Naga Markets


GPW wprowadza do obrotu kontrakty terminowe na akcje spółek z branży wysokich technologii: Livechat, Playway oraz Ten Square Games. Oprócz tego zmianie ulegają zasady obliczania i publikacji indeksów mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR.


Nowe kontrakty akcyjne

24 września br. dla wybranych trzech spółek z branży wysokich technologii Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadzi po trzy serie kontraktów terminowych. Dotyczy to spółek Livechat, Playway oraz Ten Square Games notowanych na Głównym Rynku GPW. Kontrakty dla tych emitentów będą wygasać w grudniu 2018 r., marcu 2019 r. oraz czerwcu 2019 r. Mnożnik, czyli liczba akcji przypadająca na kontrakt, będzie wynosił 100 w przypadku wszystkich kontraktów.

Dzięki kontraktom terminowym na akcje spółek inwestorzy dostają możliwość zastosowania dźwigni finansowej,  w celu potencjalnego aktywniejszego zarabiania zarówno na wzrostach jak i spadkach cen akcji, a także zabezpieczania ryzyka zmiany ceny instrumentu bazowego. Wprowadzenie kontraktów terminowych na akcje kolejnych spółek wpisuje się w założenia inicjatywy strategicznej dotyczącej rozwoju rynku pochodnych. Jednakże w ramach wspomnianej inicjatywy Giełda pracuje także nad wprowadzeniem produktów inwestycyjnych zupełnie nowych pod względem konstrukcji, instrumentów bazowych, a także możliwości inwestycyjnych, dostosowanych do potrzeb inwestorów – mówi Izabela Olszewska, członek Zarządu GPW.

LiveChat jest spółką informatyczną działająca na globalnym rynku i oferująca w modelu SaaS (Software as a Service) produkt służący do komunikacji tekstowej odwiedzających stronę internetową z jej właścicielem. LiveChat Software ma ponad 25 tys. klientów z ponad 150 krajów. Akcje spółki notowane są w indeksie mWIG40.

Playway jest jednym z czołowych producentów oraz wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Od powstania w 2011 r. spółka wyprodukowała i wydała 50 gier. Akcje spółki notowane są w indeksie sWIG80, a od 24 września będą w mWIG40.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych. Specjalizuje się w grach o tematyce hobbystycznej. Gry Ten Square Games oferowane są na platformach mobilnych – iOS oraz Android oraz poprzez portale internetowe. Akcje spółki notowane są w indeksie sWIG80.

GPW wraz z KDPW_CCP pracuje także nad możliwością wprowadzenia (od stycznia 2019 r.) kontraktów na akcje pojedynczych spółek z mnożnikiem 1 i 10, co pozwoli na dodanie do palety dostępnych instrumentów kolejnych kontraktów na pojedyncze spółki, których oczekują inwestorzy.

Nowe zasady obliczania i publikacji indeksów

Od 24 września 2018 r. zmianie ulegają zasady obliczania i publikacji indeksów: mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR.

Tabela 1. Zasady obliczania i publikacji indeksów

Indeks Publikacja przed zmianą Publikacja po zmianie
mWIG40 co 60 sekund co 15 sekund
WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR 11:15 otwarcie,

15:15 po drugim fixingu

co 5 minut

Źródło: GPW 

Zwiększenie częstotliwości publikacji wartości indeksu mWIG40 umożliwi podejmowanie bardziej efektywnych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40 – dodaje Izabela Olszewska.

Dzięki zmianie częstotliwości publikacji indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR z trybu jednolitego na ciągły GPW chce zwiększyć atrakcyjność poszczególnych segmentów spółek wśród potencjalnych emitentów produktów ETF. Dzięki inwestycji w produkty ETF na GPW inwestorzy mają możliwość pasywnego inwestowania w dany indeks, korzystania z przejrzystej strategii inwestycyjnej i obniżenia kosztów inwestycyjnych poprzez relatywnie niskie opłaty za zarządzanie.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here