Naga MarketsGPW miała 38,66 mln zł zysku netto, 53,62 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 38,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 29,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,84 mln zł wobec 40,29 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 53,62 mln zł wobec 50,05 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 97,2 mln zł rok wcześniej.

“Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej GPW w I kw. 2021 r. osiągnęły poziom 112,3 mln zł (+15,1 mln zł, tzn. +15,5% w stosunku do I kw. 2020 r.), czego przyczyną była trwająca zwiększona aktywność inwestorów na rynku kapitałowym spowodowana niepewnością związaną z pandemią SARS-CoV-2. Przychody ze sprzedaży informacji odnotowały znaczny wzrost i wyniosły 13,3 mln zł (+1,5 mln zł, tzn. +12,5% w stosunku do I kw. 2020 r.). Pozostałe źródła przychodów pozostały na zbliżonym do roku ubiegłego poziomie” – czytamy w raporcie.

Jak podaje GPW,  w I kw. 2021 r. głównym źródłem przychodów była obsługa obrotu na rynku finansowym (47,4%), obrotu na rynku towarowym (16,0%) oraz sprzedaż informacji (11,9%). W analogicznym okresie 2020 r. udział tych kategorii przychodów wyniósł odpowiednio 42,7%, 19,5%, 12,2%. W I kw. 2021 r. nieznacznie wzrósł udział przychodów ze sprzedaży do odbiorców zagranicznych w całkowitych przychodach ze sprzedaży do poziomu 30,6% całkowitej wartości sprzedaży (+1,9 pkt proc. w stosunku do I kw. 2020 r.). Od kilku lat kontynuowany jest trend zwiększania udziału w obrotach na rynku kasowym oraz instrumentów pochodnych przez zdalnych członków giełdy, a w ślad za tym zwiększa się udział tych podmiotów w strukturze przychodów grupy kapitałowej GPW. W Grupie nie występuje koncentracja przychodów ze sprzedaży – udział poszczególnych odbiorców w przychodach ze sprzedaży w I kw. 2021 r. nie przekroczył 10%” – czytamy także.

Przychody ze sprzedaży Grupy z rynku finansowego osiągnięte w I kw. 2021 r. wyniosły 72,7 mln zł (+14 mln zł, tzn. +23,8% w stosunku do I kw. 2020 r.) i stanowiły 64,8% przychodów ze sprzedaży ogółem. Największy udział w przychodach ze sprzedaży z rynku finansowego miały przychody z obsługi obrotu (73,1%), a w szczególności obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (61,4%). Drugim znaczącym źródłem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z rynku finansowego była sprzedaż informacji (18,3% przychodów ogółem), podano dalej.

Przychody Grupy z tytułu obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym wyniosły 44,6 mln zł (+12,7 mln zł, tzn. +39,7% w stosunku do I kw. 2020 r.).

“Wartość emisji akcji w ramach IPO na głównym rynku wynosiła 1 746 mln zł (+1 746 mln zł, tzn. +100% w stosunku do I kw. 2020 r.), natomiast wartość emisji SPO spadła z poziomu 892 mln zł w I kw. 2021 r. do poziomu 139 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Na rynku głównym zadebiutowały 3 spółki (w tym 2 przeniesione z NewConnect), z kolei 2 zostały wycofane z obrotu. Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu na rynku głównym wynosiła 459 mln zł” – czytamy także.

invest

Wartość emisji akcji w ramach IPO na NewConnect wynosiła 29 mln zł (+26 mln zł, tzn. +11,5% w stosunku do I kw. 2020 r.), a wartość emisji SPO wzrosła z poziomu 11 mln zł w okresie styczeń-marzec 2021 r. do poziomu 139 mln zł w analogicznym okresie 2020 r. Zadebiutowało 6 spółek, z kolei 3 zostały wycofane z obrotu. Kapitalizacja spółek wycofanych z obrotu na NewConnect wynosiła 0,9 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 21,8 mln zł wobec 18,52 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kryptowaluty informacje | dow j | 11 bit studios notowania | bitcoin prognozy 2020 | kurs pgnig | kurs eur usd | wig20 notowania |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here