Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 1 czerwca 2022 r.Skonsolidowane przychody Digital Network wyniosły 3,9 mln zł w kwietniu br. i były wyższe o 56% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Po czterech miesiącach br. szacunkowe przychody grupy wyniosły 12,6 mln zł i były o 53% wyższe r/r.

Getin Holding oraz Getin Noble Bank sprzedadzą wszystkie posiadane akcje Towarzystwa Ubezpieczeń Europa (TU Europa) na rzecz HDI International oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company do końca czerwca, podały Getin Holding i Getin Noble Bank.Grupa Atal zawarła 213 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 172 umowy rezerwacyjne w maju br., podała spółka. W okresie pięciu miesięcy 2022r. zawarto łącznie 1180 umów deweloperskich i przedwstępnych. Grupa posiadała na koniec maja br. 303 aktywne umowy rezerwacyjne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała 8 ofert w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Domaradzem a Iskrzynią (podkarpackie). Najtańsza należy do Mostostalu Warszawa i wynosi 1 063,25 mln zł, podała Dyrekcja.

Prometheus – z portfela JR Holding – otrzymuje wiele zapytań z całego świata i intensywnie pozyskuje zlecenia na sprzedaż swojego drona. Do końca roku może zdecydować o wejściu na giełdę, poinformował ISBtech prezes spółki Piotr Jakubik.

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o przeznaczeniu 11,13 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował niewypłacanie dywidendy.

Zarząd Torpolu zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r. w wysokości 68,91 mln zł, co oznacza 3 zł na akcję, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Recykl, zwołane na 27 czerwca br., zdecyduje, by zysk netto za 2021 r. w kwocie 1,48 mln zł w części wynoszącej 0,83 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (tj. 0,5 zł na jedną akcję), wynika z projektów uchwał. Akcjonariusze zdecydują też o przyjęciu założeń programu motywacyjnego dla zarządu i kluczowej kadry oraz o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

NED

Atal wprowadził do sprzedaży 582 lokale w ramach III i IV etapu osiedla Atal City Square we Wrocławiu, podała spółka. Planowane terminy oddania do użytkowania III i IV etapu inwestycji Atal City Square to odpowiednio: I kw. 2024 r. oraz I kw. 2025 r.

Spółka Unimot Energia i Gaz z Grupy Unimot zawarła umowę sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w spółce Naturalna Energia (które stanowiły 80% udziałów tej spółki) i spłaty całości pożyczek udzielonych do Naturalnej Energii wraz z odsetkami, podał Unimot. W wyniku dokonania transakcji EBITDA spółki Unimot Energia i Gaz z tej inwestycji wyniesie ok. 4 mln zł. Uzyskany przez spółkę zależną zysk z transakcji wpłynie dodatnio na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną o kwotę ok. 6 mln zł.

Vigo System chce w kolejnych latach inwestować w startupy w ramach Vigo Ventures do 5 mln zł rocznie (do 10 mln zł wliczając środki partnera) i spodziewa, że pierwsze wyjścia z inwestycji mogą mieć miejsce w 2024 r., poinformował członek zarządu Łukasz Piekarski.

Grupa PTWP szacuje, ze w 2022 roku i w kolejnych latach największą dynamikę wzrostów przychodów i zysku odnotuje w segmencie digital, poinformował prezes Wojciech Kuśpik.

Alior Bank wprowadził stałe oprocentowanie lokat dla firm w wysokości 2,5% w skali roku dla lokaty na 2 miesiące i 4% w skali roku dla lokaty na 5 miesięcy, podał bank. Depozyty można założyć zdalnie, w oddziale banku, centrum bankowości korporacyjnej lub w placówce partnerskiej Alior Banku.

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót na stacji Zakopane w zakresie zwiększającym możliwości eksploatacyjne tej stacji w ramach projektu “Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” o wartości 20,8 mln zł netto, podała spółka.

Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 92 mieszkania w nowej inwestycji Widoki w Rumi, podała spółka. Przekazanie lokali zaplanowano na IV kw. 2024 roku.

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w kwestii przeznaczenia 32,53 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 78,05 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 4 zł na akcję, podała spółka.

PGNiG Obrót Detaliczny – spółka z Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – wprowadza od 1 czerwca br. wyższą niż w kwietniu oraz maju automatyczną obniżkę dla klientów biznesowych, podała spółka. Wyniesie ona 25% i będzie dotyczyła wszystkich odbiorców podlegających rozliczeniom za pobrane paliwo gazowe na podstawie cen określonych w cenniku “Gaz Dla Biznesu nr 9”.

Cavatina Group powołała spółkę Cavatina International, która w pierwszej kolejności, wspólnie z międzynarodowymi inwestorami instytucjonalnymi, ma za cel rozbudować aktualne portfolio mieszkań na wynajem (PRS) tworzone pod marką Resi Capital z 2 tys. do 10 tys. lokali, podała Cavatina Group. Za rozwój platformy odpowiadać będzie Jason Drennan.

Akcjonariusze Gamivo zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca w kwestii dalszego istnienia spółki, podało Gamivo w projektach uchwał.

Answear.com rozpoczął działalność w Słowenii, podała spółka. Otwarcie drugiego rynku na Bałkanach pozwoli zoptymalizować proces logistyczny.

DataWalk Inc. – spółka zależna Datawalk – otrzymała zamówienia od rządu Squamish Nation z Północnego Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie oraz od nieujawnionej platformy e-commerce z siedzibą w USA, podała spółka.

Dyrektorem Biura Maklerskiego Pekao został od dziś Marcin Wlazło. Zastąpił na tym stanowisku Piotra Kozłowskiego, który będzie kontynuował karierę w strukturach Grupy Pekao jako doradca zarządu Banku Pekao odpowiedzialny m.in. za projekt wprowadzenia do sprzedaży obligacji skarbu państwa, podał bank.

Zarząd Games Operators zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji i kwoty 0,44 zł, przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Asseco Business Solutions postanowiło, że zysk netto za 2021 r. w wysokości 80,65 mln zł zostanie podzielony w następujący sposób: 70,85 mln zł przeznacza się na dywidendę w kwocie po 2,12 zł na jedną akcję; 9,8 mln zł przekazuje się na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Shopera zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 20,28 mln zł na dywidendę, tj. wypłacie 50 zł na akcję uprzywilejowaną serii D oraz 0,01 zł na akcję zwykłą serii A, B i C, podała spółka.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o powierzeniu Tomaszowi Cudnemu pełnienia obowiązków zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju od dnia nowej XI kadencji, tj. z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia 3 czerwca br., do dnia powołania zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju, podała spółka. W tym okresie Cudny pozostaje również prezesem zarządu JSW, przypomniano.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here