. zacisku do zamykania uszka lewego przedsionka serca, podało Medinice.

3R Games odnotowało 0,3 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull odnotował 0,69 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Immofinanz odnotował 123,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 37,6 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tarczyński odnotował 32,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 1,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 1,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Unibepu wynosi ok. 2,4 mld zł w części budowlano-infrastrukturalnej, z czego ok 1,1 mld zł przypada do realizacji w 2021 roku, podała spółka.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 14,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep odnotował 10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotował 5,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2021 r. wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas oraz Rabobank International Holding B.V., akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska (BNP Paribas BP), rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowanego wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria (ABB), którego celem jest sprzedaż nie więcej niż 7 472 786 akcji zwykłych na okaziciela banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,07% udziału w kapitale zakładowym banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,07% ogólnej liczby głosów w banku, podał BNP Paribas BP.

Bumech odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 2,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wartość podpisanych do realizacji umów Grupy Pekabex wyniosła 912,58 mln zł, w tym do realizacji w br. – 741,89 mln zł według stanu na 31 marca br., podczas gdy rok wcześniej wartość podpisanych kontraktów wyniosła 526,42 mln zł, w tym do realizacji w 2020 r. – 444,55 mln zł, podała spółka.

Zamet odnotował 2 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 36,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 20,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 14,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 13,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

J.W. Construction Holding odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Action odnotował 18,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CCC odnotowało 186,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (luty-kwiecień 2021) wobec 419,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 116,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 77,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Astarty Holding zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 12,5 mln euro na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 euro na akcję, podała spółka.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs pkn | notowania gpw | cfd | ciech akcje | dax notowania na żywo | kurs wirtualna polska | oncoarendi kurs |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here