Naga MarketsGeotrans rozpoczął budowę księgi popytu w ramach oferty do 499 999 akcji serii CGeotrans rozpoczął proces budowania księgi popytu w ramach emisji do 499 999 akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podała spółka. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na realizację I etapu strategii, w którym spółka zakłada pozyskanie do 2021 r. do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu

Prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania – zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowywanie odpadów z obecnych 350 tys. ton, do 2 mln ton – a w efekcie osiągnięcie do 2022 r. wartości EBITDA stanowiącej co najmniej trzykrotność rezultatu z 2019 r., kiedy spółka wypracowała 9,1 mln zł. Pierwszy etap realizacji strategii przewiduje inwestycje na poziomie około 30 mln zł. Istotną część z tej kwoty zamierzamy sfinansować z emisji akcji serii C” – powiedział prezes Przemysław Weremczuk, cytowany w komunikacie.

Zapowiedział jednocześnie, że pomimo ambitnych planów inwestycyjnych Geotrans zamierza pozostać spółką dywidendową oraz kontynuować skup akcji własnych.

Założenia strategiczne na lata 2020-2024 opierają się na czterech fundamentach:
– Zwiększeniu potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów
– Pozyskaniu własnych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów – nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu
– Zwiększeniu skali biznesu w dotychczasowych segmentach
– Zagospodarowaniu składowisk zrekultywowanych – farmy fotowoltaiczne i biomasa, podano również.

Dzięki nowym zakładom spółka planuje systematycznie poszarzeć portfolio o nowe linie biznesowe przetwarzania i zagospodarowania nieczystości. Ponadto planuje otworzyć własne centrum B+R. Zamiarem spółki jest dalsze umacnianie pozycji na rynku zagospodarowywania osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz ubocznych produktów spalania, wynika także z materiału.

Geotrans planuje przejście na główny parkiet GPW w 2021 r.

Spółka zamierza uruchomić instalację do zagospodarowania odpadów ściekowych i biologicznych oraz pilotażowo małą instalację do przetwarzania innych odpadów, co byłoby wejściem w nowy obszar biznesowy. Ponadto, spółka zawarła przedwstępną umowę kupna prawa wieczystego użytkowania działki o powierzchni 3,1 ha, zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim (wartość transakcji wyniesie 2,9 mln zł netto), gdzie planuje uruchomienie dużej instalacji do przetwarzania odpadów.

“Powyższe działania wpisują się w realizację ogłoszonej strategii. Cały czas poszukujemy nowych lokalizacji i przeprowadzamy ich analizę. Docelowa liczba instalacji zależy od dostępnych środków. Jeżeli wspomniany projekt pilotażowy przyniesie oczekiwane efekty, rozważymy kontynuację pomysłu na kolejnych instalacjach, w ramach innych lokalizacji” – podsumował Weremczuk.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnectConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here