Naga MarketsWe wrześniu 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 22,3 mld zł, czyli o 30,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% rdr do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,0 mld zł, o 31,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 49 411,53 pkt i była o 13,8% niższa niż przed rokiem.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW we wrześniu wyniosła 22,3 mld zł

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8% rdr do poziomu 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5% rdr i wyniosła 1,3 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1 224,7 tys. szt., czyli o 48,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,0% rdr do poziomu 579,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 74,5% rdr do 213,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 68,0% rdr do 386,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 74,1% rdr do 45,3 tys. szt.

We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% rdr do poziomu 183,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 195,4% rdr do 48,2 mln zł.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 95,2 mld zł wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 34,2% rdr do poziomu 181,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 7,4 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 59,7% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,9 TWh, co oznacza spadek o 28,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,2% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,6% rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,1% rdr do 13,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 19,1% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 15,3% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) , na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 16,1% rdr.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) spadł o 66,9% rdr do poziomu 11,2.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 11,7% rdr, do wolumenu 1,3 TWh.

Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld EUR).

Na rynku NewConnect we wrześniu zadebiutowały akcje spółek Skinwallet i Duality.
W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułPre-Market: Informacja o Trumpie rozchodzi się po kościach? Co dalej z DAX oraz Nasdaq
Następny artykułJSW chce uzyskać samowystarczalność energetyczną w 2021 r.
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here