Naga Marketspokaz mody marki VistulaPołączenie Vistula / Vistula Group SA (VST) oraz Bytomia / Zakłady Odzieżowe Bytom SA (BTM), czyli dwóch znanych i notowanych na giełdzie spółek odzieżowych zostało zapoczątkowane w poprzednim roku. W kwietniu 2017 roku wyszła informacja dotycząca prowadzonych ze sobą rozmów na temat połączenia spółek a miesiąc później została podjęta decyzja o chęci połączenia. Ustalono, że połączenie spółek odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia na rzecz Vistuli w zamian za akcje, które zostaną wyemitowane na rzecz akcjonariuszy Bytomia.

Parytet wymiany będzie wyglądał następująco, że za 1 akcję Bytomia zostanie przydzielone 0,72 akcji Vistuli. Po zakończeniu połączenia zostanie wyemitowane 53,260 mln akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł a kapitał zakładowy Bytomia zostanie podniesiony do 10,65 mln zł. Plan połączenia został podpisany w połowie września 2017 roku, natomiast prośbę o wyrażenie zgody na połączenie spółek została wystosowana już pod koniec sierpnia.

W tym roku najpierw na początku maja 2018 roku spółki dostały pozytywną opinię biegłego rewidenta, który nie zgłosił żadnych nieprawidłowości co do tej fuzji. Biegły rewident miał za zadanie sprawdzić m.in. czy parytet wymiany akcji został określony prawidłowo oraz czy nie ma problemu z wyceną akcji łączących się spółek.

Następnie w dniu 17 sierpnia 2018 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dla spółek pozytywną opinię i dając zielone światło dla fuzji.

Jeszcze pozostała tylko kwestia wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy obu spółek. W dniu 31 października 2018 roku nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy Vistuli i Bytomia wyrazili zgodę na ich połączenie.

Wszystkie formalności zostały już spełnione i teraz czekamy na oficjalną informację o dacie połączenia spółek. Ostatnie informacje podają, że może to nastąpić najszybciej pod koniec tego roku.

Teraz kilka zdań dotyczące wpływu tej fuzji na Vistulę.

Po fuzji powstanie trzeci największy podmiot pod względem przychodów i kapitalizacji wchodzący w skład indeksu WIG-ODZIEŻ. Zapowiedziano, że nastąpi zmiana nazwy spółki z Vistula na VRG – Vistula Retail Group. Połączenie spółek ma pozytywnie wpłynąć na zwiększenie przychodów, poprawę marży brutto, lepszą segmentację marek, znacznie lepsze warunki zakupowe, przyspieszenie organicznego rozwoju grupy kapitałowej Vistuli oraz optymalizacja efektywności posiadanego przez nią portfolio marek detalicznych poszerzenie kompetencji związanych z know how projektowania i produkcji, a także stworzenie podmiotu gospodarczego, który ma zdywersyfikowane portfolio marek pozycjonowanych w kilku segmentach cenowych, przy czym będzie liderem na rynku odzieży formalnej i smart-casual w Polsce. Ponadto połączenie pozwoli na synergię marż i kosztów. Szacuje się, że oszczędności wynikające z synergii mogą wynieść nawet 10 mln zł rocznie.

Grupa kapitałowa Vistuli składa się z czterech marek: Vistula, Wólczanka, W.Kruk oraz Deni Cler. Vistula razem z Bytomiem mają ponad 500 sklepów. Biorąc pod uwagę raporty roczne za 2017 rok to nowy podmiot mógłby się pochwalić sprzedażą w okolicach 874 mln zł a zyskiem netto w okolicach 54 mln zł.

Przemysław Witkowski
GPW ATAKtokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here