Naga MarketsGdy upadnie kurs dolara, bitcoin upadnie razem z nim. Ludzie wybiorą złoto
Koniec rynku dolara, to koniec rynku bitcoina, twierdzi Farber

Spór o to, czy bitcoin lub inne kryptowaluty są pieniędzmi czy nie, prawie zawsze sprowadza się do debaty na temat obserwacji empirycznych. Czy ludzie używają BTC jako pieniądza? Jak wielu akceptuje go jako formę płatności? W rzeczywistości jednak, wszystkie te pytania są całkowicie nieistotne w próbie ustalenia czy bitcoin może stać się pełnoprawnym pieniądzem, uważa Rafi Farber z The End Game Investor.

  • Zgodnie z nauką austriackiej szkoły ekonomii bitcoina nie można i nigdy nie będzie można uznać za pełnoprawny pieniądz
  • Według Farbera bitcoin powiązany jest bezpośrednio z dolarem i w przypadku jego upadku (i upadku systemu walut fiat) wartość straci również BTC
  • W przypadku kryzysów i załamania rynków finansowych na wygranej pozycji zawsze stać ma złoto, uważa Farber

Poniższy artykuł prezentuje opinię Rafi Farbera na temat rynku złota, dolara i bitcoina, z bezpośrednimi cytatami z jego publikacji. W materiale nie zawarto opinii redaktorów portalu Comparic.pl.

Te artykuły również Cię zainteresują
Bitcoin nie może być pieniądzem, tak samo jak 2+2 nie może równać się 5

Ekonomia, a w tym ekonomia monetarna, jest nauką logiczną, tak jak matematyka. Nie jest nauką empiryczną, jak fizyka czy biologia. Różnica polega na tym, że matematyka opiera się na logice a priori, która musi być prawdziwa przed dokonaniem jakiejkolwiek obserwacji empirycznej, podczas gdy fizyka czy biologia bada świat pod kątem danych empirycznych, a następnie ustanawia zasady naukowe na podstawie tych obserwacji. W naukach logicznych, 2 + 2 = 4, kropka. Obserwacja empiryczna jest całkowicie nieistotna dla tego wniosku. W naukach empirycznych najpierw gromadzi się dane empiryczne, a następnie na podstawie tych danych ustanawia się zasady a posteriori.

– Co to ma wspólnego z bitcoinem? Mianowicie to, że pytanie czy bitcoin jest lub może być kiedykolwiek pieniądzem, jest pytaniem logicznym. To nie jest pytanie empiryczne. W tym artykule podjęto próbę udowodnienia, że bitcoin nie jest teraz pieniądzem, ani nigdy nie był pieniądzem, ani nigdy nie może być pieniądzem, bez względu na to, jaka jest jego cena w dolarach. Wszelkie obserwacje empiryczne są albo błędne, albo dane są źle interpretowane, podobnie jak empiryczna obserwacja, że 2+2=5. Twierdzenie, że bitcoin jest pieniądzem jest tak samo niemożliwe jak twierdzenie, że 2+2=5 – twierdzi Rafi Farber.

Wniosek, który stara się udowodnić jest taki, że wartość rynkowa bitcoina opiera się całkowicie na dolarze amerykańskim, który jest walutą rezerwową, a zatem podstawą wszystkich innych walut fiat na świecie. Jako substytut pieniądza, kurs dolara, a tym samym wszystkie inne waluty fiat oparte na nim, mają jakąkolwiek wartość tylko dlatego, że wciąż mogą być wymieniane na pewną ilość prawdziwego pieniądza, którym jest złoto. Dlatego, jeżeli dolar przestanie utrzymywać jakąkolwiek siłę nabywczą, w związku z czym nie będzie mógł być wymieniony na żadną ilość złota, bitcoin spadnie do zera, również pod kątem realnej siły nabywczej.

