Naga MarketsGrupa Kapitałowa Immobile odnotowała 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w II kw. 2020 r. wobec 0,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w II kw. 2020 r.

W II kw. br. grupa odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 2,37 mln zł wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 117,66 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 93,71 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 6,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej (i 4,14 mln zł straty ogółem) w porównaniu z 1,06 mln zł straty rok wcześniej (1,15 mln zł straty ogółem), przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 229,48 mln zł w porównaniu z 155,55 mln zł rok wcześniej.

“Stawiamy sobie ambitne cele przychodowe i sięgamy po nie nawet w trudnej rzeczywistości gospodarczej. Dywersyfikacja działalności grupy na kilka segmentów pozwala nam bezpiecznie się rozwijać” – powiedział prezes Rafał Jerzy w komentarzu do wyników przesłanym ISBnews.

Na wynoszący nieomal 74 mln zł wzrost przychodów grupy w I półr. br. wpływ miało głównie zwiększenie sprzedaży krajowej, głównie w wyniku zwyżki w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przejęcia Atrem. Spółka ta, która znalazła się w szeregach grupy w minionym roku, wzbogaciła ją o segment automatyki i elektroenergetyki, generując w I półroczu 38,6 mln przychodu – dwukrotnie więcej niż w I półroczu minionego roku. Działalność ta stanowi aktualnie 17% przychodów grupy. Największy udział w strukturze przychodów ma budownictwo przemysłowe (42%), które wniosło do całkowitej wartości sprzedaży 96,2 mln (wzrost 77% r/r), podano także.

“Grupa aktywnie uczestniczy w procesie przetargowym kontraktów związanych z budową infrastruktury gazowej towarzyszącej budowie tzw. ‘Baltic Pipe’, jako uczestnik konsorcjum, w które zaangażowane są nasze spółki Atrem i i Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.” – dodał Jerzy.

Pierwszy raz od dawna wzrostem nie może pochwalić się segment hotelarski grupy Immobile. Na działalności tej wygenerowano 13,2 mln przychodu – prawie 16 mln mniej niż w zeszłym roku. Spadek ten wywołało rozwijające się od początku marca zagrożenie i wprowadzenie szeregu obostrzeń przez rząd na terenie kraju w szczególności takich jak: administracyjny zakaz przemieszczania się, decyzja o odwołaniu imprez masowych, zawieszenie zajęć na uczelniach oraz w szkołach, zamknięcie granic, a także zamknięcie hoteli na okres ponad miesiąca, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Pomimo obostrzeń administracyjnych działalność segmentu nie została przerwana. Nasza spółka Focus Hotels podjęła szereg działań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania oraz poprawiających płynność finansową. Grupa bardzo uważnie śledzi sytuację na rynku hotelarskim i będzie aktywnie reagować na pojawiające się zagrożenia, ale też szanse” – zadeklarował prezes.

W sektorze dewelopingu odnotowano 22-proc. wzrost przychodów (do 5,2 mln), w którym grupa prowadzi prace nad kolejnymi etapami dwóch inwestycji mieszkaniowych (Platanowy Park i Osiedle Uniwersyteckie). W pierwszym półroczu uzyskała także pozwolenie na budowę dla trzeciej etapowanej inwestycji.

“Wpływ epidemii na prowadzone aktualnie etapy mieszkaniowe jest na tę chwilę praktycznie niezauważalny. Należy podkreślić, iż grupa działa praktycznie na własnych gruntach i może elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe. Już teraz przy uzgadnianiu założeń dla nowych etapów naszych budów, uwzględniamy wpływ pandemii na aspekty urbanistyczne i architektoniczne” – dodał Jerzy.

Działalność grupy w segmencie przemysłowym w I półroczu 2020 wykazała przychody oraz wynik zbliżone do wartości z I półrocza 2019.

“W segmencie tym obserwujemy dość ograniczony negatywny wpływ epidemii koronawirusa na przemysł. Produkcja, przy oczywistych obostrzeniach sanitarnych i organizacyjnych prowadzona jest w sposób ciągły, nie obserwuje się negatywnych symptomów po stronie popytowej, jak i dostępności materiałów i podzespołów” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,78 mln zł wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum). Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu i budownictwie przemysłowym.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here