Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 08 listopada 2022 r.Enea miała 456 mln zł zysku EBITDA i 50 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy 8 021 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Famur odnotował 59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 232 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 8 686 mln zł przychodów w III kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 41 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnął 495 mln zł.

Creepy Jar szacuje, że osiągnął 10,8 mln zł zysku netto (wzrost o 19% r/r), przy przychodach na poziomie 15 mln zł (wzrost o 6% r/r) w III kwartale 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 21,9% r/r do 1 419,6 mln zł w październiku 2022 r., podała spółka.

Kruk odnotował 188,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 169,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex zawarł z 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie umowę na budowę budynku szpitala dla ‎potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji ‎wraz z dostawą sprzętu, podała spółka. Wartość umowy to 367 509 000 zł netto, w tym zamówienie podstawowe: 319 412 000 zł netto‎, a zamówienie opcjonalne: 48 097 000 zł netto‎. Termin zakończenia robót to 30 listopada 2026 r.‎

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) – spółka zależna Mostostalu Zabrze – podpisał z ArcelorMittal Poland umowę na modernizację urządzeń załadunku Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górnicze, o wartości 19,3 mln zł netto, podał Mostostal Zabrze. Termin zakończenia prac to III kwartał 2023 r.

XTB

Erbud spodziewa się, że przychody w przyszłych kwartałach zmniejszą się w związku ze spadkiem inwestycji w Europie, ale widzi szanse na poprawę rentowności dzięki zawieraniu kontraktów po bieżących cenach, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

FBSerwis z Grupy Budimex planuje duże inwestycje, rzędu 1 mld zł, wynika ze słów członków zarządu Budimeksu. Miałyby być one rozłożone w czasie i nie wymagać emisji akcji.

CD Projekt rozwija aktualizację 1.61 do gry “Cyberpunk 2077”, która usuwa błędy w wielu misjach i zapowiada, że wkrótce będzie dostępna na PC, konsole i Stadia, podała spółka na LinkedIn.

Miraculum odnotował 120 tys. zł straty netto w III kw. wobec 55 tys. zł zysku netto rok wcześniej przy przychodach netto wynoszących 11,2 mln zł (wobec 10,5 mln zł rok wcześniej), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Budimex ocenia, że jego portfel zamówień jest na podobnym poziomie marżowości co w poprzednich okresach, a nawet widzi możliwość pozyskiwania w Polsce wyżej marżowych kontraktów, poinformował prezes Artur Popko. W kontekście wstrzymania środków unijnych na inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych podkreślił, że żaden z zawartych kontraktów Budimeksu nie jest zagrożony brakiem finansowania, a i na przyszłe inwestycje – w jego ocenie – środki finalnie trafią do Polski.

JR Holding ASI zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą spółek Igloo oraz Miloo-Electronics w sprawie dokonania inwestycji w obydwie spółki na łącznym poziomie 40 mln zł w zamian za 20% udziałów w każdym z tych podmiotów, podała spółka.

Kapitały sektora bankowego topnieją, a brak możliwości ich powiększania będzie ograniczał rozwój gospodarczy kraju, ocenia w rozmowie z ISBnews, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za Obszar Ryzyka Wojciech Kembłowski.

Z analiz BNP Paribas Bank Polska wynika, że zdecydowana większość kredytobiorców poradziłaby sobie dziś ze spłatą bez korzystania z wakacji kredytowych, poinformował ISBnews wiceprezes banku odpowiedziany za Obszar Ryzyka Wojciech Kembłowski.

Kapitały sektora bankowego topnieją, a brak możliwości ich powiększania będzie ograniczał rozwój gospodarczy kraju, ocenia w rozmowie z ISBnews i, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska odpowiedzialny za Obszar Ryzyka Wojciech Kembłowski.

Budimex nie widzi dziś przeszkód, by zrealizować za 2022 r. politykę dywidendową, mówiącą o wypłacie 100% jednostkowego zysku netto, poinformował członek zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno-Finansowego Marcin Węgłowski.

Zarząd ATM Grupa podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r., w łącznej kwocie 6 744 000 zł tj. 0,08 zł na akcję, podała spółka. Zaliczka zostanie wypłacona z jednostkowego zysku netto za I poł. br.

