Naga MarketsGetin NobleGetin Noble Bank (GNB) nie zakłada zmiany modelu szacującego ryzyko hipotecznych kredytów walutowych, poinformował członek zarządu Maciej Kleczkiewicz. Według banku, obecny poziom rezerw na to ryzyko jest adekwatny i nie odbiega od rynkowego.

Getin Noble Bank nie planuje zmian kredytowych

“Model był przedmiotem badania przez nowego audytora. Nie oczekujemy zmiany podejścia, działamy na danych rzeczywistych, on nie różni się od tego, co jest w innych bankach” – powiedział Kleczkiewicz podczas telekonferencji.

Te artykuły również Cię zainteresują

Jak poinformował, do tej pory zostały rozstrzygnięte 132 sprawy przeciwko GNB wniesione przez klientów posiadających kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 97 na korzyśc banku, zaś 35 bank przegrał.

“W tym roku – podobnie do rynku – pogorszyła się sytuacja, w tym roku bank przegrał ok. 50% spraw, ale to nie jest skala, która pozwalałaby już wyciągać wnioski na przyszłość” – zaznaczył.

W III kw. bank nie tworzył dodatkowych rezerw na ryzyko prawne kredytów walutowych. W II kw. rezerwy te wyniosły 11,4 mln zł. Na koniec września rezerwy te sięgały 169,56 mln zł.

“Poziom tej rezerwy jest na ten moment adekwatny” – podkreślił Kleczkiewicz.

“Sytuacja po maju i czerwcu niemal wróciła do normy, notowaliśmy mniejszy przyrost pozwów niż w poprzednim roku. Od strony prawnej konstrukcja umów jest wyraźnie bezpieczna, nie ma stwierdzonych klauzul abuzywnych w obszarze kredytów walutowych” – powiedział.

Bank podał w raporcie, że łączna wartość przedmiotu sporu w 4 192 postępowaniach sądowych dotyczących umów kredytowych indeksowanych do walut obcych, w których bank występował w charakterze pozwanego wyniosła 1 183,2 mln zł na 30 września 2020 roku.

Do dnia końca września br. zakończyło się prawomocnie łącznie 148 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane do waluty obcej, w tym 132 sprawy dotyczyły kredytów hipotecznych. W 97 sprawach sądy uznały rację banku, a w 35 w całości lub części rację klienta. Przy czym część z tych spraw jest w dalszym ciągu w toku na etapie postępowania kasacyjnego przed SN.

W I-III kw. 2020 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 32 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 18 wyroków było na korzyść klientów, 9 wyroków na korzyść banku, 5 spraw zostało umorzonych.

“My – podobnie jak lwia część banków – bardzo czekamy na jakąś wykładnię dla banków od KSF, dlatego, że to orzecznictwo jest ‘od Sasa do Lasa’. Poszczególne umowy w się różnią, ale nawet w przypadku identycznym umów w różnych bankach, wyroki czasami są absolutnie rozbieżne i potrzeba jest pewnej edukacji naszych sądów ze strony KSF, bo czasami wydaje się, że pojęcie zrozumienia tematyki jest umiarkowane. Mamy nadzieję, że to się zmieni w najbliższym czasie. Wiem, że ZBP prowadzi bardzo aktywną komunikację z KSF w tej sprawie” – powiedział Klimczak.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here