Naga MarketsSpadki na rynkuGetin Holding odnotował 208,32 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 26,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 208,32 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

“Zysk netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności podstawowej, po eliminacji efektu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż aktywów w Rosji), wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 27,5 mln zł. Mimo presji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 Holding odnotował zyski na wszystkich rynkach swojej działalności” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

30 marca 2020 roku Getin Holding sfinalizował transakcję sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade (Rosja), uzyskując cenę 154,9 mln zł.

Jak podkreśla spółka, transakcja ta pozwoliła wyjść z trudnego i ryzykownego dla grupy rynku rosyjskiego oraz znacząco poprawić stan środków finansowych. Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln zł, którego główną składową było przeniesienie historycznych różnic kursowych na inwestycji z kapitałów do rachunku zysków i strat na kwotę -164,3 mln zł.

“Zgodnie z zapowiedziami, finalizacja transakcji sprzedaży Carcade umożliwiła nam dalszą redukcję zobowiązań Holdingu. W kwietniu przeznaczyliśmy na ten cel ponad 86 mln zł. Będziemy kontynuować ten proces” – powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie.

“Obecnie naszym priorytetem pozostaje minimalizowanie potencjalnych skutków pandemii zarówno na poziomie całej grupy, jak i poszczególnych spółek” – dodał.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 212,84 mln zł wobec 178,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 44,69 mln zł wobec 58,34 mln zł rok wcześniej.

“Biznes leasingowy w Rosji wygenerował w I kwartale 2020 roku zysk na poziomie 7,8 mln zł, poprawiając zeszłoroczne wyniki o 116%. Dobre rezultaty były zasługą inwestycji w rozwój nowej platformy sprzedaży oraz dodatkowe usługi dla klientów, które przełożyły się na wzrost sprzedaży do ponad 333,7 mln zł, czyli o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku” – czytamy w komunikacie.

Grupa Idea Bank Polska po raz czwarty z rzędu wypracowała kwartalny zysk netto. W pierwszym tegorocznym okresie raportowym wyniósł on 1,7 mln zł. Na poprawę wyniku banku mają wpływ m.in. skuteczne działania restrukturyzacyjne, które umożliwiły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy obniżenie kosztów działania grupy bankowej o 30,3%. Dodatkowo bank prowadził intensywne działania związane z ograniczeniem kosztu finansowania poprzez wykorzystanie faktu obniżek stóp procentowych, wskazano dalej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“W pierwszym kwartale spółki Segmentu Ukraina podjęły uchwały o wypłacie do Getin Holding, pochodzących z wypracowanych wcześniej zysków, dywidend w łącznej kwocie 46,3 mln zł. Całość dywidend została wypłacona do dnia 13 kwietnia 2020. Ponadto, kwartalny zysk netto segmentu Ukraina osiągnął poziom 16,8 mln zł. W ostatnich miesiącach działalność biznesowa na Ukrainie została silnie zdeterminowana przez sytuację związaną z COVID-19” – napisano też w materiale.

“W marcu widoczne były pierwsze symptomy pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i tym samym spadku dyscypliny płatniczej klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na kwartalny wzrost kosztów rezerw. Jednakże, mimo spadku sprzedaży w ujęciu rocznym o 5,9% (w UAH), grupa odnotowała wzrost przychodów operacyjnych o 7,4% (w UAH). Utrzymano również stabilny poziom wskaźników kosztowych – C/I na koniec marca wynosił 33,4%” – czytamy także.

W pierwszym kwartale br. zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 3,4 mln zł i był o 3,5% wyższy w ujęciu rocznym, mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę. Sprzedaż grupy wyniosła ponad 227 mln zł, z czego 120,3 mln zł przypadło na bank, a 106,2 mln zł na spółkę leasingową. Oznacza to średni wzrost roczny na poziomie 4,3%. Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym. W odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 Grupa Idea Bank Rumunia podjęła kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom. Rozszerzono m.in. możliwość zdalnego dostępu do głównych produktów i usług bankowych oraz leasingowych. Wdrożono również szereg rozwiązań pomocowych dla klientów, których biznes został znacząco ograniczony przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia, poinformował też Getin Holding.

“Zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln zł i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank odnotował jednak spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z powodowanym pandemią pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. Od stycznia do marca Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+8,5% w BYN) oraz depozytowego (+7,4% w BYN). W obliczu pandemii udało się utrzymać ciągłość operacyjną wszystkich linii biznesowych, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i klientom” – czytamy dalej.

Zarząd Getin Holding podkreślił również, że dokłada starań, aby we wszystkich spółkach z grupy przestrzegane były aktualne wytyczne zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i władz lokalnych, dostosowując wewnętrzne zasady współpracy oraz procedury w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz klientów.

Aktywa razem grupy wyniosły 21,11 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 22,93 mld zł na koniec 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 76,39 mln zł wobec 37,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here