TMS


EuroRating zmienił dodatkowe oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack z częściowej niewypłacalności – “selective default” na pełną niewypłacalność – poinformował GetBack. Jednocześnie EuroRating utrzymał rating nadany spółce na dotychczasowym poziomie CCC z perspektywą negatywną.

“EuroRating, w związku z zaprzestaniem płatności bieżących odsetek oraz kwot nominalnych obligacji wyemitowanych przez spółkę, a także ze złożeniem w sądzie przez zarząd GetBack wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego, zmieniła dodatkowe oznaczenie ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack S.A. z częściowej niewypłacalności – ‘selective default’ (sd) na pełną niewypłacalność – ‘default’ (d)” – czytamy w komunikacie.

GetBack 2 maja br. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here