Naga Markets  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 12,6% rdr do 16,1 mld zł w marcu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 39,9% rdr do poziomu 617,0 tys. szt. w marcu 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 28,5% rdr do poziomu 134,2 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9% rdr do 70,8 mln zł w marcu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem na rynku terminowym o 98,4% rdr do poziomu 10,2 TWh w marcu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,3 mld zł w marcu 2019 r., czyli o 14,0% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w marcu 2019 r. o 12,6% rdr do poziomu 16,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w marcu 2019 r. 764,5 mln zł, o 12,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec marca 2019 r. wyniosła 59 668,03 pkt i była o 2,2% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w marcu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 14,4% rdr do poziomu 135,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w marcu wzrosła o 28,5% rdr i wyniosła 134,2 mln zł.

W marcu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 617,0 tys. szt., czyli o 39,9% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 35,7% rdr do poziomu 390,3 tys. szt.

W marcu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,9% rdr do poziomu 70,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 87,1 mld zł na koniec marca 2019 r. wobec 75,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w marcu 2019 r. o 29,2% rdr do poziomu 213,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w marcu 2019 r. 29,9 mld zł i była o 40,2% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2019 r. wyniósł 19,2 TWh, co oznacza spadek o 6,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 15,1% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward spadł o 9,4% rdr do poziomu 16,2 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w marcu o 30,9% rdr do 12,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 49,6% do poziomu 2,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 98,4% do poziomu 10,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)2, na rynku spot wyniósł w marcu 2019 r. 5,5 TWh, co oznacza spadek o 21,3% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) spadł o 17,4% rdr osiągając w marcu 2019 r. poziom 21,6 ktoe3.

W marcu 2019 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, to tyle samo co rok wcześniej.

Kapitalizacja 410 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec marca 2019 r. 636,45 mld zł (147,97 mld EUR).
Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec marca 2019 roku 1 228,4 mld zł (285,6 mld EUR).

 W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here