Naga Markets18 grudnia 2018 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka Movie Games S.A.

Movie Games charakteryzuje autorski model biznesowy oparty na współpracy z wewnętrznymi, niezależnymi od siebie studiami, a także stopniowym zwiększaniu budżetów produkcji, wraz z indywidualnym rozwojem studia, co pozwala na zachowanie rentowności inwestycji i eskalowanie zysków z każdą kolejna produkcją.

Te artykuły również Cię zainteresują

Informacje podstawowe

nazwa spółki  MOVIE GAMES S.A.
miejsce siedziby Warszawa
spółka na NC 388
debiut w 2018 na NC 15
debiut w 2018 (NC i GR) 22
sektor Gry
spółka w sektorze 19
przedmiot działalności Spółka jest deweloperem, producentem i wydawcą gier komputerowych.
subskrypcja/sprzedaż* Oferta prywatna akcji serii H – 108.341 akcji serii H po cenie 18 zł za akcję
wartość oferty Oferta prywatna akcji serii H –  1.950.138 zł
cena emisyjna  Cena emisyjna akcji serii H: 18,00 zł
kurs odniesienia** 18,59 zł
wartość spółki 47 834 523,88 zł
wartość 

instrumentów wprowadzanych

42 766 815,52 zł
%free float 

(poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem – akcjonariusze niepowiązani z Emitentem)

15,06%
wartość free float

(w akcjach objętych wnioskiem

6 442 699,12 zł
%free float 

(poniżej 5% we wszystkich akcjach – akcjonariusze niepowiązani z Emitentem)

13,47%
Wartość free float (we wszystkich akcjach) 6 442 699,12 zł
Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A.
Animator Dom Maklerski BDM S.A.
Powiązania z innymi spółkami z NC Spółka jest jednostką stowarzyszoną PlayWay S.A. Na dzień Dokumentu Informacyjnego PlayWay S.A. posiada 860.152 akcji Emitenta, co stanowi 33,43% w głosach na WZA Emitenta.

*mająca miejsce w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect

**średnia ważona ceny akcji będących przedmiotem emisji prywatnej akcji serii H oraz 90.341 akcji serii B będących przedmiotem sprzedaży przez akcjonariusza Emitenta

Historia i działalność Emitenta

Spółka pod firmą Newhall Investments S.A. została zawiązana w dniu 20 października 2014 r. Do momentu zajścia zmian w strukturze akcjonariatu spółka Newhall Investment S.A. nie podjęła działalności. W 2017 r. dokonano zmiany firmy z Newhall Investments Spółka Akcyjna na Movie Games Spółka Akcyjna.

Obecna działalność Movie Games S.A. została zainicjowana w 2016 roku. Spółka jest deweloperem, producentem i wydawcą gier komputerowych, a dzięki portowaniu również gier na konsole Nintendo Switch, Xbox oraz PlayStation.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w zł):

  30.09.2018 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów 1.181.257,63 50.658,32
Wynik netto 599.862,85 -400.474.61
Suma bilansowa 6.901.344,45 4.265.328,78
Kapitał własny 6.195.455,71 3.817.660,38
Zobowiązania i rezerwy 705.888,74 447,668,40

Źródło: GPW

Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.573.132,00 zł i dzieli się na:

  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 90.909 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 927.273 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 110.975 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 135.634 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 108.341 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

OFERTA AKCJI

Akcje serii H
Otwarcie subskrypcji – 6 lipca 2018 r.
Zamknięcie subskrypcji – 17 lipca 2018 r.
Liczba akcji objętych subskrypcją: 250.000 akcji
Liczba objętych akcji: 108.341 akcji
Cena po jakiej akcje były nabywane: 18,00 zł
Liczba podmiotów, którzy objęli akcje: 7 osób fizycznych oraz 4 osoby prawne

Wartość oferty prywatnej serii H: 1.950.138 złConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here