Naga MarketsGetBack logo spółkiJak wynika z podpisanego przez audytora sprawozdania finansowego, GetBack w latach 2017-2018 zanotował stratę netto w wysokości 2,9 mld zł. Spółka na krawędzi bankructwa stanęła w 2018 roku, a jej zła sława stanowiła dodatkowe utrudnienie w prowadzeniu działalności windykacyjnej.

Rok 2018 był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii GetBacku. Nieodpowiedzialne decyzje poprzedniego zarządu doprowadziły spółkę do utraty płynności i gigantycznej straty finansowej. Spółka stanęła na krawędzi bankructwa. Dodatkowym problem spółki stała się jej zła sława, co bardzo utrudniało działalność windykacyjną, opartą w dużej mierze na wiarygodności – napisano w liście do interesariuszy GetBacku, podpisanym przez Magdalenę Nawłokę, p.o. prezesa oraz Przemysława Dąbrowskiego, wiceprezesa.

– Najważniejszym obecnie wyzwaniem stojącym przed spółką jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, które umożliwią wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty rat. Jednocześnie finalizowane są prace nad nową strategią spółki do 2023 r., której fundamentem będzie budowa silnej pozycji spółki jako outsourcera windykacyjnego – czytamy w liście.

Rewizja niezbadanego sprawozdania

Ostatnie niezbadane sprawozdanie, spółka GetBack ujawniła w maju br. Wtedy też za rok 2018 przychody netto oszacowano na -730 mln zł, natomiast strata netto plasowała się w okolicach 1,6 mld zł.

Obecne, audytowane sprawozdanie jest nieco “lepsze” od poprzedniego, wynika z niego bowiem, że za 2019 rok strata netto wyniosła ponad 1,1 mld zł, ujemne przychody opiewały na 343,6 mln zł, a strata na działalności operacyjnej była wielkości 659,4 mln zł.

Zobacz też: Dolar (USD) będzie potężny przez kolejne pół roku? Optymizm na rynkach może nie potrwać długo

Jednakże w przypadku roku 2017 sytuacja okazała się odwrotna, wyniki nowego sprawozdania były bowiem znacznie gorsze. Ujemne przychody w 2017 roku oszacowano na 945 mln zł (wcześniej 478,6 mln zł), a stratę netto na 1,8 mld zł (w sprawozdaniu z maja było to jedynie 1,3 mld zł).

Zobacz też: Bitcoin jest “samorozliczalny”, to rewolucja w stosunku do dolara – twierdzi Max Keiser

– Zarząd Spółki zidentyfikował istotne zniekształcenia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok. Zniekształcenia dotyczyły głównie wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych kontrolowanych przez Spółkę oraz pakietów wierzytelności. Wartość godziwa certyfikatów inwestycyjnych funduszy ustalana jest na podstawie wartości ich aktywów netto, na którą to wartość znaczący wpływ ma wycena portfeli wierzytelności. Portfele wierzytelności posiadane przez fundusze oraz posiadane bezpośrednio przez Spółkę były wycenione w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok na podstawie założeń, które nie uwzględniały między innymi skutków wynikających ze zmian w prawie dotyczących skrócenia okresów przedawnienia oraz właściwego poziomu kosztów windykacji  – skomentował audytor.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here