Naga Marketslogo getbackDo Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew przeciwko Altus TFI oraz przeciwko dwunastu funduszom, które znajdowały się w przeszłości pod zarządzaniem Altusa, którego autorem jest GetBack. Spółka domaga się pozwie odszkodowania w wysokości 134,6 mln zł w związku z rzekomym zawyżaniem wartości akcji EGB Investments. Jak wynika z komunikatu Altusa, podmiot kwestionuje roszczenia zawarte w pozwie, zarówno co do ich wysokości, jak co do ich zasady.

  • Zdaniem Altus TFI, spółka GetBack nie ma prawa rościć sobie względem spółki ani funduszy żadnych praw w związku ze zbyciem akcji EGB Investments
  • Altus chce podjąć odpowiednie kroki zmierzające do ochrony przed bezpodstawnymi roszczeniami

Altus TFI nie zgadza się z roszczeniami GetBack

GetBack w doręczonym pozwie wniósł o zapłatę solidarnie kwoty prawie 135 milionów złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego pozwanych funduszy oraz Altusa od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania w związku z rzekomym zawyżeniem wartości akcji EGB Investments zbytych na rzecz GetBack.

GetBack wniósł przy tym ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych funduszy kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez GetBack na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207.565.472,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi osobno w stosunku do każdego z funduszy od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty, tytułem zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z rzekomą nieważnością umów zbycia akcji EGB Investments ze względu na rażący brak ekwiwalentności świadczeń stron i naruszenie zasad słuszności kontraktowej – napisano w komunikacie.

Spółka kwestionuje wszelkie roszczenia wskazane w pozwie zarówno co do zasady, jak i co do wysokości.

Zobacz także: Rzecznik Finansowy pozywa Idea Bank o tzw. misseling. Chodzi o obligacje GetBack

Zbycie na rzecz GetBack akcji EGB Investments przez fundusze zostało przeprowadzone na warunkach rynkowych, wynegocjowanych z GetBack, po przeprowadzeniu pełnego procesu due diligence EGB Investments przez doradców GetBack, w tym KPMG Advisory oraz Greenberg Traurig, której prawnicy doradzali GetBack w prawnych aspektach transakcji, obejmujących badanie spółki oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym warunków nabycia akcji EGB Investments, przy czynnym udziale i osobistej akceptacji również aktualnych członków organów GetBack – poinformował Altus TFI.

Spółka oraz podmioty zależne  podejmą wszelkie kroki prawne zmierzające do ochrony podmiotów zależnych od spółki oraz funduszy przed bezpodstawnie dochodzonymi przez GetBack S.A. roszczeniami podniesionymi w pozwie.

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here