Naga MarketsNa rynku Forex spekulujemy walutami, a konkretnie wartościami poszczególnych walut w relacji do siebie. Spekulacja w tym wypadku nie różni się zasadniczo od tej dokonywanej na akcjach, obligacjach czy np. towarach – liczymy na zwrot inwestycji powiększony o zysk.

O ile akcjami czy towarami handlujemy na giełdach, to jeśli chodzi o pary walutowe handel odbywa się na rynku zdecentralizowanym, pozagiełdowym (OTC – over the counter). Przedmiot spekulacji również się różni bowiem handlujemy wartością jednej waluty w stosunku do inne, a także dynamiką rynku. Co istotne, wykonując transakcje kupna na parze walutowej np. EURUSD jednocześnie dokonywane są dwie transakcje, kupno waluty euro oraz sprzedaż dolara amerykańskiego. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku krótkiej sprzedaży.

Rynek Forex (FOReign EXchange) jest największym rynkiem finansowym na świecie pod względem obrotów. Według danych z 2016-go roku jakie opublikował Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements (BIS)) dzienny obrót na międzynarodowym rynku walutowym osiągnął wielkość 5,1 bilion dolarów amerykańskich.

Znakomita większość obrotu rynku walutowego odbywa się na rynku międzybankowym. Banki, a raczej ich centra finansowe rozlokowane na całym świecie połączone są w sieć, która umożliwia im wymianę walut po ustalonym kursie. Rynek międzybankowy jest właśnie rynkiem OTC (pozagiełdowym), na którym nie ma jednej głównej centrali rozliczającej transakcje, a raczej każda z nich jest umową zawieraną pomiędzy dwoma stronami. Część transakcji walutowych odbywa się również na giełdach np. w przypadku kontraktów terminowych czy opcji.

Wraz z rozwojem Internetu handel zdominowany został przez systemy elektroniczne, które kojarzą ze sobą oferty kupna i sprzedaży. To też umożliwiło handel klientom detalicznym, którzy włączyli się do aktywnej spekulacji.

Zazwyczaj klienci wykonują swoje transakcje za pośrednictwem Internetu na platformach oferowanych im przez brokerów. To, gdzie trafiają ich zlecenia zależy od modelu działania danego brokera. Niektórzy wysyłają je bezpośrednio do swoich dostawców płynności (ang. liquidity providers) inni są po prostu drugą stroną transakcji (market maker).tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv