Naga MarketsGPW: Podsumowanie drugiego dnia II Konferencji Giełd Trójmorza w WarszawieDrugi dzień II edycji Konferencji Giełd Trójmorza, która jest jedną z najważniejszych uroczystości jubileuszowych trwających obchodów 30-lecia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) poświęcony był rozmowom o współpracy w ramach inicjatywy giełd Trójmorza, której GPW jest współpomysłodawcą.

GPW: Podsumowanie drugiego dnia II edycji Konferencji Giełd Trójmorza

Głównym założeniem tego projektu jest pogłębianie współpracy pomiędzy giełdami regionu Europy Centralnej w celu wspólnej promocji rynków i spółek oraz skuteczniejszego przyciągania inwestorów i pozyskiwania kapitału. Konferencję otworzyło wystąpienie Pawła Jabłońskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który podkreślił znaczenie zwiększenia potencjału regionu: – Chcemy zniwelować różnicę miedzy naszym regionem a Europą Zachodnią. Celem inicjatywy Trójmorza jest też wzmocnienie i stworzenie warunków rozwoju współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje w regionie Trójmorza mają wielki potencjał, oferują stabilne warunki inwestowania i charakteryzują
się wysokim tempem rozwoju gospodarczego. 

W panelu „Wykorzystać siłę kooperacji” prowadzonym przez Marka Dietla, Prezesa Zarządu GPW uczestniczyli prezesi giełd papierów wartościowych z regionu Trójmorza: Adrian Tanase – CEO, Bucharest Stock Exchange, Petr Koblic – CEO, Prague Stock Exchange, Richárd Végh – CEO, Budapest Stock Exchange, Aleš Ipavec – President of the Management Board, Ljubljana Stock Exchange, Lukáš Bonko – CEO, Bratislava Stock Exchange, Manyu Moravenov – CEO, Bulgarian Stock Exchange, Ivana Gažić – President of the Management Board, Zagreb Stock Exchange oraz Christoph Boschan – CEO, Vienna Stock Exchange.

Paneliści dyskutowali o tym, jak zachęcać zagraniczne spółki do debiutów na giełdach z regionu Trójmorza oraz w jaki sposób należy wyjść naprzeciw potrzebom inwestycyjnym, by przyciągnąć nowych inwestorów indywidualnych do obecności na giełdzie, a także przybliżyli sytuację panującą na ich rynkach w ostatnim czasie. 

– Indeksy giełdowe powróciły już do poziomów sprzed pandemii. Mieliśmy również pierwsze technologiczne IPO od blisko 20 lat. Poza tym wprowadziliśmy na rynek dwa nowe ETF-y – mówiła Ivana Gažić, prezes giełdy w Zagrzebiu. 

– Do regionu Trójmorza musimy przyciągać inwestorów z innych regionów. Myślę, że jedną z metod jest  zaangażowanie giełd, które obecnie mamy, ale także całej szeroko pojętej branży finansowej – podkreślił Aleš Ipavec, prezes giełdy w Lublanie. 

– W Budapeszcie tylko 2% kapitalizacji rynku stanowi własność instytucji z regionu, z kolei na przykład w Skandynawii jest to 20%. Potencjał jest oczywisty. Warto starać się zwiększyć transgraniczność inwestorów w ramach naszego regionu. Zwłaszcza, że obecnie więcej osób ma możliwość inwestowania na giełdzie. Uważam więc, że w długim terminie liczba inwestorów na rynku będzie rosła – podkreślił Richárd Végh, prezes giełdy w Budapeszcie. 

invest

Ważnym punktem dyskusji była kwestia pozycji giełd regionu Trójmorza na arenie międzynarodowej, w kontekście tworzenia europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego. 

– Kraje Trójmorza stanowią połowę Unii, musimy być słyszalni, a nasza odpowiedź musi być dostrzeżona. Kluczowe jest to, że 13 giełd ma możliwość mówienia jednym głosem w kontaktach z Komisją Europejską – mówił Petr Koblic, prezes giełdy w Pradze. 

– Region Trójmorza odróżnia się od reszty Europy, dlatego też propozycje Komisji Europejskiej dotyczące informacji skonsolidowanych dotkną nas o wiele bardziej niż rynki i kraje Europy Zachodniej – wskazywał Christoph Boschan, prezes giełdy w Wiedniu. 

– Dla małych giełd dużym wyzwaniem jest przeregulowanie. W Bułgarii obserwujemy, że emitenci chcą się przenosić na rynki, które nie są tak restrykcyjnie uregulowanepodkreślił Manyu Moravenov, prezes giełdy bułgarskiej.

Uczestnicy panelu rozmawiali również o korzyściach płynących ze współpracy w ramach inicjatywy giełd Trójmorza, a także o wyzwaniach, w tym również w zakresie rozwoju technologicznego, na najbliższe lata. 