BNP Paribas Bank Polska nie ma na razie do czynienia ze spowolnieniem na rynku kredytów korporacyjnych, ani z pogorszeniem jakości portfela, ocenił w rozmowie ISBnews Wojciech Kembłowski, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska odpowiedziany za Obszar Ryzyka. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że takiego ryzyka nie ma.

Portfel kredytów korporacyjnych będzie zanotuje wzrost, ale tylko monetarny, po uwzględnieniu inflacji się skurczy w najbliższych kwartałach, przewiduje wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.

Koszty ryzyka mBanku mogą wzrosnąć do 90-100 pb z powodu spowolnienia gospodarczego, przewiduje wiceprezes Marek Lusztyn.

Arctic Paper planuje tegoroczny na capex na ok. 120 mln zł (zgodnie z zapowiedziami sprzed kwartału) i przewiduje jego “nieco wyższy” poziom w przyszłym roku, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Arctic Paper spodziewa się obniżenia mocy produkcyjnych do ok. 92-94% w IV kw. z 96% w III kw., poinformował prezes Michał Jarczyński.

Arctic Paper spodziewa się “równie dobrych”, choć nie identycznych wyników finansowych w IV kwartale br. jak w poprzednich kwartałach, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Bron.pl rozpoczęło publiczną ofertę akcji, podała spółka. Z emisji akcji spółka planuje pozyskać do 2,5 mln zł i przeznaczyć te środki na rozszerzenie oferty produktowej oraz rozwój sklepu internetowego. W 2023 r. Bron.pl planuje ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Bowim podjął uchwałę w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy w łącznej kwocie 10 226 435,4 zł, tj. 0,6 zł na akcję spółki. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona 21 grudnia 2022 r., a do jej otrzymania będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje 14 grudnia 2022 r. Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej.

mBank przyjął prawdopodobieństwo akceptacji ugód całego portfela aktywnego na poziomie 33%, podał bank. Jednocześnie zakłada, że ok. 37% kredytobiorców frankowych złożyło lub ma intencję złożenia pozwu przeciwko mBankowi, przy czym część z tych kredytobiorców zawrze ugodę.

mBank liczy na trend wzrostowy w wyniku prowizyjnym w kolejnych 4 kwartałach dzięki rosnącej bazie klientów i transakcyjności oraz poszerzaniu oferty produktów inwestycyjnych. Jednocześnie ocenia, że potencjał dla poprawy marży wydaje się wyczerpany, podał bank.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 254,67 mln zł w październiku 2022 r., co oznacza wzrost o 25,1% r/r, podała spółka. Szacuje też, że narastająco za okres od stycznia do października br. przychody grupy wyniosły 2 352,4 mln zł, co stanowi wzrost o 25,3% r/r.

Michał Gembicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Klabatera i dołączył do jego rady nadzorczej, podała spółka. Jego obowiązki przejmie współzałożyciel firmy i obecny członek zarządu – Robert Wesołowski. Wspólnicy podpisali porozumienie, które zakłada m.in. zgodne głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz przyznanie uprawnienia Robertowi Wesołowskiemu do nabycia od Michała Gembickiego 1 328 mln akcji spółki, do 2025 roku. Dotychczasowa strategia firmy będzie kontynuowana.

Skarb Państwa poinformował PKN Orlen, że zwiększył udział w kapitale PKN Orlen do 49,9% z 31,14% w wyniku połączenia koncernu z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG), podał PKN Orlen.

Alumetal podjął uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 3,3 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie 51 593 147,1 zł, podała spółka.

mBank odnotował 2 279,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 26,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Mo-Bruk odnotował 22,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 30,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,21 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 67,15 mln zł rok wcześniej.

XTB odnotowało 236,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 104,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 391,29 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 200,03 mln zł rok wcześniej.

Stalexport Autostrady odnotował 48,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 47,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,61 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 107,97 mln zł rok wcześniej.

Grupa Wojas zanotowała 6,694 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w październiku 2022 roku, co oznacza wzrost o 29,3% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-październik 2022 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 261, 281 mln zł i była wyższa o 21% r/r.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułCzy RPP podniesie stopy procentowe? Wszystko rozbije się o inflację
Następny artykułStany Zjednoczone roszczą sobie prawo do 1 mld dol. w Bitcoinach z Silk Road
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here