Bitcoin nie jest pieniądzem, twierdzi propagator austriackiej myśli ekonomicznej

Zajmę się najpierw empirycznym sprzeciwem wobec tej linii rozumowania, zanim zbadam jej logiczne podstawy. Głównym empirycznym argumentem na poparcie tezy, że bitcoin jest pieniądzem jest jego obecne wykorzystanie jako środka wymiany. Twierdzę, że jest to logicznie niemożliwe, bitcoin jako środek wymiany musi być błędną interpretacją faktów oraz tego co ma miejsce podczas transakcji bitcoinowej – kontynuuje Farber.

Żadna firma ani podmiot gospodarczy nigdy nie wymienia towarów i usług w stabilnych cenach denominowanych w BTC. Strony, które akceptują bitcoina jako płatność, tak naprawdę akceptują go tylko jako metodę transferu dolarów, które same w sobie stanowią ostateczną zapłatę za towary i usługi. Ci, którzy twierdzą, że akceptują BTC jako ostateczną metodę płatności, tak naprawdę akceptują tylko dolarowy ekwiwalent w czasie transferu bitcoina. Ceny BTC ciągle się zmieniają, ponieważ cena bitcoinów w dolarach ciągle się zmienia, i to dolarowe zyski i straty określają, czy biznes lub osoba fizyczna odnosi sukces w efektywnej dystrybucji towarów i usług, czy nie. Zyski i straty denominowane w bitcoinach są całkowicie bez znaczenia, ponieważ rzeczywista siła nabywcza bitcoinów jest stale w stanie dynamicznej fluktuacji.

– Jeśli, powiedzmy, koszty dla firmy w danym kwartale wynoszą 5 BTC, a jej przychody 7 BTC, nie oznacza to, że firma jest rentowna. Jeśli koszty zostały naliczone przy średniej cenie bitcoinów 50 tys. dol., a zyski zarejestrowane przy średniej cenie 30 tys. dol. to firma nadal straciła 40 tys. dol. Z tego samego powodu, jeśli koszty wyniosły 8 BTC, a przychody 3 BTC, nie oznacza to, że firma działa na stracie, jeśli koszty były po średniej cenie 10 tys. dol., a przychody po średniej cenie 50 tys. dol. Chodzi o to, że to zyski w dolarach decydują o rentowności firmy. Ceny BTC są całkowicie nieistotne dla kalkulacji biznesowej, a więc nie są pieniędzmi, a jedynie sposobem na przemieszczanie pieniędzy – twierdzi Farber.

To także może Cię zainteresować: Sędzia w USA uznał, że BTC to nie pieniądz

Regresja monetarna i dlaczego bitcoin nigdy nie może być pieniądzem

Czy to może się kiedykolwiek zmienić? Z czysto logicznego punktu widzenia, nie, nawet gdyby cena bitcoina ustabilizowała się całkowicie, a podaż dolara była stabilna, wyjaśnia autor The End Game Investor. Aby zrozumieć, dlaczego BTC nie może stać się pieniądzem należy zrozumieć, co daje środkom wymiany jakąkolwiek wartość.

Odpowiedź, według ekonomisty Szkoły Austriackiej Ludwiga von Misesa jest taka, że pieniądze miały wartość wczoraj. W oparciu o wczorajsze dane dotyczące tego, ile kosztują rzeczy, ludzie mogą obliczyć, ile pieniędzy potrzebują dziś na poszczególne wydatki z wystarczającą dokładnością, by utrzymać płynny standard życia.

Pojawia się więc oczywiste pytanie, skąd w ogóle wzięła się wartość pieniądza? Mises odpowiada, że wartość pieniądza wywodzi się organicznie z towarów, które początkowo były używane w transakcjach barterowych, zanim jeszcze istniały jakiekolwiek pieniądze. Jest to znane jako Monetarne Twierdzenie Regresji Misesa, opublikowane po raz pierwszy w jego pracy z 1912 r.

