Naga MarketsFCABrytyjski Urząd ds. Postępowania Finansowego (FCA) prowadzi konsultacje w sprawie nowych zasad i wytycznych mających na celu ograniczenie potencjalnych szkód dla inwestujących w fundusze zaangażowanych w niepłynne aktywa, w szczególności w trudnych warunkach rynkowych. Środki te będą również wspierać realizację celu FCA dotyczącego integralności rynku i pomogą rozwiązać problemy związane ze stabilnością finansową.


Gdy wszyscy rzucają się do wypłaty, uczestnicy funduszu poniosą straty?

Fundusze otwarte, które inwestują w niepłynne aktywa, mogą napotykać trudności, jeżeli znaczna liczba inwestorów jednocześnie spróbuje wycofać swoje pieniądze w krótkim terminie. Przykładem może być wynik referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie członkostwa w UE w czerwcu 2016 r.

Przy tej okazji doprowadziło to do tymczasowego zawieszenia kilku funduszy nieruchomości. FCA z zadowoleniem przyjął fakt, że zawieszenia i inne narzędzia zarządzania płynnością zasadniczo funkcjonowały zgodnie z założeniami i zapobiegały szerszemu zakłóceniu rynku. FCA uznał jednak, że można wprowadzić ulepszenia w zakresie wykorzystania niektórych narzędzi zarządzania płynnością, planowania awaryjnego, ustaleń dotyczących nadzoru oraz ujawniania informacji klientom detalicznym.

Informacje zwrotne na temat kolejnego dokumentu do dyskusji i dalszych prac nadzorczych potwierdziły, że nie jest konieczna gruntowna reorganizacja ram regulacyjnych w tym obszarze, ale że możliwe jest wprowadzenie ulepszeń.

FCA proponuje rozwiązanie i pyta o opinię rynek

W rezultacie FCA prowadzi konsultacje w sprawie pakietu środków, które chce wprowadzić:

  • Zawieszenie obrotu funduszy w momencie uznania przez niezależnego eksperta pojawienia się ryzyka braku płynności
  • Menedżerowie funduszy inwestujących głównie w niepłynne aktywa będą musieli sporządzać „plany awaryjne” działań w przypadku pojawienia się ryzyka rynkowego
  • Wprowadzenie odgórnego nadzoru nad pracami funduszy i sposobem zarządzania płynnością
  • Uwzględnienie większej ilości informacji na temat ryzyka związanego z niepłynnymi aktywami, aby inwestorzy mieli świadomość w co inwestują

Opracowując te propozycje FCA uwzględni wyniki prac nadzorczych oraz zaktualizowane zalecenia Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych dotyczące zarządzania ryzykiem utraty płynności w systemach zbiorowego inwestowania.

Christopher Woolard, dyrektor wykonawczy ds. strategii i konkurencji w FCA, powiedział: “Zmiany te powinny nie tylko lepiej chronić konsumentów, ale także przyczynić się do ochrony i wzmocnienia integralności brytyjskiego systemu finansowego. Zwiększy to zrozumienie i zaufanie inwestorów do sposobu zarządzania funduszami posiadającymi niepłynne aktywa. Spodziewamy się, że zmiany te doprowadzą do zmniejszenia masowego wycofywania się funduszy posiadających niepłynne aktywa oraz do zmniejszenia liczby skarg inwestorów detalicznych dotyczących postrzeganego niesprawiedliwego traktowania przy wycofywaniu się z takich funduszy”.

FCA rozważy informacje zwrotne z konsultacji i w przyszłym roku opublikuje deklarację zmiany przepisów wraz z ostatecznymi zasadami i wytycznymi. Konsultacje pozostają otwarte do dnia 31 stycznia 2019 r.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here