Naga MarketsGPW, autor: Beax, licencja: Creative Commons

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 41,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GPW oficjalnie raportuje uzyskane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 38,33 mln zł wobec 47,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,43 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 82,52 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 104,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 108,13 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 287,86 mln zł w porównaniu z 255,81 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2020 r. EBITDA Grupy GPW wyniosła 160,2 mln zł, co oznacza wzrost o 5,4% r/r.

“Grupa GPW w raportowanym okresie 2020 roku osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 132,7 mln zł w stosunku do 124,6 mln zł wypracowanych w okresie 9 miesięcy 2019 roku. Wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do okresu porównywalnego ubiegłego roku o 8,1 mln zł (6,5%) był rezultatem wyższego wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu kwotowym o 32 mln zł tj. o 12,5% w stosunku do wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 17,2 mln zł tj. o 12,8%” – czytamy w raporcie.

Wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczył w głównej mierze przychodów na rynku finansowym (wzrost o 36,1 mln zł tj. o 25,5%). Przychody na rynku towarowym wykazały spadek na poziomie 6,2 mln zł, co spowodowane było tym, iż w 2020 roku nie odbywały się obroty świadectwami pochodzenia z kogeneracji. Obrót tymi świadectwami zakończył się 30 czerwca 2019 roku, co oznacza, że okres porównywalny zawiera przychody z obrotu tymi instrumentami. Wzrost kosztów działalności operacyjnej w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. był rezultatem wzrostu kosztów osobowych i innych kosztów osobowych łącznie o 8,7 mln zł tj. 15,1%, wzrostu usług obcych o 2,4 mln zł tj. 7,1% i wzrostu kosztów podatków i opłat o 6,7 mln zł tj. o 84,2%, wskazano także.

“Spadek zysku netto [w I-III kw. 2020 r. r/r] jest rezultatem wyższego wyniku operacyjnego o 8,1 mln zł tj. o 6,5% oraz wyższego ujemnego salda na przychodach i kosztach finansowych na poziomie 10,6 mln zł. Na ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych wpływ miały wyższe koszty finansowe, które w bieżącym roku ukształtowały się na poziomie 18,4 mln zł wobec 7,7 mln zł w porównywalnym okresie. Wyższe koszty finansowe w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wynikają z aktualizacji rezerw w spółce zależnej IRGiT na potencjalne zobowiązania z tytułu podatku VAT” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 142,38 mln zł wobec 108,24 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here