– Chcemy rozpocząć popularyzację nowych produktów i wprowadzić do oferty fundusze, by zaproponować Słowakom możliwość inwestycji w fundusze inwestujące na rynku nieruchomości. Żeby nadążać za regulacjami potrzeba nam technologii, a ta potrzeba wciąż rośnie. Jest to dla nas duże wyzwanie, dlatego współpraca w ramach inicjatywy giełd Trójmorza w tym zakresie ma dla nas kluczowe znaczenie – mówił Lukáš Bonko, prezes giełdy w Bratysławie. 

– Efekt synergii jest nie do przecenienia. Musimy jednak wykazać się cierpliwością, jeżeli chodzi o wdrażanie naszych inicjatyw. Z końcem pandemii powinniśmy pomyśleć o dalszej i szerszej wspólnej promocji regionu, to może być nasz produkt flagowy – wskazał Adrian Tanase, prezes giełdy w Bukareszcie.  

Następnie Paweł Nierada, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) omówił założenia Funduszu Trójmorza, którego pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym inwestorem jest BGK. Fundusz inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. 

–  Potencjał Trójmorza jest bardzo duży, chociażby ze względu na populację, średni wzrost PKB za ostatnie pięć lat czy zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne, które wynosi około 600 mld euro. Fundusz Trójmorza buduje silną bazę aktywów, angażując się w trzy pierwsze projekty inwestycyjne, które obejmują różne sektory infrastrukturalne oraz kraje regionu. Jego docelowa wielkość wyniesie 3-5 mld euro, a okres trwania to 15 lat z możliwością wydłużenia. Jest to fundusz stricte komercyjny, z zakładaną stopą zwrotu 12-15 proc. brutto – mówił Paweł Nierada, Pierwszy Wiceprezes Zarządu BGK.

W panelu „Regionalny indeks, globalne wyzwania. Championi regionu” moderowanym przez Petera Niklewicza z GPW udział wzięli przedstawiciele spółek z indeksu CEEplus: Marius Dan – Deputy CEO – Corporate Strategy, Fondul Proprietea (Rumunia), Uroš Ivanc – Member of the Management Board and CFO, Zavarovalnica Triglav (Sowenia), Marko Čižmek – Management Board Member and CFO, Valamar Riviera (Chorwacja) oraz Robert Kubin, Prezes Zarządu TFI PZU, posiadającego w swojej ofercie fundusz pasywny oparty o indeks CEEplus. Paneliści rozmawiali o pozycji indeksu CEEplus, o tym jak oceniają go regionalni inwestorzy, a także o korzyściach, jakie wynikają z obecności ich spółek w tym indeksie.

– Oprócz modelu biznesowego, co jest zapewne najważniejsze, spółka z indeksu CEEplus powinna posiadać odpowiednie cechy: prawidłowy ład korporacyjny, transparentność i być proaktywną jeśli chodzi o relacje inwestorskie. Giełdy Trójmorza wykonały świetna pracę, stymulując wzrost gospodarczy w regionie – mówił Marius Dan, wiceprezes Fondul Proprietea.

– Obecnie koncentrujemy się głównie na regionie Trójmorza, 75 procent naszych wysiłków przeznaczaliśmy na regionalnych inwestorów. Wyzwaniem na rynku chorwackim jest utrzymanie płynności. Uważam, że regulacje powinny działać w zgodzie z celem, dla którego zostały uchwalone – powiedział Marko Čižmek, Członek Zarządu, CFO, Valamar Riviera. 

– Z punktu widzenia mniej płynnych rynków regionu jak Słowenia, czy Chorwacja oprócz działań marketingowych niezbędny jest wspólny dostęp do naszych giełd. Ważna jest również komunikacja z inwestorami, dlatego oprócz organizowanych co kwartał wideokonferencji z inwestorami, kontaktujemy się z nimi również bezpośrednio – podkreślił Uroš Ivanc, Członek Zarządu, CFO, Zavarovalnica Triglav. 

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku, na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Na 30 września 2021 r. wartość indeksu wyniosła 1258,71. Indeks odnotował znaczący wzrost zarówno w kontekście ostatniego roku, jak i od czasu jego powstania.

– Chcemy zarządzać klientami zagranicznymi – mamy do tego odpowiednią markę i narzędzia. Na tym będziemy się koncentrować w najbliższych latach. W PZU jednym z głównych tematów jest ESG. To bardzo ważny trend w Europie, którego nie należy postrzegać jako zagrożenia. ESG może spowodować przetasowania na rynku, co musimy wykorzystać – podkreślił Robert Kubin, Prezes Zarządu TFI PZU. 

Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW podsumowując II Konferencję Giełd Trójmorza powiedział: – Cieszę się, że emitenci i giełdy regionu Trójmorza stawiają odważnie swoje postulaty. Potencjał naszego regionu pozwala nam na to, żebyśmy jasno wyrażali swoje oczekiwania. Możemy przebić się z naszym przekazem tylko wtedy, gdy robimy to wspólnie. Ponadto, Trójmorze nie może być przedsięwzięciem zamkniętym i być ograniczone tylko do 12 krajów. Tym bardziej cieszę się, że w naszej konferencji wzięli udział również goście z Armenii i Gruzji. 

Autor poleca również:Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here