Naga MarketsMarek Dietl, nowy prezes GPW

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła w czerwcu 2017 r. 30,3 mld zł, czyli o 80,2% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 wzrosła rok do roku o 19,0%, do poziomu 18,2 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w czerwcu 2017 r. poziom 865,3 mln zł, o 24,6% wyższy niż rok wcześniej.


Wartość indeksu WIG na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 61 018,4 pkt i była o 36,4% wyższa niż rok temu.

Również na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 39,8% rok do roku. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 112,2 mln zł (wzrost o 36,7% rdr).

Te artykuły również Cię zainteresują
Źródło: GPW

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec czerwca 2017 r. 83,3 mld zł, co oznacza wzrost o 10,3% rok do roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła rok do roku o 71,5%, do poziomu 222,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła w czerwcu br. 52,1 mld zł i była o 31,8% wyższa niż rok wcześniej.

W czerwcu 2017 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 769,0 tys. szt., o 15,0% mniej niż rok wcześniej. Kontrakty na akcje odnotowały wzrost o 1,5% do poziomu 124,6 tys. sztuk.

Źródło: GPW

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w czerwcu 2017 r. 9,4 TWh, o 20,1% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24,5% osiągając poziom 945,8 MWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2017 r. wyniósł 8,7 TWh, czyli o 28,2% mniej niż rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)2 na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,2 TWh co oznacza spadek o 2,9% w stosunku do czerwca 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) wyniósł w czerwcu 2017 r. 24,9 ktoe3.

Kapitalizacja 432 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 645,0 mld zł (152,6 mld EUR). Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec czerwca br. 1 316,5 mld zł (311,5 mld EUR).

W czerwcu 2017 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje spółek: J.S. Hamilton Poland S.A., o wartości emisji 40 mln zł oraz Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. o wartości emisji 50 mln zł.

W czerwcu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o 1 mniej niż rok wcześniej. W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here