Naga Marketswaluty i pary walutoweDostępne instrumenty finansowe dają każdemu możliwość lokowania swoich środków pieniężnych według indywidualnych potrzeb, oczekiwań, akceptowanego stopnia ryzyka oraz zakładanego celu inwestycyjnego. W tym artykule skupimy się na podobieństwach i różnicach między depozytem bankowym tzw. lokatą a funduszami inwestycyjnymi.

Lokata bankowa to prosty układ – wpłacamy środki finansowe, a bank za umowny okres oddaje wpłacone środki wraz z odsetkami. Przy funduszach wygląda to całkiem inaczej. Nie możemy dokładnie określić zysku w zakładanym okresie. Jednak i to rozwiązanie ma swoje zalety.

Podstawową różnicą między lokatami a funduszami jest ich płynność. Przy lokatach zachowanie płynności nie jest do końca możliwe. Sięgnięcie po środki z lokat, z reguły kosztują inwestora utratę odsetek. Przy funduszach wycofanie pieniędzy czy też częściowa wypłata jest możliwa w dowolnym momencie bez ryzyka utraty wypracowanego zysku.

Kolejną istotną różnicą jest kwestia samego zysku. Przy lokacie dokładnie wiemy, ile otrzymamy odsetek za okres umowny, czyli mamy gwarantowany zysk na poziomie określonym w umowie. Z kolei przy funduszach niestety nie jesteśmy w stanie określić wartości inwestycji w przyszłości, możemy ją co najwyżej prognozować. Zysk w przypadku funduszy nie jest gwarantowany, jak to ma miejsce przy lokatach. Jednak ma to swoją zaletę. Osoba, która decyduje się ulokować swoje pieniądze w fundusze, ma możliwość osiągnięcia potencjalnie większego zysku zdecydowanie przekraczającego odsetki z lokat bankowych, przy jednoczesnym zaakceptowaniu ryzyka związanego z danym rodzajem funduszu.

W kwestii podatku od zysków kapitałowych, wygląda to dosyć podobnie. Zarówno przy zysku z lokat,  jak i funduszy inwestycyjnych podatek wynosi 19%. Podatek „Belki” przy lokatach jest odprowadzany przez bank przy każdej kapitalizacji odsetek. Z kolei w przypadku funduszy mimo zmian wartości jednostek uczestnictwa w czasie, podatek jest odprowadzany dopiero w momencie całkowitej lub częściowej wypłaty środków (podatek „Belki” jest odprowadzany tylko od tej części nie od całości) z rejestru uczestnika. Podatek opłacany jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W obu przypadkach klient nie musi się samodzielnie rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Poziom bezpieczeństwa zarówno przy lokatach i funduszach inwestycyjnych jest na podobnym poziomie. I nie chodzi tu o wynik końcowy inwestycji, bo w przypadku w funduszy jak już wspomniałem nie da się go dokładnie określić, ale o sam fakt bezpieczeństwa środków. Wysokość środków lokowanych w depozyty bankowe są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym od dnia 30 grudnia 2010r., limit gwarancji środków dla każdego deponenta wynosi równowartość 100 tys. euro. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne to poziom bezpieczeństwa środków wpłacanych przez inwestora jest na podobnym poziomie, jednak wygląda to całkiem inaczej. Ustawodawca zadbał o to aby fundusze już w samej konstrukcji były bezpieczne. Jak wspomniałem w jednym z wcześniejszych wpisów wszystkie środki oraz papiery wartościowe nabywane przez TFI, przechowywane są w tzw. banku depozytariuszu. W chwili ogłoszenia upadłości przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, środki uczestników nie wchodzą w skład masy upadłościowej, ale także  w przypadku ogłoszenia bankructwa przez bank depozytariusz. Utrata środków dla inwestora w tym przypadku nie występuję. Owszem wartość samej inwestycji jest uzależniona od wyników osiąganych przez dany fundusz i zmienia się w czasie, zgodnie z wycenami jednostek uczestnictwa, ale to już jest inna kwestia. W zakresie samego bezpieczeństwa wpłacanych środków poziom jest podobnym poziomie.

Kolejną różnicą jest sam czas trwania inwestycji. Lokaty jak już wspomnieliśmy zawierane są na ściśle określony okres umowny np. 3 miesiące, rok, 2 lata, i nie ma możliwości dokonywania kolejnych wpłat na lokatę. Co najwyżej możemy założyć nową lokatę . Fundusze z kolei zawierane są na czas nieokreślony. Oznacza to, że dopóki inwestor sam nie zrezygnuję z funduszu tak długo będzie trwała jego inwestycja. W każdym momencie może wpłacać dodatkowe środki finansowe, które zostaną przeliczone na kolejne jednostki uczestnictwa.

Dosyć często widzimy również ograniczenia minimalnej i maksymalnej wpłaty na lokaty, zwłaszcza te z promocyjnym oprocentowaniem. W przypadku funduszy mamy do czynienia z reguły tylko z wpłatą minimalną, bez określonego górnego limitu wpłaty. W kwestii kosztów występuję zdecydowana różnica. Lokaty możemy otwierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,  aczkolwiek czasami zdarza się, że bank wymaga otwarcia np. rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (konta). Decydując się na fundusze inwestycyjne musimy być świadomi, że Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie jest instytucją charytatywną i w zamian za zarządzanie powierzonych środków przez inwestora pobiera opłaty. Opłatę manipulacyjną (prowizję) oraz opłatę za zarządzanie. Stawki opłat uzależnione są od wysokości inwestowanych środków oraz od wybranego funduszu inwestycyjnego, tabele stawek znajdziemy na stronach TFI.

Podsumowując zarówno lokaty oraz fundusze inwestycyjne, mają swoje wady i zalety. Lokaty są produktami dosyć sztywnymi wszystko dokładnie wiemy w momencie zawierania umowy. Fundusze natomiast są elastyczne, i tu inwestor decyduje o wszystkim np. czas trwania inwestycji, czy też wybór samego funduszu. Jednak oba te produkty inwestycyjne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych środków. Inwestor, w każdym bądź razie decyduje, która forma inwestowania jest dla niego lepsza w zależności od jego preferencji.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here