Naga MarketsGetin Holding objął 12,5 mln akcji serii O Idea Banku o wartości 25 mln zł Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) umowę objęcia 12 500 000 akcji serii O, wyemitowanych i zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej wynoszącej 2 zł, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 25 mln zł, podał bank. Objęte przez GH akcje serii O zostały opłacone w całości.

Idea Bank z nową umową dotyczącą objęcia akcji

“Mając powyższe na uwadze, proces subskrypcji prywatnej akcji serii O został zakończony, w związku z czym zarząd emitenta podejmie czynności polegające na złożeniu oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego emitenta w wysokości 25 000 000 zł i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego emitenta w statucie na kwotę 181 803 962 zł. Ponadto zarząd emitenta poweźmie następnie kroki w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W październiku akcjonariusze Idea Banku zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o emisji w trybie subskrypcji prywatnej między 12,5 mln a 50 mln akcji serii O bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te miały zostać zaoferowane do objęcia spółce Getin Holding oraz spółce LC Corp B.V.

15 grudnia LC Corp B.V. poinformował, że nie weźmie udziału w objęciu akcji.

Idea Bank 16 grudnia skierował do Getin Holding (GH) ofertę nabycia w trybie subskrypcji prywatnej 12 500 000 akcji serii O, po cenie emisyjnej 2 zł za jedną akcję oferowaną. Wówczas podano, że oferta może zostać przyjęta przez GH do 20 grudnia br.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here