TMS


Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Getin Noble Bank S.A. jest w trakcie realizacji Planu trwałej poprawy rentowności, będącego programem postępowania naprawczego, zaakceptowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 września 2016 roku, przypomniano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 296,92 mln zł wobec 1 316,68 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,1 mln zł wobec 126,39 mln zł rok wcześniej.

“W celu ograniczenia wpływu historycznych portfeli kredytowych i inwestycyjnych na przyszłe wyniki banku, zarząd podjął strategiczną decyzję o dokonaniu w IV kwartale 2017 roku znaczących, jednorazowych odpisów aktualizacyjnych. Ich wartość była jednym z determinantów wyniku netto zaraportowanego w minionym roku” – napisał prezes Artur Klimczak w liście dołączonym do raportu rocznego.

Aktywa razem banku wyniosły 59,84 mld zł na koniec 2017 r. wobec 66,16 mld zł na koniec 2016 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 566,73 mln zł wobec 92,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Spółka silnie traci od pewnego czasu i wydaje się, że obecnie kurs zmierza podobnie jak w poprzednich latach do strefy okolic 1,10 – 1,15 zł.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here