Naga MarketsGetin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka właśnie opublikowała wyniki za II kwartał. Poniżej najważniejsze szczegóły z raportu.

Bank odnotował 191,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kwartale 2018 roku wobec 46,84 mln zł zysku rok wcześniej.

W I połowie 2018 roku bank miał 161,39 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 59,86 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I połowie 2018 r. wyniósł 2,44 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 227,42 mln zł wobec 281,71 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął minus 162,19 mln zł wobec 90,79 mln zł rok wcześniej.

Aktywa banku wyniosły 28,4 mld zł na koniec II kwartału 2018 r. wobec 28,08 mld zł na koniec 2017 roku.

 

“W minionym półroczu wynik netto Grupy Getin Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -161,4 mln PLN. Jego głównym determinantem były jednorazowe rezerwy i odpisy dokonane przez Idea Bank Polska. Półroczny zysk znormalizowany Holdingu (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych) wyniósł 47,5 mln zł. Od początku roku działalność zagraniczna grupy wygenerowała zysk netto w wysokości 48,7 mln zł, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Po raz kolejny wszystkie zagraniczne segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym” – napisano w raporcie,

“Od ponad roku odnotowujemy systematyczną poprawę efektywności wszystkich naszych spółek zagranicznych oraz wzrost generowanych przez nie przychodów. W ciągu roku wartość ich kontrybucji do wyniku grupy wzrosła ponad trzykrotnie, co świadczy o dużym potencjale tamtejszych rynków” – dodał prezes Piotr Kaczmarek.

Sytuacja na wykresie

Na otwarciu piątkowej sesji akcje drożeją o ponad 13%. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie pojawiły się bardzo wysokie obroty. Wydaje się, że po silnej fali wyprzedaży przychodzi czas na korektę wzrostową, która powinna sięgnąć co najmniej przyspieszonej linii trendu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here