Naga MarketsGetin Noble Bank miał 3,52 mln zł zysku netto, 48,38 mld zł aktywów w II kw.Warszawa, 20.08.2021 (ISBnews) – Getin Noble Bank (GNB) odnotował 3,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 246,93 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 226,78 mln zł wobec 256,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 32,85 mln zł wobec 9,5 mln zł rok wcześniej.„Miniony kwartał jest istotnym punktem na ścieżce naszego powrotu do trwałej rentowności. Wypracowany zysk to dowód, że mimo trudnego środowiska niskich stóp procentowych podejmowane przez bank działania naprawcze przynoszą wymierne i widoczne efekty biznesowe. Aktualnie naszym priorytetem jest intensyfikacja działań związanych z transformacją cyfrową głównych linii biznesowych. Konsolidacja i automatyzacja wybranych procesów biznesowych oraz optymalizacja struktury są konieczne dla dalszego wzmocnienia efektywności i wzmocnienia działań zmierzających do dalszej poprawy wyników finansowych w nadchodzących kwartałach” – powiedział prezes Artur Klimczak, cytowany w komunikacie.

Wynik z odpisów wyniósł 58,22 mln zł w II kw. wobec 271,46 mln zł rok wcześniej.

Koszty działania (bez kosztów regulacyjnych) wyniosły 171,5 mln zł w II kw., co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 12,6 mln zł (-6,8%). W kosztach działania ujęta została rezerwa celowa na działania związane z optymalizacją struktury zatrudnienia w wysokości 8 mln zł.

Bank podał, że w efekcie wprowadzonych w minionym roku zmian w strategiach i politykach ryzyka kredytowego w II kwartale br. koszt ryzyka spadł o 0,2 pkt proc. i na koniec czerwca wyniósł 1%. W tym samym okresie poziom pokrycia kredytów niepracujących odpisami kształtował się na stabilnym poziomie ok. 60%.

„Bank kontynuuje proces sprzedaży portfeli kredytów niepracujących. Zrealizowane w I półroczu transakcje objęły portfele o wartości łącznego zadłużenia 0,5 mld zł. Transakcje miały pozytywny wpływ na wynik finansowy banku i przyczyniły się do poprawy wskaźnika kredytów nieregularnych. Działania te są ważnym elementem strategii banku w zakresie zarządzania jakością portfela kredytowego” – czytamy także.

W II kw. bank nie zawiązywał rezerw na ryzyko prawne kredytów w CHF. W II kw. ub. roku wyniosły one 11,4 mln zł.

invest

Wartość portfela kredytów hipotecznych w CHF wynosiła 8,3 mld zł na koniec czerwca, co oznacza spadek w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 800 mln zł.

„Do końca II kwartału 2021 roku zapadło łącznie 183 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych, z czego w ponad 70% przypadków (uwzględniając umorzenia) były one korzystne dla banku” – czytamy także.

Aktywa razem banku wyniosły 48,38 mld zł na koniec II kw. 2021 r. wobec 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

W I-II kw. 2021 r. bank miał 84,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 356,56 mln zł straty rok wcześniej.

„Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 6 miesiącach 2021 roku wyniosła 4,1 mld zł i była wyższa od wolumenu sprzedaży w analogicznym okresie roku ubiegłego (wzrost sprzedaży o 38,6%). Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych (55,8% całkowitej sprzedaży kredytowej). Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 22,8% łącznej sprzedaży kredytowej banku, a kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) – łącznie 21,4% łącznej sprzedaży kredytowej banku” – czytamy w raporcie.

Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyniosły 33,24 mld zł na koniec czerwca br. wobec 34,11 mld zł na koniec ub. r.

Bank podał, że w II kwartale widoczna była znacząca poprawa sprzedaży kredytowej (wraz z wykupem wierzytelności leasingowych), której poziom wyniósł 2 mld zł (+68,1% r/r).

„W II kwartale 2021 roku 50% kredytów gotówkowych sprzedano w kanałach zdalnych, co oznacza wzrost o 8 pkt proc. względem poprzedniego kwartału. Szczególnie widoczny pozostaje systematyczny wzrost znaczenia bankowości elektronicznej w procesie sprzedaży tej kategorii kredytów. W ciągu kwartału wzrósł on z 33% do 40% sprzedaży ogółem. Istotny wzrost znaczenia kanałów zdalnych bank odnotował również w sprzedaży limitów w ROR (74%) oraz kartach kredytowych (82%)” – czytamy także.

Zobowiązania wobec klientów wyniosły 44,34 mld zł na koniec czerwca wobec 43,76 mld zł na koniec ub. roku.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 68,04 mln zł wobec 351,98 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 7,3% na koniec czerwca, a współczynniki CET1/T1 6,3%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: dax notowania | pkn akcje | livechat akcje rekomendacje | cdprojekt giełda | kurs celon | złoty | warren buffett |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here