Tak się składa, że najłatwiejszymi towarami do wykorzystania w barterze na szeroką skalę są złoto i srebro, ponieważ są niezwykle stabilne, nigdy się nie psują, są wystarczająco rzadkie i można je podzielić na dowolną ilość potrzebną do przeprowadzenia transakcji. Kiedy mówimy, że złoto i srebro są pieniędzmi, nie nadajemy tym materiałom żadnego świętego czy jakościowo specjalnego statusu. Po prostu zauważamy, że te dwa materiały są fizycznie najbardziej odpowiednie, by stać się środkami wymiany, które wyrosły ze stanu barteru.

To, że wartość pieniądza wywodzi się z barteru towarowego, a nie została ustanowiona odgórnie przez waluty fiducjarne, można udowodnić na podstawie teoretycznego kontrprzykładu. Wyobraźmy sobie gospodarkę barterową, w której nigdy nie dokonywano żadnych transakcji pieniężnych i nie istnieje złoto ani srebro.

– Wyobraź sobie, że rząd tworzy całą infrastrukturę blockchain pod klucz i daje każdemu taką samą ilość BTC do wymiany towarów i usług. Ani rząd, ani ludzie w tym społeczeństwie nie mają pojęcia, jak wycenić cokolwiek w kategoriach cyfrowych tokenów, które nie mają bezpośredniego zastosowania. Nie ma sposobu, aby zmierzyć rzadkość lub wartość czegokolwiek za pomocą tych tokenów, a zatem żadne transakcje nigdy nie mogą mieć miejsca, ponieważ nikt nie wie, czy osiąga zysk lub stratę, wymieniając cokolwiek na tokeny. Co by się stało, to barter po prostu będzie kontynuowany, a bitcoin zostanie całkowicie odrzucony jako bezwartościowy – twierdzi Farber.

Dolar wyewoluował ze złota, które ewoluowało jako pieniądz ze stanu barteru. Papierowe dolary stały się nowym sposobem na wygodniejsze zawieranie transakcji w złocie. W końcu jednak wydrukowano zbyt wiele dolarów bez pokrycia, więc nie można już było ich wymieniać na złoto po stałym kursie, co określano “standardem złota”. Dolary wciąż mogą być wymieniane na pewną ilość złota i dlatego powinny nadal funkcjonować jako substytut pieniądza, twierdzi autor oryginalnego artykułu.

Tak jak transakcje w dolarach dzisiaj są naprawdę tylko inną formą transakcji na złocie, tak samo bitcoin jest inną formą transakcji dolarowych. Inwestorzy zdadzą sobie według Farbera z tego sprawę zbyt późno, gdy dolarów nie da się już wymienić na złoto. Gdy to nastąpi, bitcoin spadnie do zera.

Jeśli kurs dolara upadnie, upadnie również bitcoin

Sprowadza się to do tego, że opłacalność każdej transakcji w BTC jest ostatecznie mierzona w dolarach, a nie odwrotnie. Bitcoin jest na końcu łańcucha regresji monetarnej, który zaczyna się od złota. Nie jest to jego własny, odrębny łańcuch.

– Jeśli środkowe ogniwo tego łańcucha zostanie usunięte, ponieważ nie może już być wymieniane na żadną ilość złota, bitcoin pozostaje całkowicie niezwiązany z przeszłością, a zatem staje się bezwartościowy w kategoriach realnych, bez względu na cenę w dolarach. W takim przypadku, gospodarka pieniężna musiałaby zostać zrekonstruowana w oparciu o złoto (lub srebro), a nie BTC, ponieważ złoto ma wartość użytkową jako towar i ponieważ pewna wiedza o przeszłych cenach denominowanych w złocie nadal istniałaby w zapisie historycznym, który ekonomiści mogliby wykorzystać jako punkt wyjścia do ponownego ustanowienia rozsądnego zestawu cen, aby ocenić względny niedobór – pisze Farber.

