Naga MarketsGobarto odnotowało 19,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 7,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gobarto oficjalnie publikuje wyniki z III kwartału roku

Strata operacyjna wyniosła 15,29 mln zł wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 536,76 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 500,33 mln zł rok wcześniej.

“W trzecim kwartale tego roku ponieśliśmy istotne straty w segmencie trzoda chlewna, które były spowodowane rekordowo niskimi cenami żywca wieprzowego. Istnieje ryzyko, że niski poziom cen żywca utrzyma się przez dłuższy czas, co może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy w segmencie fermowym w kolejnych kwartałach. Ponadto możliwy lockdown i związane z nim kolejne obostrzenia mogą wpłynąć na naszą sprzedaż do segmentu HoReCa. Co jednak istotne, mimo trwającej pandemii koronawirusa, łańcuch dostaw w Grupie odbywa się bez zakłóceń, a Grupa realizuje rozpoczęte inwestycje” – powiedział prezes Gobarto Marcin Śliwiński.

Spółka podała, że we wrześniu średnia cena żywca wieprzowego w Polsce wyniosła 4,64 zł/kg i była o ponad 21% niższa r/r. Jednocześnie średnia cena z września 2020 r. była najniższa dla tego okresu w ciągu ostatnich czterech lat.

“Kluczowym czynnikiem kształtującym ceny żywca w Polsce był bardzo silny spadek notowań cen ZMP (giełda niemieckich tuczników). Wynikał on z pojawienia się wirusa ASF na terenie Niemiec – największego producenta wieprzowiny w Europie, (przez co na rynku europejskim nastąpiła nadwyżka surowca wieprzowego, powodując presję na jej cenę) oraz pandemii koronawirusa, skutkującej chwilową, zmniejszoną konsumpcją wieprzowiny (m.in. w segmencie HoReCa), przejściowym zamrożeniem gospodarek europejskich oraz problemami w zachowaniu ciągłości łańcucha dostaw. We wrześniu średnia cena ZMP była o ponad 30% niższa niż w marcu br. Od 9 tygodni cena żywca notowanego na giełdzie niemieckiej kształtuje się na poziomie 1,27 EUR/kg, co jest historycznym minimum utrzymującym się przez dłuższy czas czasu” – czytamy także.

Jak wskazano w komunikacie, działalność całej Grupy mocno ogranicza utrzymujący się od 2014 roku afrykański pomór świń. Pojawiające się we wschodniej Polsce kolejne ogniska ASF praktycznie zahamowały eksport polskiej wieprzowiny poza Unię Europejską, w tym w szczególności do Chin. W drugiej połowie roku ogniska choroby zostały potwierdzone również w zachodniej części Polski, w tym w Wielkopolsce, co ma istotny wpływ na wielkość i wartość sprzedaży oraz wypracowany zysk.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1621,24 mln zł w porównaniu z 1389,5 mln zł rok wcześniej.

“W raportowanym okresie, naznaczonym spadkami cen na giełdzie ZMP, Grupa Gobarto wypracowała 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost r/r o 16,7%). Przychody z eksportu osiągnęły wartość zbliżoną do zeszłorocznej: 197,84 mln zł, co dało 12,20% udziału w przychodach ogółem. Chwilowe zamknięcie rynku HoReCa oraz późniejsze ograniczenia w jego funkcjonowaniu poskutkowały spadkiem przychodów GK Gobarto w tym segmencie (r/r o 12,55%) do 62,88 mln zł. Grupa wypracowała również 22,72 mln zł zysku EBITDA, przy 3,97 mln zł zysku netto oraz stracie na sprzedaży w kwocie 3,35 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Obszarem działalności, który miał największy, pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,82% i wyniosły 1,44 mld zł. Zysk segmentu osiągnął wartość 18,39 mln zł, natomiast EBITDA 34,07 mln zł. Istotny wzrost przychodów osiągnięto również w segmencie Trzoda chlewna – r/r o 139,11% do wartości 339,32 mln zł, co było efektem rozwoju działalności w sektorze zwierzęcym – m.in. realizacji kolejnych etapów programu Gobarto 500 oraz akwizycji w segmencie fermowym. Funkcjonowanie w tym obszarze komplikowały niskie ceny żywca wieprzowego w Polsce, wpływając negatywnie na zysk operacyjny (-24,85 mln zł) oraz zysk EBITDA segmentu (-17,12 mln zł), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 14,79 mln zł wobec 7,32 mln zł straty rok wcześniej.

Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here