Witam czytelników Comparic. W tej części przypomnimy sobie podstawowe definicje związane z obszarem zabezpieczenia ryzyka walutowego.


Futures – tzw. kontrakt terminowy jest instrumentem finansowym, będący umową pomiędzy dwiema stronami tego kontraktu. Jedna strona to sprzedający, a druga to kupujący. Kontrakty terminowe są instrumentami notowanymi na rynkach regulowanych i występują w cyklu kalendarza kwartalnego. Oznacza to, iż datami rozliczenia są kolejne trzecie piątki kwartału (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Wartość tego instrumentu (pomijając oczekiwania uczestników co do dalszego kierunku zmian ceny) składa się z ceny spot oraz punktów swap.

Cena spot – cena natychmiastowa, z terminem rozliczenia dziś+2 dni.

Punkty swap – wartość pieniądza w czasie wynikająca z różnicy w oprocentowaniu dwóch różnych walut.

Forward – jest to instrument dokładnie taki sam jak futures z tą różnicą, iż nie jest notowany na rynkach regulowanych i jest realizowany z instytucją finansową np. bankiem.

Opcja put – jest to prawo do sprzedania waluty w późniejszym terminie (data wygasania=dzień rozliczenia) po z góry określonej cenie (strike). W przypadku tego instrumentu również mamy dwie strony transakcji – nabywca i wystawca. Nabywca w zamian za zapłaconą premię (kwota wynikająca z wyceny) ma prawo sprzedaży, a wystawca ma obowiązek kupna. Nabywanie opcji wiąże się z ograniczonym ryzykiem, które wynosi tyle ile zapłacona premia. Wystawianie opcji wiąże się z dużym ryzykiem ze względu na przejęcie całkowitego ryzyka (w zamian za otrzymaną premię), wynikającego z różnicy pomiędzy ceną rynkową a strike w dniu wygasania opcji.

Opcja call – jest to prawo do kupna waluty w późniejszym terminie po z góry określonej cenie. Nabywca w zamian za zapłaconą premię ma prawo kupna, a wystawca ma obowiązek sprzedaży.

Korytarz opcyjny – jest to strategia polegająca na nabyciu jednego typu opcji poprzez sfinansowanie za pomocą sprzedaży innego typu. Przykład: kupno opcji put finansujemy poprzez sprzedaż (wystawienie) opcji call. Korytarz może być symetryczny i niesymetryczny. W przypadku korytarza symetrycznego relacja zakupionych opcji do sprzedanych wynosi +/- 1:1. W przypadku korytarza niesymetrycznego powyższa relacja jest inna i wynosi np. 1:2.

Autor: Maciej Kowal

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here