Austriacki ekonomista Murray Rothbard, główny uczeń Misesa, napisał o tym w swoim traktacie ekonomicznym „Człowiek, gospodarka i państwo”:

Najsłynniejszą ucieczką od inflacji było niemieckie doświadczenie z 1923 roku. Jest ono szczególnie pouczające, ponieważ miało miejsce w jednym z najbardziej zaawansowanych przemysłowo krajów świata. Chaotyczne wydarzenia niemieckiej hiperinflacji i innych przyspieszonych boomów są jednak tylko bladym cieniem tego, co wydarzyłoby się w warunkach inflacji Państwa Światowego. Niemcy były w stanie szybko odzyskać równowagę i powrócić do pełnej monetarnej gospodarki rynkowej, ponieważ mogły wprowadzić nową walutę opartą na wymianie z innymi wcześniej istniejącymi pieniędzmi (złotem lub zagranicznymi papierami).

Jak jednak widzieliśmy, twierdzenie regresji Misesa pokazuje, że na rynku nie można ustanowić żadnego pieniądza, chyba że można go wymienić na wcześniej istniejący (który z kolei musiał ostatecznie odnosić się do towaru w barterze). Jeśli Państwo Światowe zdelegalizuje złoto i srebro oraz ustanowi jednolity pieniądz fiat, który będzie nadmuchiwany aż do momentu, gdy zniszczy go gwałtowny boom, na rynku nie będzie żadnego istniejącego wcześniej pieniądza. Zadanie odbudowy będzie wtedy ogromnie trudniejsze – pisał Rothbard.

Rothbard poruszył podobną kwestię w swojej późniejszej pracy “What has Government Done To Our Money” (Co rząd zrobił z naszymi pieniędzmi), nieco mniej akademicko i w bardziej naglącym tonie:

– Niestety, klasyczny standard złota leży zapomniany, a ostatecznym celem większości amerykańskich i światowych przywódców jest stara keynesowska wizja jednoświatowego standardu papierowego fiat, nowej jednostki walutowej emitowanej przez Bank Rezerw Światowych – WRB. Nieważne jest, czy nowa waluta będzie określana mianem “bancor” (proponowana przez Keynesa), “unita” (zaproponowana przez urzędnika skarbowego Stanów Zjednoczonych z czasów II wojny światowej Harry’ego Dextera White’a), czy “phoenix” (zasugerowana przez The Economist) – komentuje dalej uczeń Misesa.

Istotne jest to, że taka międzynarodowa waluta papierowa, choć rzeczywiście wolna od kryzysów bilansu płatniczego, ponieważ WRB mógłby emitować tyle bancorów, ile by chciał, i dostarczać je do wybranego kraju, stanowiłaby otwarty kanał dla nieograniczonej światowej inflacji, niekontrolowanej ani przez kryzysy bilansu płatniczego, ani przez spadki kursów walutowych. WRB byłby wówczas wszechmocnym decydentem światowej podaży pieniądza i jego dystrybucji w poszczególnych krajach.

WRB mógłby i chciałby poddać świat mądrze kontrolowanej inflacji. Niestety, nic nie stałoby na przeszkodzie niewyobrażalnie katastrofalnej zagładzie ekonomicznej, jaką mogłaby wywołać galopująca inflacja na całym świecie.

Bitcoin nie może stanowić pieniądza według teorii Misesa

Ostatecznie, zgodnie z Misesowskim Twierdzeniem Regresji Monetarnej, bitcoin nie może stanowić samodzielnego pieniądza, nigdy i w żadnych okolicznościach, ponieważ nie ma żadnej wartości użytkowej jako towar. Wszystko, co może bitcoin to przenieść obecne pieniądze w formie transferu, ale jego wartość rynkowa wynika całkowicie z wartości istniejących wcześniej walut, które przenosi.

– Tak długo, jak dolar może jeszcze kupić pewną ilość złota, BTC może nadal rosnąć w siłę, poprzez to właśnie pośrednictwo dolara w złocie. Ale gdy dolar upadnie, ludzie nie będą szukali ratunku w bitcoinie. Pobiegną do złota i srebra, a BTC stanie się całkowicie bezwartościowy – podsumowuje Farber.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: co to jest blika | kurs btc | lotos gielda | ropa brent | kurs dolara nbp prognozy |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here