Naga MarketsGaming FactoryW związku z zawieszeniem w dniu 31 lipca 2020 r. obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory S.A. („Spółka”), na podstawie żądania zgłoszonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) na podstawie art. 20 ust. 2 ] ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Gaming Factory S.A. wyjaśnia:

1/ Zgodnie z § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
2/ Spółka podlega przepisom ww. Rozporządzenia od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji Spółki do obrotu na GPW, tj. od 10 lipca 2020 r.
Powyższe podstawy nie nakładały na Spółkę obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.
3/ Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dot. COVID-19) zdecydowano się przejściowo odciążyć podmioty nadzorowane przez KNF w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.

Wspominane zmiany obejmą zmiany niektórych terminów dotyczących m.in. spółek publicznych, domów   maklerskich, TFI, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. terminy dotyczące Spółek publicznych.

W szczególności zgodnie z § 21. 1. termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

Na podstawie ww. Rozporządzania przedłużono pierwotny termin o kolejne 60 dni, przy czym według stanowiska spółki Gaming Factory S.A. dotyczy to emitentów dla których obowiązywał pierwotny termin. Mając na uwadze stanowisko KNF spółka Gaming Factory S.A. zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r.

Po publikacji ww. raportu ustaną przesłanki obecnego zawieszenia notowań. Spółka wskazuje, że odwieszenie notowań leży w gestii KNF, które zwróci się do GPW z żądaniem odwieszenia notowań akcji i praw do akcji Spółki.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułAmazon z rekordowym zyskiem w II kw., gigant nie nadążał wydawać zarobionych pieniędzy
Następny artykułKurs franka do złotego (CHF/PLN) po 4,0950 zł w piątek 31 lipca
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here