Naga MarketsGetin NobleGetin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2 mld zł, podał GNB. Zgodnie z listem, intencją stron jest dążenie do uzgodnienia warunków transakcji oraz doprowadzenie do jej zamknięcia do 31 grudnia, w związku z czym strony chcą uzgodnić warunki i zawrzeć warunkową umowę nabycia pakietu wierzytelności (umowa SPA) do 30 września 2020 r.

GNB planuje zakupić wierzytelności Idea Bank

“Według poczynionych przez strony ustaleń, wierzytelności będące przedmiotem transakcji będą spełniały przede wszystkim następujące warunki: w momencie przeniesienia wierzytelności będą bezsporne, niewykazujące przeterminowania ani klasyfikowane do Koszyka 2 lub 3 zgodnie z MSSF9, wyrażone w złotym oraz nie będą przysługiwały wobec konsumentów” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zawartym listem intencyjnym, strony uzgodniły, że cena nabycia pakietu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o wyceny sporządzone na potrzeby transakcji, przy czym wyceny te zostaną wykonane przez niezależne firmy specjalizujące się w wykonywaniu wycen wierzytelności, podano także.

“Emitent wskazuje, że realizacja transakcji uwarunkowana będzie uzyskaniem zgód organów korporacyjnych obu stron transakcji, brakiem sprzeciwu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego jako kurator Idea Banku do uchwał organów Idea Banku oraz uzyskaniem przez emitenta pozytywnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie transakcji” – czytamy dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Realizacja transakcji może zostać wykonana jako jednorazowe nabycie pakietu wierzytelności lub być realizowana jako cykliczny zakup poszczególnych jego części, dodano.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here