Naga MarketsByk w holu GPW w Warszawie. Źródło: flickr.com

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie raportowało w zeszłym miesiącu obrót w wysokości 21,6 mld zł – w miesiącu lutym wartości te są lepsze o kilka miliardów.


Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w marcu 2017 r. 25,1 mld zł, czyli o 43,9% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 47,5%, do poziomu 24,6 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w marcu 2017 r. poziom 1,1 mld zł, o 34,7% wyższy niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2017 r. wyniosła 57 911,31 pkt i była o 18,1% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 16,1% rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 149,7 mln zł (+37,5% rdr).

Źródło: GPW

W marcu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 1,0 mln szt.,
o 36,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 674,6 tys. szt., co oznacza wzrost o 37,2% wobec marca 2016 r. Również kontrakty na akcje odnotowały wzrost o 84,2% do poziomu 209,0 tys. sztuk.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec marca 2017 r. 83,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 45,5%, do poziomu 207,2 mln zł.

Źródło: GPW

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w marcu br. 54,6 mld zł i była o 98,6% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w marcu 2017 r. 7,3 TWh, o 39,9% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 3,4% osiągając poziom 2,3 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2017 r. wyniósł 7,7 TWh, czyli o 27,8% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)2 na rynkach spot i terminowym wyniósł 8,1 TWh co oznacza wzost o 21,2% w stosunku do marca 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) wyniósł w marcu 2017 r. 14,6 ktoe3.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec marca 2017 r. wyniosła 621,3 mld zł (147,2 mld EUR). Łączna kapitalizacja 486 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec marca br. 1,260 mld zł (298,6 mld EUR).

Na Rynku Głównym GPW w marcu 2017 r. zadebiutowała spółka UNIMOT S.A., gdzie wartość oferty wyniosła 99 mln PLN. Na Catalyst w marcu 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki PGB (wartość emisji to 387,160 mln PLN). Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Województwa Opolskiego o wartości 28 mln PLN.

W marcu 2017 r. na GPW odbyło się 23 sesji giełdowych, o 2 więcej niż rok wcześniej.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here