Naga Marketswarning alert uwagaNa podstawie Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, Giełda dokonała w dniu dzisiejszym kolejnej  okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu LISTA ALERTÓW.

Do segmentu LISTA ALERTÓW zakwalifikowane zostały akcje 45 emitentów. Akcje 2 emitentów przestały być kwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW. Lista emitentów, których  akcje przestały być kwalifikowane do segmentu Lista oraz lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu LISTA ALERTÓW, zawierająca informację dotyczącą liczby kolejnych kwalifikacji, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2019 r.

Niniejszy komunikat wraz z załącznikiem oraz pełny tekst przywołanej uchwały Zarządu Giełdy dotyczącej LISTY ALERTÓW dostępne są na stronie internetowej Giełdy.

Spółki zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów

Lp.

Kod ISIN

Nazwa

Skrót

Średni kurs (PLN)

Liczba kwalifikacji*

1

PLNFI0600010 06MAGNA 06N

0,20

7

2

PLAMPLI00019 AMPLI APL

0,22

18

3

PLBDPWR00014 BUDOPOL BDL

0,06

20

4

PLBMECH00012 BUMECH BMC

0,25

4

5

PLBRSTM00015 CALATRAVA CTC

0,23

7

6

PLKAREN00014 CCENERGY CCE

0,06

20

7

PLCHMDW00010 CHEMOS CHS

0,33

2

8

LU0646112838 COALENERG CLE

0,41

3

9

PLMCINT00013 CUBEITG CTG

0,06

4

10

PLCRWTR00022 CZTOREBKA CZT

0,27

3

11

PLDREWX00012 DREWEX DRE

0,32

2

12

PLDROP000011 DROP DRP

0,46

2

13

PLELKOP00013 ELKOP EKP

0,01

1

14

PLFSTFC00012 FASTFIN FFI

0,08

1

15

EE3100143108 FON FON

0,14

6

16

PLGSPR000014 GETIN GTN

0,20

2

17

PLGETBK00012 GETINOBLE GNB

0,44

1

18

PLGNRSI00015 GINOROSSI GRI

0,48

1

19

PLHRPHG00023 HARPER HRP

0,17

1

20

PLGRNKT00019 HUBSTYLE HUB

0,45

3

21

PLHPRON00017 HYPERION HYP

0,28

5

22

PLCNTZP00010 IDEON IDE

0,01

20

23

EE3100143033 IFSA IFR

0,35

5

24

PLTROMD00010 INDATA IDT

0,31

3

25

PLLSTIA00018 INDYGO IDG

0,25

6

26

PLINTBD00014 INTERBUD ITB

0,25

4

27

PLPPWK000014 LARK LRK

0,15

6

28

NL0009508712 MILKILAND MLK

0,47

1

29

PLMSTZB00018 MOSTALZAB MSZ

0,23

3

30

GB00B42CTW68 NEWWORLDR NWR

0,02

18

31

PLOPNFN00010 OPENFIN OPF

0,35

1

32

PLPBG0000029 PBG PBG

0,09

5

33

PLBEFSN00010 PBSFINANSE PBF

0,33

1

34

PLPRCHK00018 PROCHNIK PRC

0,01

3

35

PLCMPLX00014 REDWOOD RWD

0,09

4

36

PLPRNTC00017 REGNON REG

0,10

9

37

SE0001856519 REINHOLD RHD

0,26

13

38

EE3100142985 RESBUD RES

0,23

4

39

LU0564351582 SADOVAYA SGR

0,12

15

40

PLSCOPK00012 SCOPAK SCO

0,13

3

41

PLSKTAN00010 SKOTAN SKT

0,33

6

42

PLTXM0000015 TXM TXM

0,42

1

43

PLWILBO00019 WILBO WLB

0,24

7

44

PLZSTAL00012 ZASTAL ZST

0,44

1

45

PLZBMZC00019 ZREMB ZRE

0,49

7

Źródło: GPW

Spółki, których akcje przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów
Lp. Kod ISIN Nazwa Skrót Średni kurs (PLN)
1 PLINTKS00013 CFI CFI

0,50

2 PLHRDEX00021 STARHEDGE SHG

0,50

Źródło: GPWConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here