Naga MarketsGPW sesja z dzwonkiemW Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2018 udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji rynku kapitałowego, w tym emitentów, domów maklerskich, banków, firm inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych.


– Rok 2018 był rokiem pełnym wyzwań oraz ciężkiej pracy nad rynkiem kapitałowym w wersji 4.0. Przed nami uruchomienie kluczowych inicjatyw strategicznych: Private Market, Pożyczki Papierów Wartościowych czy GPW Growth, których realizacja będzie impulsem dla rozwoju warszawskiego parkietu i całego rynku kapitałowego. Liderzy nagrodzeni podczas Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2018 pokazali, że nasze plany i marzenia opieramy na solidnych fundamentach – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Nagrody przyznano w kategoriach:

Nagrody GPW na Głównym Rynku akcji:

 • Ten Square Games – za największą wartość oferty spółki debiutującej na Głównym Rynku GPW
 • Dom Maklerski Bank Handlowy – za najwyższy udział lokalnego Członka Giełdy w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w 2018 r.
 • Merrill Lynch International – za najwyższy udział Członka Giełdy w obrotach sesyjnych akcjami na Głównym Rynku w 2018 r.
 • Beta Securities i AgioFunds TFI – za utworzenie pierwszego funduszu ETF na bazie prawa polskiego
 • Novaturas – za dual listing na giełdach w Warszawie i Wilnie w 2018 r.

Nagrody GPW na NewConnect:

 • Creativeforge Games – za największą wartość oferty spółki debiutującej na NewConnect
 • Dom Maklerski mBank – za najwyższy udział w klienckich obrotach sesyjnych akcjami na NewConnect w 2018 r.
 • Dom Maklerski BDM – za najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami na NewConnect w 2018 r.

Nagrody GPW na Catalyst:

 • Dino Polska – za największą wartość debiutu na Catalyst w 2018 r.
 • Bank Pekao – za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2018 r.
 • Dom Maklerski PKO BP – za najwyższy udział w obrotach obligacjami na Catalyst w 2018 r.

Nagrody GPW na rynku instrumentów pochodnych:

 • Erste Securities Polska – za najwyższy udział w wolumenie obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi w 2018 r.
 • Dom Maklerski BOŚ – za najwyższą aktywność na rynku kontraktów terminowych w 2018 r.
 • Santander Bank Polska – za najwyższy udział w wolumenie obrotów opcjami indeksowymi bez transakcji animatora w 2018 r.
 • Raiffeisen Centrobank – za największą liczbę wprowadzonych certyfikatów strukturyzowanych w 2018 r.

Nagrody GPW dla dystrybutorów informacji:

 • Telewizja Polsat – dla pierwszej stacji telewizyjnej, która podpisała z GPW umowę na dystrybucję danych giełdowych
 • Pekao TFI – za największy wzrost wartości zamówienia na dane przetworzone i wskaźniki giełdowe

Broker Roku 2018:

 • Dom Maklerski PKO Banku Polskiego – za największe zaangażowanie na rynkach GPW, najwyższy udział w obrotach akcjami na Głównym Rynku lokalnego brokera w transakcjach sesyjnych i pakietowych, najwyższą wartość obrotów obligacjami nieskarbowymi w ramach Catalyst, najwyższą wartość obrotów obligacjami skarbowymi w ramach Catalyst oraz za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW

Nagrody BondSpot:

 • Bank Handlowy w Warszawie – za największe obroty na rynku kasowym Treasury BondSpot Poland w 2018 r.
 • ING Bank Śląski – za największe obroty na rynku transakcji warunkowych Treasury BondSpot Poland w 2018 r.
 • mBank – lider market makingu na Treasury BondSpot Poland w 2018 r.
 • Wojciech Szajner – były Członek Rady Nadzorczej BondSpot, wieloletni Przewodniczący Komitetu Doradczego rynku Treasury BondSpot Poland, Dyrektor Zespołu Stopy Procentowej Instrumentów Dłużnych Société Générale za wieloletnie wspieranie rozwoju rynku Treasury BondSpot Poland

GPW Benchmark:

 • Alior Bank – dla instytucji krajowej, która w kompleksowym zakresie podpisała umowę na stosowanie stawek referencyjnych WIBID/WIBOR
 • Bank BPS – dla pierwszej instytucji krajowej, która podpisała umowę na dystrybucję w czasie rzeczywistym stawek referencyjnych WIBID/WIBOR

Organizatorem Gali Podsumowanie Roku Giełdowego 2018 była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami wydarzenia byli: KDPW, KDPW_CCP, BondSpot oraz GPW Benchmark.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here