Naga MarketsGNB ocenia poziom rezerw na ryzyko prawne portfela CHF jako 'adekwatny'Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) – Getin Noble Bank ocenia, że obecny poziom rezerw portfelowych na ryzyko prawne kredytów we frankach szwajcarskich jest „adekwatny”, poinformował prezes Artur Klimczak. Bank nadal czeka na zatwierdzenie przez nadzór aktualizacji planu naprawczego.

„Naszym zdaniem, są one adekwatne na obecną chwilę. W przyszłości orzecznictwo może pozostać takie samo, drastycznie pogorszyć się lub polepszyć. Czekamy jeszcze na wyrok sądu” – powiedział Klimczas podczas telekonferencji.Rezerwy portfelowe na ryzyko prawne kredytów w CHF wyniosły 279,5 mln zł mln zł na koniec czerwca br. W samym II kwartale bank nie tworzył rezerw na ten cel.

Bank poinformował dziś, że w I półroczu 2021 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 23 spraw sądowych wytoczonych przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 9 wyroków było na korzyść klientów, 8 wyroków na korzyść banku, zaś 6 spraw zostało umorzonych.

„Żadna z naszych klauzul nie została uznana za abuzywną. Sam proces sprzedaży kredytów frankowych też nie został uznany za abuzywny. To jest istotna różnica między nami i innymi podmiotami na rynku” – podkreślił prezes.

Do 30 czerwca br. zakończyły się prawomocnie łącznie 183 sprawy sądowe wytoczone przeciwko bankowi przez klientów, którzy zaciągnęli w banku kredyty indeksowane do waluty obcej. W 131 sprawach sądy uznały rację banku, a w 52 w całości lub części rację klienta, przy czym część z tych spraw jest obecnie na etapie postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym.

„Już w styczniu wiele osób zapowiadało 'armagedon’ związany z orzeczeniami Sądu Najwyższego, które miały być w marcu. Nic takiego się nie wydarzyło. Zobaczymy więc, co się wydarzy dalej i stosownie do tego, jak ta sytuacja będzie się rozwijała, będziemy podejmowali decyzje co do rezerw” – powiedział Klimczak.

Prezes poinformował, że bank nadal czeka na zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy. Dokument został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w styczniu br.

invest

„Aktualizacja planu naprawy jest rozpatrywana w jednostkach merytorycznych Komisji Nadzoru Finansowego i czekamy na decyzję. Niedawno zakończyła się bardzo kompleksowa inspekcja KNF. Nie wykluczałbym, że Komisja chciała poczekać na wyniki tej inspekcji zanim podejmie decyzję” – powiedział Klimczak.

Dodał, że plan dokapitalizowania banku jest zawarty w planie aktualizacji planu naprawy.

Klimczak wskazał również, że choć w II kwartale bank wypracował zysk netto, to w kwestii poszukiwania inwestora zewnętrznego dla banku nie oznacza to jakiegoś przełomu.

„Jeżeli chodzi o poszukiwanie inwestora zewnętrznego, to oczywiście, że jesteśmy zadowoleni z tego, że udało się osiągnąć wynik dodatni w drugim kwartale. Z drugiej strony, wydaje mi się, że te 3,5 mln zł, czy 4,5 mln zł zysku w ujęciu jednostkowym, nie zmienia aż tak drastycznie sytuacji banku, by kompletnie zmieniła się optyka inwestorów zewnętrznych” – powiedział prezes.

„Zawsze zakładaliśmy, że to musi być wynik powtarzalny przynajmniej przez kilka kwartałów, wtedy można zacząć jakieś konstruktywne rozmowy. W związku z tym, jest to bardzo pozytywny pierwszy krok, ale podkreślam, pierwszy krok” – powiedział także Klimczak.

GNB miał 3,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. i jest to pierwszy dodatni wynik kwartalny netto od 2016 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw asseco | giełda pgnig | mbank akcje | indeks dow jones | ciech giełda | notowania bitcoina | kurs korony islandzkiej prognozy 2021 |


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here