Naga MarketsZarząd GetBack S.A. poinformował o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2018 roku.

Pierwotna data publikacji raportów rocznych ustalona była na dzień 30 kwietnia 2018 roku. Jednak GetBack podjął decyzję o przesunięciu publikacji z uwagi na powzięcie przez zarząd GetBack wątpliwości odnośnie do prawidłowości, rzetelności i kompletności informacji znajdujących się w treści sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

“Zarząd GetBack S.A. zwraca w powyższym kontekście uwagę na okoliczność zajścia w ostatnich tygodniach istotnych zmian personalnych w składzie organów korporacyjnych spółki GetBack S.A. (…), które to zmiany skutkowały tym, że osoby wchodzące aktualnie w skład organów korporacyjnych GetBack S.A. nie miały wystarczająco czasu na ustalenie prawdziwej, rzetelnej i kompletnej sytuacji finansowej spółki GetBack S.A. i przygotowanie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad rachunkowości” – czytamy w komunikacie

“Raport roczny za 2017 r. i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok nie mogą zostać opublikowane z uwagi również na okoliczność braku opinii firmy audytorskiej (która to opinia nie została fizycznie sporządzona do dnia 30 kwietnia 2018 r. i zostanie sporządzona przez firmę audytorską w terminie późniejszym, tj. jeszcze przed przekazaniem raportu rocznego za 2017 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok do wiadomości publicznej)” – dodano w raporcieConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here