Naga MarketsGames Operators miał 1,89 mln zł zysku netto, 2,76 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.Games Operators odnotował 1,89 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

Games Operators przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 2,4 mln zł wobec 5,27 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,76 mln zł wobec 5,47 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przychody ze sprzedaży (z działalności kontynuowanej) sięgnęły 7,91 mln zł w 2020 r. wobec 8,58 mln zł rok wcześniej.

“Był to rok dynamicznego rozwoju – przychody ze sprzedaży wzrosły o 22% względem poprzedniego roku osiągając prawie 8 mln zł. Spółka wydała 6 gier w 2020 r. w tym bardzo dobrze przyjęty sequel naszej flagowej gry ‘911 Operator’ – ‘112 Operator’. Oprócz tworzenia gier przez wewnętrzny zespół Jutsu Games rozwijaliśmy działalność wydawniczą pozyskując kolejne zewnętrzne zespoły developerskie. Wśród gier realizowanych przez zewnętrzne zespoły warto wymienić: ‘Transport Inc.’ oraz ‘Be – A Walker’, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem graczy. W 2020 r. podpisaliśmy umowy na realizacje kolejnych 4 gier: ‘Medic: Pacific Corpsman’, ‘Dissident: Frostland Escape’, ‘Natural Instincts’ i ‘Aquarium Designer’. Na koniec roku produkcja w toku obejmowała 16 tytułów. W 2021 r. liczymy na dalszy wzrost przychodów oraz dalsze rozszerzenie portfela gier” – napisał prezes Bartłomiej Gajewski w liście do akcjonariuszy.

Games Operators rekomenduje wypłatę 0,34 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd Games Operators podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy  w kwocie 1 894 036,82 zł,co daje 0,34 zł na jedną akcję, podała spółka.

“Zarząd Games Operators podjął uchwałę w sprawie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. w której zwraca się do zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki o podział zysku netto spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 1 894 036,82 zł  tak, aby na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,34 zł, tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, zaś na kapitał zapasowy przeznaczona została kwota stanowiąca różnicę kwoty zysku netto spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020” – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki wyjaśnia przy tym, że powyższy wniosek uwzględnia założenia programu motywacyjnego przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie.

“Zgodnie bowiem z postanowieniami regulaminu programu motywacyjnego, stanowiącego załącznik do uchwały o programie: “Akcje z puli przeznaczonej do objęcia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (…) będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r., tj. począwszy od wypłat z zysku spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r.” – czytamy także.

Ponadto zarząd spółki informuje, że powyższy wniosek został przedstawiony radzie nadzorczej i pozytywnie przez nią zaopiniowany.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry “911 Operator” (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here