Naga Markets  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 4,7% rdr do 16,0 mld zł w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 5,3% rdr do 839,5 mln zł w czerwcu 2019 r.
  • Spadek wolumenu obrotu kontraktami na indeksy o 29,0% rdr do poziomu 358,3 tys. szt. w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami na akcje o 25,1% rdr do 126,5 tys. szt. w czerwcu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 10,4% do poziomu 16,5 TWh w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 24,0% rdr do 12,4 TWh w czerwcu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) na rynku spot o 539,8% rdr do 108,3 ktoe w czerwcu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,2 mld zł w czerwcu 2019 r., czyli o 8,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2019 r. o 4,7% rdr do poziomu 16,0 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w czerwcu 2019 r. 839,5 mln zł, o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 60 187,43 pkt i była o 7,6% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w czerwcu 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 50,0% rdr do poziomu 74,7 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu spadła o 53,5% rdr i wyniosła 67,2 mln zł.

W czerwcu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 633,5 tys. szt., czyli o 29,3% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 29,0% rdr do poziomu 358,3 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 25,1% rdr do 126,5 tys. szt.

W czerwcu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 67,0% rdr do poziomu 99,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 0,7% rdr do 9,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 87,6 mld zł na koniec czerwca 2019 r. wobec 80,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w czerwcu 2019 r. o 5,9% rdr do poziomu 215,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w czerwcu 2019 r. 25,3 mld zł i była o 12,9% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2019 r. wyniósł 16,5 TWh, co oznacza spadek o 10,4% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 27,1% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 15,4% rdr do poziomu 13,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w czerwcu o 24,0% rdr do 12,4 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 14,7% do poziomu 0,6 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 27,1% rdr do poziomu 11,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)2, na rynku spot wyniósł w czerwcu 2019 r. 2,2 TWh, co oznacza spadek o 58,6% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) wzrósł o 539,8% rdr osiągając w czerwcu 2019 r. poziom 108,3 ktoe3.

Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 632,30 mld zł (149,05 mld EUR).
Łączna kapitalizacja 460 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec czerwca 2019 roku 1 199,6 mld zł (282,9 mld EUR).

Na NewConnect w czerwcu 2019 r. zadebiutowała spółka Moonlit (oferta publiczna o wartości 2,0 mln zł).

W czerwcu 2019 r. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here